Art.182 al.2 cod penal


Art.182 al.2 cod penal

Prin sentinta penala nr. 16/16.01.2006 a Judecatoriei Corabia, judetul Olt, s-a respins cererea partii vatamate D.T.privind schimbarea incadrarii juridice a faptei din art.182 al.2 cod penal, in infractiunea prevazuta de art.20 rap.la art.174,175 lit.”i” cod penal, ca neantemeiata , precum si cererea formulata de inculpatul C.N., privind schimbarea incadrarii juridice a faptei din art.182 al.2 cod penal in art.180 al.1 cod penal, ca neantemeiata .

In baza art.182 al.2 cod penal, teza ultima, cu aplicarea art.74 lit.”a,b,c” cod penal si art.76 lit”d” cod penal, inculpatul C.N. a fost condamnat la 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala la plangerea partii vatamate D.T., inculpatului fiindu-i interzise drepturile prevazuta de art.64 lit.a b. cod penal.

S-a admis in parte actiunea ciivla si inculpatul a fost obligat la plata sumei de 40.000.000 lei (Rol)- despagubiri civile sub forma daunelor morale catre partea civila D.T.si la 367,14 Ron- suma reactualizata catre C.A.S. Dolj, reprezentand cheltuieli de spitalizare si la 1,234.905 lei(Rol) plus dobanda legala la aceasta suma la data platii efective catre C.A.S. Olt , cu acelasi titlu .

S-au avut in vedere dispozitiile generale ale Codului penal, limitele de pedeapsa din partea speciala , pericolul social concret in savarsirea faptei si persoana inculpatului care este necesatorit, fara ocupatie, neinstruit, fara antecedente penale si leziunile suferite de partea vatamata, iar intentia acestuia nu a fost de a suprima viata partii vatamate 

Impotriva acestei sentinte au declarat apel inculpatul C.N. si partea vatamata D.T.si prin Decizia penala nr. 76/22.02.2006 a Tribunalului Olt, s-a admis apelul partii vatamate, s-a desfiintat sentita  sub aspectul civil, in parte, majorandu-se cuantumul despagubirilor pentru daune morale in sarcina inculpatului C.N., la 8.000 Ron, mentinand celelalte dispozitii ale sentintei .

S-a avut in vedere faptul ca repararea prejudiciului moral, in raport cu numarul relativ mare de zile de ingrijiri medicale, impun majorarea cuantumului acestor despagubiri catre partea civila .Nu sunt insa fondate motivele partii vatamate in ceea ce priveste latura penala si daunele materiale .

Prin aceeasi decizie s-a respins apelul declarat de inculpatul C.N. intrucat sustinerile acestuia referitoare la lipsa de nevinovatie sunt neconcludente in raport de probele administrate in cauza .