Cauta in aceasta categorie:

Contract de cesiune. Neplata redeventei stipulate prin contract. Aplicarea gresita a dispozitiilor legale referitoare la admisibilitatea probei cu martori in dovedirea actelor juridice civile – art. 1191 Cod civil (art 304 Cod procedura civila)

Contract de cesiune. Neplata redeventei stipulate prin contract. Aplicarea gresita a dispozitiilor legale referitoare la admisibilitatea probei cu martori in dovedirea actelor juridice civile - art. 1191 Cod civil (art 304 Cod procedura civila) Prin sentinta civla nr. 110/18.03.2003 a Judecatoriei Tg.Bujor a fost admisa actiunea formulata de reclamantul Consiliului Local al comunei...

Citeste mai mult...

Contract concesiune teren agricol. Redeventa. Neplata redeventei. Forta majora. Calamitati naturale. Raspundere conform clauzelor contractuale. Art. 1082, 1083 si 1085 Cod civil. Vointa partilor. Neoperare forta majora.

Contract concesiune teren agricol. Redeventa. Neplata redeventei. Forta majora. Calamitati naturale. Raspundere conform clauzelor contractuale. Art. 1082, 1083 si 1085 Cod civil. Vointa partilor. Neoperare forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, care împiedica în mod obiectiv si fara nici o culpa din partea debitorului, executarea obligatiei contractuale a acestuia....

Citeste mai mult...

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la 16.11.2006 sub nr. 21932/301/2006, reclamantul municipiul bucureşti a chemat în judecată pe paratul popa nicolae, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligare…

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la 16.11.2006 sub nr. 21932/301/2006,  reclamantul MUNICIPIUL BUCURESTI a chemat în judecata pe paratul POPA NICOLAE, solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna obligarea paratului la restituirea sumei de 15947, 39 Ron din care 11094,28 Ron reprezentand debit neachitat –...

Citeste mai mult...

Calitate procesuala pasiva în actiunile privind anularea actelor fiscale. – Obligatii fiscale stabilite în sarcina concesionarului

Domeniu asociat- Calitate procesuala pasiva în actiunile privind anularea actelor fiscale. - Obligatii fiscale stabilite în sarcina concesionarului Conform art. 17 Cod procedura fiscala si art. 17 alin. 1 din H. G. nr. 1050/2004 subiectele raportului juridic fiscal sunt statul, unitatile administrativ teritoriale, contribuabilii precum si alte persoane care dobândesc drepturi si...

Citeste mai mult...

Taxa concesiune.Taxa lipsa folosinta.

Domeniu asociat - Taxa concesiune.Taxa lipsa folosinta. Regimul juridic al terenurilor transmise cooperatiei de consum sau mestesugaresti s-a pastrat prin dispozitiile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, care prin art. 107 (1) stabilesc: ,, Terenurile transmise în folosinta pe durata nedeterminata si fara plata în vederea realizarii de constructii pentru activitatea...

Citeste mai mult...

Contractul de concesiune – titlu executoriu în temeiul art.3 din Legea nr.190/2004 modificată prin og nr.94/2004

CONCESIUNI. Contractul de concesiune – titlu executoriu în temeiul art.3 din  Legea nr.190/2004 modificată prin OG nr.94/2004 (Legea nr.190/2004 modificată prin OG nr.94/2004) (Sentinţa comercială nr. 71/11.04.2007 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a VI-a Comercială) Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială sub nr.1801/2/2007,...

Citeste mai mult...

Concesionarea terenurilor prin licitaţie publică. Atributul organului administrativ privind modalitatea licitaţiei şi a formei de concesionare. Refuzul de participare la licitaţie. Calitate procesuală activă

Concesionarea terenurilor prin licitaţie publică. Atributul organului administrativ privind modalitatea licitaţiei şi a formei de concesionare. Refuzul de participare la licitaţie. Calitate procesuală activă Refuzul expres al reclamantului de a participa la licitaţia pe parcele a unei suprafeţe de teren, sub pretextul că doreşte atribuirea întregii suprafeţe prin negociere directă, nu îi dau...

Citeste mai mult...

Nulitatea absoluta a contractului de concesionare

Nulitatea absoluta a contractului de concesionare Reclamantul Consiliul local C., in contradictoriu cu pirita SC Z SA C. a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a contractului de concesionare nr. 10087 /2001, iar in subsidiar rezilierea acestuia pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de concesionar. Contractul de concesiune a avut ca obiect o...

Citeste mai mult...

Drept de concesiune. Radiere din cartea funciară. Inadmisibilitatea cererii de radiere pe baza unui act administrativ.

Drept de concesiune. Radiere din cartea funciară. Inadmisibilitatea cererii de radiere pe baza unui act administrativ. Prin cererea înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Primăria Municipiului Braşov a soluţionat radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune constituit, în anul 1996 în favoarea...

Citeste mai mult...

Contract de concesiune. Valabilitate.

Contract de concesiune. Valabilitate. Codul Comercial recunoaşte valabilitatea unui contract comercial, chiar dacă preţul nu este prevăzut, dacă părţile s-au înţeles să se refere la adevăratul preţ ori la preţul curent (art.61 Cod comercial) (Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială; decizia comercială nr. 458 din 17 Octombrie 2008) ...

Citeste mai mult...

