Anularea acţiunii civile ca netimbrată


Anularea actiunii civile ca netimbrata.

Reclamanta O.D. i-a chemat în judecata pe pârâtii O.E., O.I.G., G.L.D., B.M.G., B.C. si B.L., solicitând instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna anularea contractului de vânzare cumparare autentificat în anul 2003 si sa oblige pârâtii sa-i achite 5.000 euro despagubiri morale si 5.000 lei despagubiri materiale.

La termenul din 5.01.2009, instanta a pus în vedere reclamantei sa achite taxele de timbru aferente aceste cereri. Reclamanta a declarat ca nu intentioneaza sa achite taxele de timbru stabilite de instanta.

În aceste conditii în baza art.20 al.3 din Lg.146/1997, instanta a anulat actiunea ca netimbrata.

(sent.civ.nr.2/5.01.2009)