Cauta in aceasta categorie:

Auritate de lucru judecat

Prin  sentinţa civilă nr.9759/05.11.2008 Judecătoria Bacău a admis  excepţia  autoriţăţii de lucru judecat şi a respins  în consecinţă acţiunea  formulată  de reclamantul B.Gh. în contradictoriu cu pârâtul M.A.N.- D. L. A. J. Pentru a pronunţa  această  sentinţă, prima instanţă a  reţinut următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 14.03.2008...

Citeste mai mult...

Judecata nu poate avea loc decât în prezenta inculpatului, când acesta se afla în stare de detinere. Aducerea inculpatului arestat la judecata este obligatorie.

Judecata în prima instanta. Nulitatile -art. 314 Cod procedura penala; -art. 197 Cod procedura penala Judecata nu poate avea loc decât în prezenta inculpatului, când acesta se afla în stare de detinere. Aducerea inculpatului arestat la judecata este obligatorie. Se constata ca în cauza este incident cazul de...

Citeste mai mult...

Recurs. Importuri de materii prime în regim de perfecţionare activă.

Importuri de materii prime în regim de perfecţionare activă. Suspendarea de la plata drepturilor de import  pentru realizarea de produse pentru  reexport, către acelaşi exportator al materiilor  prime. Certificate EUR 1 false, invalidate ulterior. Consecinţe privitoare la dreptul organelor vamale de a calcula obligaţii  suplimentare de plată  şi anularea deciziilor de calculare a obligaţiilor...

Citeste mai mult...

Nepronunţarea asupra unor cereri esenţiale pentru părţi – caz de casare

Potrivit art. 3859 pct. 10 Cod procedură penală, hotărârea este supusă casării când instanţa nu s-a pronunţat asupra unor cereri esenţiale pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului. Decizia penală nr. 61/R/07.05.2009 a Curţii de Apel Galaţi Prin sentinţa penală nr. 1722/20.11.2008 a Judecătoriei Focşani, inculpatul...

Citeste mai mult...

Revizuirea sentinţei penale nr.133 din 11 mai 2007

Sub nr.____ s-a înregistrat la această instanţă cererea formulată de condamnatul K.Z., deţinut în Penitenciarul M.C. pentru revizuirea sentinţei penale nr. 133 din 11 mai 2007 a Judecătoriei O.S., dos.nr._____. În motivarea cererii revizuientul susţine că s-a pronunţat o hotărâre nelegală, el nu a săvârşit singur tâlhăria pentru care a fost condamnat, complicele...

Citeste mai mult...

Hotărâre judecătorească. Arătarea motivelor care au format convingerea instanţei pe calea îndreptării de eroare materială. Admisibilitate

Hotărâre judecătorească. Arătarea motivelor care au format convingerea instanţei pe calea îndreptării de eroare materială. Admisibilitate C.proc.civ., art. 261 alin. (1) pct. 5, art. 281 Potrivit art. 261 alin. (1) pct. 5 C.proc.civ., hotărârea va cuprinde motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, lipsa acestor motive neputând...

Citeste mai mult...

Completarea probatoriului în apel . facultatea instanţei de apel în acest sens şi nu obligativitatea acesteia .

COMPLETAREA PROBATORIULUI ÎN APEL . FACULTATEA INSTANŢEI DE APEL ÎN ACEST SENS ŞI NU OBLIGATIVITATEA ACESTEIA . Cod procedură civilă- art. 295 alin. 2 Potrivit art. 295 alin.2 Cod procedură civilă, instanţa de apel va putea încuviinţa refacerea sau completarea probelor administrate de prima instanţă, precum şi administrarea probelor noi propuse în...

Citeste mai mult...

Încălcarea de către instanţa de apel a disp. art. 261 pct. 5 Cod procedură civilă. Consecinţe.

Încălcarea de către instanţa de apel a disp. art. 261 pct. 5 Cod procedură civilă. Consecinţe. Nearătându-se în cuprinsul deciziei pronunţate de către o instanţă a motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi celor pentru care s-au înlăturat cererile părţilor instanţa superioară nu poate supune decizia atacată...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului. Neconcordanţă între temeiul juridic invocat de procuror în rezoluţie şi motivarea acesteia

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului. Neconcordanţă între temeiul juridic invocat de procuror în rezoluţie şi motivarea acesteia Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 283 din 12 mai 2009 Prin sentinţa penală nr. 385/27.06.2008 a Tribunalului Iaşi, s-a dispus admiterea plângerii formulate de petenta SC „A.D.I.” SRL împotriva rezoluţiei din 13.02.2008, dată...

Citeste mai mult...