Acţiune având ca obiect pretenţii băneşti reprezentând taxă de concesiune cu majorări şi penalităţi aferente. Natura juridică a cauzei. Competenţa materială.

Acţiune având ca obiect pretenţii băneşti reprezentând taxă de concesiune cu majorări şi penalităţi aferente. Natura juridică a cauzei. Competenţa materială. - art.1 şi 10 din Legea nr.554/2004 Taxa de concesiune cu majorări şi penalităţi care face obiectul cauzei nu determină natura juridică a cauzei, in speţă nefiind un litigiu de natură...

Citeste mai mult...

Legea 10/2001- art. 14 coroborat cu art.10,11,19,20 alin. 1 privind posibilitatea restituirii în natura a imobilelor concesionate deoarece prin efectul contractului nu a operat transmisiunea proprietatii iar bunurile nu au iesit din patrimoniul unit…

Legea 10/2001- art. 14 coroborat cu art.10,11,19,20 alin. 1 privind posibilitatea restituirii în natura a imobilelor  concesionate deoarece prin efectul contractului nu a operat transmisiunea proprietatii iar bunurile nu au iesit din patrimoniul unitatii detinatoare. Dosar nr. 4036/104/2007 având ca obiect  L 10/2001. Tribunalul  Olt a admis în parte contestatia,...

Citeste mai mult...

Obligarea proprietarului apartamentului sa încheie contract de concesiune cu Primaria pentru terenul aferent acestui apartament.

Obligarea proprietarului apartamentului sa încheie contract de concesiune cu Primaria pentru terenul aferent acestui apartament. (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.8561/301/2008 - DECIZIA CIVILA NR.9/11.01.2010) Prin actiunea înregistrata la data de 10.07.2008, sub nr.8561/301/2008, pe rolul Judecatoriei sectorului...

Citeste mai mult...

Licitaţie publică. Plângere formulată in temeiul Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune lucrări publice şi de servicii. Evaluare oferte

Licitatie publica. Plângere formulata in temeiul Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune lucrari publice si de servicii. Evaluare oferte. Clarificari solicitate de autoritatea contractanta. Oferta individuala respinsa ca fiind neconforma întrucât nu a fost prezentat angajamentul ferm al sustinatorului încheiat in forma...

Citeste mai mult...

Taxa de concesiune. Stipulaţie pentru altul

SENTINŢA CIVILĂ NR. 115/12.01.2010 – taxa de concesiune. Stipulaţie pentru altul Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la 03.11.2009, sub nr. 25175/301/2009, reclamanta Municipiul Bucureşti prin Primar General a chemat în judecată pe pârâta DR, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 418,56 lei din care suma de 268,60 lei reprezentând debit...

Citeste mai mult...

Hotărâri ale consiliului local care încalcă principiul consensualismului, materializat în clauzele contractelor de concesiune, dar şi principiul neretroactivităţii actelor normative

Hotărâri ale consiliului local care încalcă principiul consensualismului, materializat în clauzele contractelor de concesiune, dar şi principiul neretroactivităţii actelor normative   - art. 54(1) din OUG nr. 54/2006 - art. 1 şi 969 Cod civil, - art.18 LG.554/2004 Conform art. 54(1) din OUG nr. 54/2006, raporturile contractuale dintre...

Citeste mai mult...

Cerere având ca obiect executare contract de concesiune. Calificare. Cerere comerciala, neevaluabila în bani, iar nu de contencios administrativ

Prin sentinta civila nr.2597 pronuntata în 17 iulie 2009 a Tribunalului Maramures, s-a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamanta SERVICIUL PUBLIC – ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI LOCAL SI UTILITATI BAIA MARE, împotriva pârâtei SC B.I.C. SRL BUCURESTI având ca obiect executare contract de concesiune precum si cererea de obligare la plata cheltuielilor de...

Citeste mai mult...

Recurs competenta redeventa

Competenţă. Acţiuni în plata redevenţei. Competenţa de soluţionare a cererilor vizând executarea contractului de concesiune se stabileşte nu în raport de data încheierii acestuia, ci de natura bunului ce a format obiectul său (decizia civilă nr. 938/R/2009, dosar nr.3117/97/2009). Prin sentinţa civilă nr. 2286 din 13 mai  2009,  Judecătoria Petroşani...

Citeste mai mult...

Litigiu fiscal. Calcularea taxei pe teren datorată de concesionar.

Litigiu fiscal. Calcularea taxei pe teren datorata de concesionar. -art.83 pct.4 si art.91 alin.1 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 Prima instanta a retinut in mod corect ca potrivit art.256 alin.3 din Legea nr.571/2003 „Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date in administrare ori in...

Citeste mai mult...

Concesionare teren agricol prin licitatie publica cu strigare. Cerere pentru anularea procesului-verbal si a deciziei Comisiei de solutionare a contestatiilor. Lipsa dovezilor privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari.

1. Concesionare teren agricol prin licitatie publica cu strigare. Cerere pentru anularea procesului-verbal si a deciziei Comisiei de solutionare a contestatiilor. Lipsa dovezilor privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari. Art. 2 si art.248 din Codul fiscal Participantii la licitatiile publice pentru concesionarea unor terenuri agricole au obligatia sa îndeplineasca toate...

Citeste mai mult...