Legea 10/2001- art. 14 coroborat cu art.10,11,19,20 alin. 1 privind posibilitatea restituirii în natura a imobilelor concesionate deoarece prin efectul contractului nu a operat transmisiunea proprietatii iar bunurile nu au iesit din patrimoniul unit…


Legea 10/2001- art. 14 coroborat cu art.10,11,19,20 alin. 1 privind posibilitatea restituirii în natura a imobilelor  concesionate deoarece prin efectul contractului nu a operat transmisiunea proprietatii iar bunurile nu au iesit din patrimoniul unitatii detinatoare.

Dosar nr. 4036/104/2007 având ca obiect  L 10/2001.

Tribunalul  Olt a admis în parte contestatia, a anulat dispozitia emisa de Primaria Bals  si a dispus restituirea în natura  pentru doua suprafete de teren de 2420 m.p. ( piata) si 1268 m. p. ( parculet), constatând  ca reclamantii au dreptul la despagubiri pentru suprafata de 3281 m.p.

Împotriva sentintei au declarat apel reclamantii  si Primarul Orasului Bals.

Prin decizia 193/2009 Curtea de Apel Craiova  a admis apelul reclamantilor  si a dispus  restituirea în natura si a suprafetei de 3312 m.p. teren pe care se afla sediul B.C.R.  cu obligarea reclamantelor  de a respecta contractul de concesiune încheiat  în anul 1992, urmând ca acestea  sa se subroge în drepturile Primariei  Bals.

A fost respins ca tardiv apelul declarat de  Primarul Orasului Bals .

Pentru a pronunta aceasta solutie  Curtea de Apel Craiova a retinut  aplicabile dispoz. art. 14 si 16 din L 10/2001 privind restituirea imobilelor  care fac obiectul unui contract de concesiune, noul proprietar subrogându-se în drepturile persoanei juridice detinatoare.

Astfel prima instanta  a aplicat gresit dispozitiile art. 14 retinând eronat faptul ca terenurile concesionate nu pot fi restituite fostilor proprietari .

Împotriva sentintei au declarat recurs  Consiliul  Local Bals si Primaria Bals,  iar prin decizia 2005/2010 Î.C.C.J.  a admis recursul, a casat în parte decizia si a trimis cauza spre rejudecarea apelului declarat de  pârât .

Pentru a pronuntat aceasta hotarâre Î.C.C.J.  a retinut  ca apelul pârâtului  a fost declarat în termen întrucât a fost transmis instantei prin fax în ultima zi a termenului.

Prin decizia 496 /2010 Curtea de Apel Craiova  în rejudecare  a admis apelul pârâtului Primarul Orasului Bals împotriva sentintei 1788/2008 a Tribunalului Olt, a schimbat sentinta  si a constatat ca reclamantele  sunt îndreptatite  la acordarea de masuri reparatorii în echivalent,  în conditiile titlului VII din L 247/2005 pentru  suprafetele de 2420 m.p. ( piata ) si 1268 m.p. ( parculet), constatând  ca dispozitiile sentintei referitoare la acordarea de masuri reparatorii pentru suprafata de 3281 mp. au fost schimbate  prin decizia civila 193/2009 a Curtii de Apel Craiova.

Pentru a  pronunta aceasta solutie Curtea de Apel Craiova a retinut ca niciuna dintre situatiile prevazute de art. 10 pentru restituirea în natura a terenului nu este incidenta în speta, terenurile neputând fii restituite în natura.

Problema de drept  ce a  fost rezolvata irevocabil de instantele de control judiciar consta în aplicarea dispoz. art. 10,14 si 16  din L 10/2001 respectiv posibilitatea retrocedarii  suprafetelor de teren  concesionate, închiriate, date în locatie de gestiune catre persoane juridice  ce pot fi considerate  bunuri libere  întrucât prin  efectul  contractelor  nu a operat o transmisiune a proprietatii si bunurile nu au iesit  din patrimoniul unitatii detinatoare.

Decizia Curtii de Apel Craiova a devenit irevocabila prin  nerecurare.

 

Data publicarii pe portal: 22.02.2011