Obligaţii de întreţinere. Majorare pensie de întreţinere. Condiţii privind debitorul obligaţiei de întreţinere. Cuantumul obligaţiei de întreţinere


1. Obligaţii de întreţinere. Majorare pensie de întreţinere. Condiţii privind debitorul obligaţiei de întreţinere. Cuantumul obligaţiei de întreţinere.

Codul familiei, art.94, alin.1

Potrivit art.94 alin.1 din Codul familiei, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

Instanţa a considerat, în mod corect, că, la calcularea cuantumului întreţinerii, nu se iau în consideraţie decât veniturile obţinute, nu şi cele întâmplătoare.

Prin sentinţa civilă nr.1672/22 octombrie 2009, Judecătoria Turnu Măgurele a admis acţiunea civilă pentru majorare pensie întreţinere formulată de reclamanta D.A.M. împotriva pârâtului D.A.şi a dispus majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr.132/9 februarie 2007 a aceleiaşi instanţe, de la suma de 50 lei lunar la suma de 161 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii şi până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că, potrivit disp.art.94 alin.2 Cod.fam., instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.

La stabilirea pensiei de întreţinere majorate, instanţa a luat în considerare ca bază de calcul venitul pârâtului cu caracter de  continuitate, respectiv pensia pe care acesta o obţine şi nu suma de bani obţinută de acesta din vânzarea unui imobil moştenit ( deci bun propriu) aşa cum solicitase reclamanta, sumă ce nu are un caracter permanent.