Revizuire. cerere întemeiată pe dispoziţiile art.322, pct.7 cod procedură civilă . pricini diferite.


REVIZUIRE. CERERE ÎNTEMEIATĂ PE

DISPOZIŢIILE ART.322, PCT.7 COD PROCEDURĂ

CIVILĂ . PRICINI DIFERITE.

Potrivit art.322 pct.7 Cod procedură civilă, este motiv

de revizuire, atunci când prin hotărâri potrivnice date de aceeaşi

instanţă sau de instanţe diferite în grad, s-a soluţionat acelaşi

raport juridic, urmărindu-se astfel a se apăra principiul

autorităţii de lucru judecat.

Instanţa a constatat că nu este vorba de una şi aceeaşi

pricină, între aceleaşi părţi, cu aceeaşi calitate, fiind

neîndeplinită identitatea de raport juridic, soluţionat prin

hotărâri potrivnice, astfel că revizuirea este neîntemeiată..

(Decizia civilă nr.77/R din 8 aprilie 2004 a

Curţii de Apel Piteşti).

Revizuienţii au solicitat în contradictoriu cu S.C. „A” S.A.

desfiinţarea deciziei civile nr.1164/R/20 noiembrie 2003, pronunţată de

Tribunalul Argeş, care este potrivnică în sensul art.322 pct.7 Cod procedură

civilă, cu decizia civilă nr.147 din 11 septembrie 2001, pronunţată de aceeaşi

instanţă.

Prin sentinţa civilă nr.147/11 septembrie 2001, Tribunalul Argeş a

admis în parte acţiunea revizuienţilor formulată împotriva societăţii

comerciale şi a obligat-o pe aceasta din urmă să întocmească listele cu

beneficiarii plăţilor compensatorii, conform O.U.G. nr.98/1999.

Aceeaşi instanţă, prin decizia civilă nr.1164/20 noiembrie 2003, a

fost soluţionat recursul formulat de revizuienţii din această cauză şi s-a reţinut

în favoarea societăţii comerciale un drept de creanţă constând într-un

împrumut şi dobânzile aferente.

Curtea de Apel, prin decizia civilă nr.77/R din 8 aprilie 2004, a

respins cererea de revizuire, ca neîntemeiată, reţinând ca fiind neîndeplinită

condiţia identităţii de raport juridic.

Potrivit art.322 pct.7 Cod procedură civilă, este motiv de revizuire,

atunci când prin hotărâri potrivnice date de aceeaşi instanţă sau de instanţe

diferite în grad, s-a soluţionat acelaşi raport juridic, urmărindu-se astfel a se

apăra principiul autorităţii de lucru judecat.

Rezultă din textul de lege enunţat că, revizuirea este admisibilă în

acest caz numai atunci când, prin hotărâri definitive s-au creat situaţii

contradictorii soluţionându-se diferit acelaşi raport juridic în faţa aceloraşi

instanţe ori instanţe diferite.

Finalitatea acestui caz de revizuire este aceea de a se remedia

erorile determinate de nesocotirea principiului autorităţii de lucru judecat.

Analizând cele două hotărâri, în raport de condiţiile impuse de

textul de lege mai sus citat, curtea a constatat că prin sentinţa civilă

nr.147/2001, revizuienţii au obţinut obligarea intimatei la întocmirea listelor

cu beneficiarii plăţilor compensatorii, iar prin cea de-a doua decizie, respectiv

nr.1164/R/20 noiembrie 2003, a fost soluţionat litigiul având ca obiect un

drept de creanţă al societăţii faţă de revizuienţii din această cauză.

Aşa fiind, instanţa a constatat că nu este vorba de una şi aceeaşi pricină între

aceleaşi părţi, cu aceeaşi calitate, deci neîndeplinită identitatea de raport juridic

soluţionat prin hotărâri potrivnice, astfel că revizuirea a fost privită ca

neîntemeiată şi a fost respinsă.