Cauta in aceasta categorie:

Prin ”domiciliu”, in sens procesual, se înţelege acela pe care o persoana si l-a stabilit in fapt, in localitatea unde trăieşte

Prin ”domiciliu”, in sens procesual, se înţelege acela pe care o persoana si l-a stabilit in fapt, in localitatea unde trăieşte. Instanţa de fond avea indatorirea de a dispune cercetari pentru a verifica dacă paratii aveau efectiv domiciliul la adresa indicata de reclamant, cu atât mai mult cu cât toate dovezile de îndeplinire a...

Citeste mai mult...

Condiţiile sesizării îccj pentru dezlegarea unei probleme de drept

Din dispoziţiile art. 519 Cod procedură civilă, rezultă condiţiile pentru admisibilitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea dezlegării unor chestiuni de drept. Una dintre aceste condiţii este aceea ca „problema de drept trebuie să fie una veritabilă, în sensul că există posibilitatea unor interpretări diferite din diverse cauze, cum ar fi:...

Citeste mai mult...

Faptul că cele două cereri conexate ar fi avut potenţial două căi de atac diferite, potrivit unor coduri de procedură ce s-au succedat în timp, nu înseamnă că, odată conexate, judecarea dosarului, şi implicit calea de atac, poate urma două proceduri sau u

Faptul că cele două cereri conexate ar fi avut potenţial două căi de atac diferite, potrivit unor coduri de procedură ce s-au succedat în timp, nu înseamnă că, odată conexate, judecarea dosarului, şi implicit calea de atac, poate urma două proceduri sau un mix al acestora sau, cum solicită reclamanţii, ca sentinţa de fond...

Citeste mai mult...

Motivarea hotărârii judecătorești

Nemotivarea hotărârii este sancţionată în legislaţia naţională, şi din prisma respectării art. 6 CEDO, respectiv obligaţia de a asigura părţilor un proces efectiv. Nemotivarea hotărârii este sancţionată în legislaţia naţională, şi din prisma respectării art. 6 CEDO, respectiv obligaţia de a asigura părţilor un proces efectiv. A motiva o hotărâre presupune o...

Citeste mai mult...

Necercetarea fondului

Tribunalul apreciază că prima instanță nu a cercetat corespunzător fondul cauzei, întrucât nu s-a procedat la corecta și completa identificare a imobilului ce a făcut obiectul titlului de proprietate nr. 60666/85/30.08.1993, respectiv a imobilului inclus în titlul de proprietate al Municipiului Baia Mare, nu s-a procedat la compararea titlurilor părților în măsura în care...

Citeste mai mult...

Circusmtanţa atenuantă a provocării prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a din C,.pen. în concurs cu circumstanţa agravantă a comiterii faptei de 3 persoane prevăzută de art.77 lit.a din C.pen. Înlăturarea alibiului privind prezenţa în altă localitate la d

Prin  sentinţa penală nr. 206 pronunţată la data de 12oct..2016 de Tribunalul Olt ,,  în  baza  art.  32 alin.1 rap. la  art. 188  alin. 1 şi 2 din C.pen. în vigoare cu începere de la 1.02.2014 cu aplicarea prevederilor art. 75 alin. 1 lit.a raportate la art. 76 alin. 1 din acelaşi C.pen privind...

Citeste mai mult...