Soluţie de achitare


La data de 04.05.2006 a  fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi plângerea  formulată de partea  vătămată Mihalache Daniela- Magdalena ( fostă Teodorescu) prin care s-a solicitat condamnarea inculpatului Teodorescu Gabriel  Valentin pentru săvârşirea a 2  infracţiuni  prev. de  art.180 alin.2 C.p.

În motivare a  arătat că  în datele de 27.04.2006 şi 29.04.2006, în jurul orelor  12.00, inculpatul  a lovit-o, cauzându-i multiple  echimoze, şi excoriaţii ce au necesitat 5-6  zile îngrijiri medicale pentru vindecare, conform certificatului medico-legal nr.865/3.05.2006 eliberat de Institutul de Medicină Legală Iaşi.

În dovedirea  plângerii a depus certificatul medico- legal nr.865/03.05.2006 emis de I.M.L.Iaşi.

Inculpatul a  anexat la dosar mai multe înscrisuri: copie carte identitate, adresa nr.2550333/12.08.2005 eliberată de Secţia 5 Poliţie Iaşi, copii carnete elev, dec. civ. nr.3855/19.11.2004 a  Curţii de  Apel Craiova.

Prin sent.pen. nr.4569/02.11.2006 a  Judecătoriei Iaşi, în baza art.30 alin.1 lit.a şi c  rap. la  art.39 alin.2  C.p.p. s-a  dispus declinare a competenţei de soluţionare  a cauzei în favoare a Judecătoriei Drobeta Tr.Severin.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.649/225/2007.

La  termenul din 21.02.2007 a  fost audiat inculpatul ce a  arătat că a fost căsătorit  cu  partea  vătămată, iar din căsătoria  lor  au rezultat 2  minori, Teodorescu Răzvan Iulian şi Teodorescu Dragoş- Andrei. Cei doi minori, în urma  divorţului, i-au fost încredinţaţi lui, partea vătămată fiind obligată să le plătească pensie de întreţinere.

În data de 24.04.2006 a  fost chemat de învăţătoarea  minorilor care l-a  anunţat despre faptul că partea  vătămată s-a prezentat la Şcoala Gen. Nr.6 din Dr.Tr.Severin cu o maşină pentru a-i lua  pe cei doi copii, deşi nu avea program de întrevedere cu aceştia. Atunci s-a întâlnit cu partea  vătămată, a  luat copii din maşină, însă nu a avut  nicio  discuţie cu mama lor.

De asemenea, în data de  29.04.2006, partea  vătămată s-a întâlnit cu cei doi copii care i-au fost încredinţaţi în faţa organelor de poliţie, dar nici în ace a împrejurare nu a  lovit-o pe  aceasta.

Deşi citată de  2  ori cu menţiune a de  a-şi propune probe în  dovedirea  plângerii, parte a vătămată nu s-a prezentat în instanţă şi nu  a solicitat administrarea  vreunor  dovezi.

La  rândul său, inculpatul nu şi-a formulat  probe.

Analizând  actele şi lucrările dosarului instanţa, în condiţiile în care partea  vătămată nu şi-a propus probe în dovedirea  plângerii, acuzaţiile  aduse de aceasta nefiind  susţinute de  dovezi, se va dispune achitarea inculpatului în favoarea  căruia operează prezumţia de nevinovăţie, prezumţie ce  nu a  putut  fi înlăturată de probele administrate în cauză.

În termen legal, partea  vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 4000 lei(RON)  daune morale şi a solicitat 700 lei (RON)  cheltuieli judiciare.

Întrucât  temeiul  achitării îl constituie  art.11 pct.2 lit.a  rap. la art.10 lit.la  C.p.p., instanţa va  respinge  acţiune a civilă pronunţată în cauză, întrucât  neexistând faptă ilicită nu poate exista prejudiciu a  cărui reparare să impună  acordarea de  despăgubiri.