Cauta in aceasta categorie:

Civil – rectificare carte funciară

Prin cererea formulată şi înregistrată la această instanţă la data de 19 decembrie 2008 sub nr.11037/320/2008, reclamanţii CI şi CM, au solicitat în contradictoriu cu pârâţii SC Zamur SA, Statul Român şi SC Tibland Imobiliare SRL ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună: - evidenţierea în CF nr. 7240 Tg .Mureş...

Citeste mai mult...

Carte funciară. Cererea de anulare număr cadastral. Condiţii de admisibilitate.

13. drept civil. carte funciara. cererea de anulare numar cadastral. conditii de admisibilitate. (decizia civila nr. 1114/21.10.2010, pronuntata de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr. 11528/225/2009). La data la care aceasta operatiune a avut loc nu existau motive care sa fi putut împiedica receptionarea documentatiei cadastrale; actele invocate în actiune...

Citeste mai mult...

Fond funciar.Articolul 4 alin. 1 din legea 1/2000

Fond funciar.Articolul 4 alin. 1 din legea 1/2000 Articolul 4 alin. 1 din legea 1/2000 în forma în care a fost publicată la data de 12.01.2000 în Monitorul Oficial nr.8, dispoziţii legale aplicabile actelor a căror nulitate se solicită exclude de la reconstituire terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice,...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) – rejudecare

Pe rol fiind judecarea apelului declarat de apelanta S.C. ---------  Suceava S.A. – Prin reprezentantul său legal, împotriva sentinţei civile nr.2987/13 iunie 2008, pronunţată de Judecătoria Suceava în dosarul nr.1166/314/ 2008. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa tuturor părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. ...

Citeste mai mult...

Acţiune rectificare carte funciară

Pronunţând sentinţa civilă nr.9760/5.11.2008 Judecătoria Bacău a admis excepţia lipsei de interes şi a respins ca atare acţiunea formulată de către reclamantul F.M. în contradictoriu cu pârâţii A.C. şi M.D.. Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că  prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat anularea documentaţiei cadastrale  nr...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva încheierii de carte funciară – cu consecinţa admiterii cererii de intabulare a dreptului de proprietate dobândit printr-un act de adjudecare

DREPT CIVIL       Dosar nr. 53/324/2010 Sentinţa civilă nr. 448/18.02.2010 Plângere împotriva încheierii de carte funciară - cu consecinţa admiterii cererii de intabulare a dreptului de proprietate dobândit printr-un act de adjudecare Prin cererea înregistrată la această instanţă sub...

Citeste mai mult...

Drept de concesiune. Radiere din cartea funciară. Inadmisibilitatea cererii de radiere pe baza unui act administrativ.

Drept de concesiune. Radiere din cartea funciară. Inadmisibilitatea cererii de radiere pe baza unui act administrativ. Prin cererea înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Primăria Municipiului Braşov a soluţionat radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune constituit, în anul 1996 în favoarea...

Citeste mai mult...

Plângere de carte funciară. Imposibilitatea intabulării unui drept de proprietate în temeiul unei posesii. Lipsa calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate

Plângere de carte funciară. Imposibilitatea intabulării unui drept de proprietate în temeiul unei posesii. Lipsa calităţii procesuale pasive a  Oficiului de Cadastru şi Publicitate -dispoziţiile art. 20 alin. 1, art.50  din Legea nr. 7/1996. Partea nu poate solicita înscrierea în cartea funciară a posesiei, înţeleasă ca stare de fapt. Petentul nu a...

Citeste mai mult...

Procedura de înscriere în cartea funciară. Aspectele verificate de către registrator şi instanţă

-Legea nr. 7/1996  – art. 48 Potrivit art. 48 din Legea nr. 7/1996, în procedura de înscriere a unor drepturi în cartea funciară se verifică doar aspecte de ordin formal, nici registratorul şi nici instanţa de judecată sesizată pe calea plângerii împotriva încheierii de carte funciară neputând efectua verificări cu privire la...

Citeste mai mult...

Plângere de carte funciară. Nelegalitatea încheierii de respingere a cererii de intabulare a dreptului de proprietate cu privire la o construcţie pentru lipsa formei autentice a actului de dobândire a dreptului de proprietate.

În  plângerea formulata, petentul  B. V .a aratat ca  solicita  in contradictoriu cu SC .M T . S.A admiterea cererii de înscriere in cartea funciara a contractului de vânzare - cumparare nr. x semnat cu SC .M T . S.A cât si a documentatiei cadastrale. In motivare, petentul a aratat ca a cumparat...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Legea nr. 7/1996.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.73/C DIN DATA DE  12.01.2009 Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Legea nr. 7/1996. La data de 8.08.2008 petentul D.N. a formulat plângere împotriva încheierii pronunţată de Biroul de Carte Funciară Mangalia,  încheiere prin care s-a admis cererea  numitului DP privind radierea litigiului dispus prin  Încheiere nr.1745/2008....

Citeste mai mult...

Rectificare de carte funciară. Susţinerea faptului că registratorul nu a verificat valabilitatea actului în baza căruia s-a făcut întabularea. Respingere

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3459/R din 6 octombrie 2011 Prin sentinţa civilă nr. 1724/2010, a Judecătoriei Beclean, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către intimatul de rând 2, executorul bancar C.R. şi – pe cale de consecinţă – respinsă acţiunea civilă formulată de către...

Citeste mai mult...

Cartea funciară

Prin sentinţa civilă  nr. 1290/2011 pronunţată în dosar  nr. 2768/208/2009, instanţa a Admis acţiunea civilă pentru rectificare înscriere în cartea funciară, şi a dispus rectificarea înscrisurilor din CF 5439 M în sensul că în privinţa parcelei fără nr.top, %,  fâneţe de 5755 mp se va înscrie suprafaţa de 10.040 mp, iar în...

Citeste mai mult...

Rectificare carte funciară – schiţa de amplasament imobil.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată la data de …. sub nr. X  pe rolul Judecătoriei Paşcani, reclamanţii A.I. şi A. M. au chemat în judecată pîrîţii S. E. şi OFICIU DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ IAŞI solicitând instanţei să dispună rectificarea/radierea înscrierii din cartea funciară a localităţii...

Citeste mai mult...

Rectificare de carte funciară, în sensul triplării suprafeţei înscrise în cartea funciară. Necesitatea soluţionării cauzei în contradictoriu cu proprietarii parcelelor învecinate

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie,  Decizia nr. 1225 din 26 mai 2010 Prin sentinţa civilă nr. 2893/12.04.2000 Judecătoria Cluj Napoca a admis acţiunea civilă formulată de reclamanţii B.M.A. şi soţia B.O.M. împotriva pârâţilor B.A. S.A., D.G. şi R.I. reprezentat prin curator litis...

Citeste mai mult...