Nulitatea urmăririi penale. Condiţii de existenţă.

Asupra căilor de atac de faţă, I. Prezentarea sesizărilor. 1. Prin cererea înregistrată la această instanţă sub dosar nr. 1796/2009(9662/320/2008)/26 martie 2009, inculpata Xx a declarat recurs împotriva sentinţei penale nr. 307/6 martie 2009 pronunţate de Judecătoria Tg.-Mureş în dosarul nr. 9662/320/2008. În motivarea căii de atac, în esenţă, inculpata contestă temeinicia...

Citeste mai mult...

Neprecizarea obiectului plângerii. Obligaţiile instanţei.

Prin sentinţa penală nr.569 din 04 decembrie 2008, pronunţată de Judecătoria Reghin în dosarul nr.1819/289/2008, în temeiul art.2781 alin.2 Cod pr.penală, s-a admis excepţia tardivităţii plângerii formulate de petentul XX şi în temeiul art.2781 alin.8 lit.a Cod procedură penală, a respins ca tardivă plângerea formulată de petent, împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoria...

Citeste mai mult...

Cerere de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate Prin decizia comerciala nr. 157/14.05.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de recurenta D.G.F.P. B, a fost admis recursul declarat de D.G.F.P. B impotriva sentintei civile nr. 10387/30.09.2008 a Judecatoriei Iasi, sentinta...

Citeste mai mult...

Competenţa de soluţionare în primă instanţă a cauzelor având ca obiect evacuarea unei societăţi comerciale dintr-un spaţiu comercial. Natura comercială a cauzei

Competenta de solutionare in prima instanta a cauzelor avand ca obiect evacuarea unei societati comerciale dintr-un spatiu comercial. Natura comerciala a cauzei Prin decizia comerciala nr. 166/14.05.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost admisa exceptia admisa exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Iasi, a fost admis...

Citeste mai mult...

Litigiu comercial. Lipsa concilierii directe. Consecinţe.

Potrivit art.720 (1)  din Codul de procedura civila, în procesele  si cererile în materie comerciala evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecata, reclamantul va  încerca solutionarea litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte. Prin sentinta civila nr. 929 din 10.11.2008, Judecatoria Dragomiresti a respins ca inadmisibila actiunea formulata de...

Citeste mai mult...

Incidenta disp art 274 alin 3 c.proc.civ. in materie penala – art 278/1 cpp plangere in fata judecatorului impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata

Prin S.P. nr. 181/19 mai 2009 pron. în dosar nr. 1626/204/2009 Judecatoria Campina, in conf.cu disp. art.27811 alin.8 litera a cpp, a respins ea neîntemeiata plângerea formulata de catre recalmantii D.F., D.G.,împotriva solutiei dispusa de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Campina prin. Rezolutia nrfata de intimatul.C.R. Ca urmare...

Citeste mai mult...

Suspendarea judecăţii întemeiată pe dispoziţiile art. 155 indice 1 – cod procedură civilă. cerinţe.

MATERIE: DREPT PROCESUAL CIVIL SUSPENDAREA JUDECĂŢII ÎNTEMEIATĂ PE DISPOZIŢIILE ART. 155 INDICE 1 – COD PROCEDURĂ CIVILĂ. CERINŢE. Potrivit art. 155 indice 1 Cod procedură civilă, instanţa poate suspenda judecata atunci când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege...

Citeste mai mult...

Apel. Inadmisibilitatea introducerii în cauză a unei alte părţi cu ocazia soluţionării apelului.

Reclamanţii  G. M., E.A., P.M., P.G. şi P.S. au chemat în judecată pe pârâtul Municipiul Galaţi prin Primar, şi au contestat dispoziţia nr. 3522/SR/11.10.2007 emisă de Primăria Mun. Galaţi, solicitând anularea parţială a acesteia şi emiterea unei dispoziţii prin care să li se retrocedeze şi imobilul construcţie, situat în Galaţi, str. M. nr. 143,...

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea acţiunii in daune morale in baza art. 504 cod procedură penală în lipsa unei hotărâri judecătoreşti definitive de rejudecare a cauzei penale şi de dezincriminare a faptei penale.

Admisibilitatea acţiunii civile în antrenarea răspunderii statului pentru prejudiciile cauzate prin condamnarea pe nedrept,reglementată de art.504 alin.1 Cod procedură penală şi bazată pe prevederile art.48 alin.3 din Constituţia României,este condiţionată de existenţa unei hotărâri definitive dată în urma rejudecării cauzei penale,prin care s-a stabilit că persoana condamnată nu a săvârşit fapta imputată ori că...

Citeste mai mult...