Cauta in aceasta categorie:

Anulare act administrativ fiscal. Lipsa declaratiei fiscale privind plata impozitului pe venit în calitate de microîntreprindere. Impozite şi taxe

Art.8, art.22 din OG nr.36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, care modifica printre altele si Ordonanta nr.82/1998, privind înregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe Art.69 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala Hotarârea instantei de fond este netemeinica si nelegala deoarece au fost avute în vedere numai concluziile Raportului de expertiza contabila...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Lipsa calitate procesuala activa. Nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate.

  Prin actiunea civila înregistrata sub nr.59/329/2011 din 5 ianuarie 2011, reclamanta R. L. , a chemat în judecata pe pârâtii R. S. C., Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman si Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei Lita, judetul Teleorman, solicitând instantei ca prin hotarârea...

Citeste mai mult...

Contract. Nulitate absolută. Lipsa acordului de voinţă

Prin acţiunea formulată de R.A.D.R.A. Vâlcea, în contradictoriu cu S.C. „A" Vâlcea, s-a cerut să se constate nulitatea absolută a contractului, motivat de faptul că acesta s-a semnat cu obiecţiuni de către pârâtă, obiecţiuni pe care reclamanta nu şi le-a însuşit, aşa încât condiţia acordului de voinţă nu s-a realizat, iar convenţia este nulă...

Citeste mai mult...

Contract. Lipsa semnăturii. Lipsa consimţământului. Nulitate absolută

Prin acţiunea formulată, S.C. „M.I.E." S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „T.E." S.A., pentru a dispune anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 1998, motivându-se că această convenţie nu este semnată de reprezentantul reclamantei. Prin sentinţa nr. 119/2003, Tribunalul Argeş a respins acţiunea reţinând că ea este prescrisă, nefiind promovată în termenul de...

Citeste mai mult...

Lipsa din sentinţă a elementelor obligatorii prevăzute de art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă. Recurs admis. Fondul funciar

- Cod procedură civilă, art. 261 alin. 1 pct. 5 Potrivit art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă, „hotărârea se dă în numele legi şi va cuprinde motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor;”. (TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI - SECŢIA CIVILĂ, DECIZIA...

Citeste mai mult...

Lipsa procedurii prealabile. Plată franşiza contract de asigurări tip casco Asigurări auto şi alte asigurări

Drept comercial. Lipsa procedurii prealabile. Plată franşiza contract de asigurări tip casco. Asupra acţiunii civile de faţă; Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 19.01.2011 şi înregistrată sub nr. 517/202, reclamanta SC C .SA, prin SC C SUCURSALA C a chemat în judecată pe pârâta SC A SRL, solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce...

Citeste mai mult...