Revizuire. art.322, alin.1 cod procedură civilă. competenţă.


REVIZUIRE. ART.322, ALIN.1 COD PROCEDURĂ

CIVILĂ. COMPETENŢĂ.

Textul art.322  alin.1 Cod procedură civilă precizează

trei categorii de hotărâri a căror revizuire poate fi cerută în

cazurile legal determinate, respectiv: hotărâri definitive prin

neapelare, definitive în instanţa de apel şi cele date în cea de

recurs atunci când evocă fondul. Dispoziţiile procesuale

menţionate se completează cu prevederile art.323 pct.2 din

acelaşi cod, ce statuează că cererea de revizuire se îndreaptă la

instanţa ce a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire

se cere.

(Decizia civilă nr.243/R/27 septembrie 2004 

a Curţii de Apel Piteşti).

Prin decizia civilă nr.1048 din 16 octombrie 2003, Tribunalul

Vâlcea a declinat competenţa de soluţionare a cererii de revizuire întemeiată

pe dispoziţiile art.322 pct.4 Cod procedură civilă, în favoarea Judecătoriei

Râmnicu Vâlcea, reţinând în esenţă că hotărârea instanţei de fond a fost în tot

menţinută de către instanţa de apel, iar aceasta din urmă a fost confirmată în

recurs.

În adoptarea acestei decizii au fost avute în vedere prevederile

art.322 alin.1, art.323 alin.1 şi ale art.377 pct.2 Cod procedură civilă.

Împotriva soluţiei adoptate de tribunal, a declarat recurs

revizuientul, susţinând în esenţă nelegalitatea din perspectiva caracterului

devolutiv al apelului, cu motivarea că această cale de atac extraordinară este în

competenţa instanţei care a evocat fondul.

Recursul a fost iniţial înregistrat la Înalta Curte de Casaţie şi

Justiţie, care, prin încheiere, şi-a declinat competenţa în favoarea acestei

instanţe în temeiul Legii nr.195/2004.

Recursul a fost admis în temeiul art.312 raportat la art.304 pct.9

Cod procedură civilă şi, în consecinţă, decizia a fost casată şi trimisă cauza

spre rejudecare aceleiaşi instanţe pentru a soluţiona în fond cererea de

revizuire.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut nelegalitatea

soluţiei de declinare, întrucât au fost interpretate eronat dispoziţiile în materie

procesuală aplicabile în speţă.

Textul art.322 alin.1 Cod procedură civilă, precizează trei

categorii de hotărâri a căror revizuire poate fi cerută în cazurile legal

determinate, respectiv: hotărâri definitive prin neapelare, definitive în instanţa

de apel şi cele date în cea de recurs atunci când evocă fondul. Dispoziţiile

procesuale menţionate se completează cu prevederile art.323 pct.2 din acelaşi

cod, ce statuează că cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa ce a dat

hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se cere.

În situaţia supusă judecăţii, hotărârea primei instanţe a fost apelată, iar

instanţa de apel a evocat fondul cauzei prin efectul devolutiv specific

(indiferent dacă a fost admisă ori respinsă pe fond calea de atac), competenţa

soluţionării cererii de revizuire revenind, potrivit art.322 pct.1 Cod procedură

civilă, instanţei care a soluţionat apelul.