Fond funciar. Lipsa calitate procesuala activa. Nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate.


 

Prin actiunea civila înregistrata sub nr.59/329/2011 din 5 ianuarie 2011, reclamanta R. L. , a chemat în judecata pe pârâtii R. S. C., Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman si Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei Lita, judetul Teleorman, solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta, sa constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.0400793/24 aprilie 1996 precum si modificarea acestuia, prin radierea suprafetei de 2228 mp teren curti constructii, arabil si vii, teren situat în intravilanul comunei Lita, judetul Teleorman, în tarlaua 20, parcelele 870,871 si 873, cu vecinii: N-drum comunal, E-B. I., S-R. T. si V- I. M.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, la data de 24 aprilie 1996, s-a eliberat , pe numele defunctului R. M., care a fost sotul sau, titlul de proprietate nr.0400793 prin care i s-a reconstituit acestuia dreptul de proprietate asupra terenului, cu suprafata totala de 5,3200 ha, din care suprafata de 5,0972 ha teren arabil situat în extravilanul comunei Lita, judetul Teleorman si suprafata de 2228 mp teren curti constructii, arabil si vii, situat în intravilanul comunei Lita, judetul Teleorman.

La data de 19 decembrie 2007, a decedat R. M. iar mostenitori legali ai acestuia au ramas ea, în calitate de sotie supravietuitoare, defunctul R. J., în calitate de fiu, si pârâtul R. S. C., în calitate de mostenitor testamentar.

Reclamanta a sustinut ca suprafata de 2228 mp teren înscrisa în titlul de proprietate la rubrica „suprafata primita în intravilan”, situata în comuna Lita, judetul Teleorman în tarlaua 20, parcelele 870,871si 873 cu vecinii: N-drum comunal, E-B. I., S-R. T. si V- I. M. , este mostenita de ea de la tatal sau, defunctul B. P., care, la rîndul sau, l-a mostenit de la defunctul B. E., bunicul sau, al reclamantei, asa cum rezulta din testamentul autentificat sub nr.353/1 septembrie 1934 de catre Grefa Judecatoriei Mixte Turnu Magurele.

În aceasta situatie terenul fiind mostenit de ea de la tatal sau B. P., defunctul R. M. nu era îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 2228 mp, situat în intravilanul comunei Lita, judetul Teleorman.

În drept si-a întemeiat actiunea pe disp. art.III din titlul V al Legii 247/2005.

Pârâtul R. S. C. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii reclamantei ca nefondata.

În motivarea cererii, pârâtul a aratat ca la data de 23.01.2010, a decedat R. J., tatal sau si fiul defunctului R. M. iar dezbaterea succesiunii acestuia din urma face obiectul dosarului nr.3606/329/2010 al Judecatoriei Turnu Magurele, dosar ce a fost suspendat în baza art.244 alin 1 pct.1 cod proc civila pâna la solutionarea prezentei cauze.

Pârâtul a sustinut ca reclamanta nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, ci doar R. M.

Mai mult, la reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor s-a avut în vedere cererea de înscriere în CAP a lui R. M.

În drept si-a întemeiat cererea pe disp. art.115 cod proc civila.

Pârâtele Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman si Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei Lita, judetul Teleorman n u au formulat întâmpinare .

Analizând materialul probator administrat în cauza, respectiv documentatia comunicata de pârâtele Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman si Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei Lita, judetul Teleorman, instanta retine ca , prin cererea înregistrata la Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei Lita, judetul Teleorman, sub nr.1219/18 martie 1991, R. M. (ce a fost una si aceiasi persoana cu R. M.), a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate privata pentru suprafata de 5,33 ha teren.

În baza hotarârii nr.2941/26.05.1993 a Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman s-a validat propunerea comisiei locale si s-a emis titlul de proprietate nr.0400793/29.04.1996, având ca titular pe R. M., pentru suprafata totala de 5,32 ha, din care 5,0972 ha teren situat în extravilanul comunei Lita, judetul Teleorman si 0,2228 ha teren situat în intravilanul aceleiasi comune.

Instanta mai retine ca , la data de 19 decembrie 2007, a decedat R. M., mostenitori ai acestuia ramânând reclamanta în calitate de sotie supravietuitoare si pârâtul R. S. C., în calitate de mostenitor testamentar (certificat de mostenitor autentificat sub nr. 1256/01 iunie 2000 de BNP B. I.

În ceea ce priveste cererea reclamantei, prin care a solicitat constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate si radierea suprafetei de 2228 mp teren situat în intravilan din titlul de proprietate, instanta retine ca, potrivit disp. art.III alin (1) lit.(i) din Legea 146/1997, modificata prin Legea 247/2005, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren în proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri, acte emise cu încalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit art.III alin (2) din Legea nr.169/1997, nulitatea poate fi invocata de catre primar, prefect, Autoritatea nationala pentru restituirea proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim.

Din interpretarea acestor dispozitii legale reiese ca au calitate procesuala activa în cererile ce au ca obiect constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate, persoanele care justifica un interes legitim. Astfel de persoane sunt acelea care au fost prejudiciate prin actele de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate.

Reclamantul , în astfel de actiuni, îsi poate justifica dreptul la actiune printr-un alt titlu de proprietate emis în baza legilor fondului funciar si prin orice alt act prin care se dovedeste ca i-a fost recunoscut acestuia, (a fost validat ,pus în posesie etc.), în baza Legii 18/1991, dreptul ce îi este lezat prin titlul a carui anulare o cere.

În cauza, din documentatia comunicata de pârâte, comisiile de fond funciar, instanta retine ca reclamantei nu i-a fost recunoscut de catre acestea dreptul de proprietate asupra terenului ,în suprafata de 2228 mp, teren situat în intravilanul comunei Lita, judetul Teleorman si nici nu a fost validata sau pusa în posesie cu aceasta suprafata de teren. Aceasta nici nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate în conditiile Legii 18/1991 procedura speciala în cadrul careia reclamanta putea sa valorifice înscrisurile despre care pretinde ca fac dovada ca terenul provine de la bunicul sau B. E.

Fata de aceste considerente, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, invocata din oficiu si a respins actiunea pentru lipsa calitatii procesuale active a reclamantei