Contract. Lipsa semnăturii. Lipsa consimţământului. Nulitate absolută


Prin acţiunea formulată, S.C. „M.I.E.” S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „T.E.” S.A., pentru a dispune anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 1998, motivându-se că această convenţie nu este semnată de reprezentantul reclamantei. Prin sentinţa nr. 119/2003, Tribunalul Argeş a respins acţiunea reţinând că ea este prescrisă, nefiind promovată în termenul de 3 ani la care se referă art. 3 din Decretul nr. 167/1958.

Recursul formulat de reclamantă a fost admis de Curtea de Apel Piteşti, prin decizia nr. 576/R-C/2003, s-a casat sentinţa şi a fost trimisă cauza spre rejudecare aceluiaşi tribunal.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că, deşi prin cerere s-a solicitat anularea convenţiei, în condiţiile art. 84 Codul de procedură civilă, ea este datoare să califice în mod corect acţiunea, reţinând scopul urmărit de parte, respectiv desfiinţarea convenţiei.

Pe de altă parte, lipsa totală a consimţământului, aşa cum se invocă în acţiune, nu se confundă cu viciile acestuia, iar această absenţă constituie o cauză de nulitate absolută, care poate fi invocată oricând, de orice persoană interesată.

Cum reclamantul a susţinut că nu a semnat şi nu a consimţit niciodată la încheierea convenţiei din 9 martie 1998, se impunea aprecierea că în cauză se invocă lipsa totală a consimţământului, ceea ce atrage sancţiunea nulităţii absolute şi nu pe cea a anulării contractului.

Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 576 din 7 mai 2003