Cauta in aceasta categorie:

Acţiune în nulitatea dispoziţiei emise de primar. Calitatea procesuală activă a terţului titular al contractului de concesiune pentru teren. Sintagma „construcţii noi autorizate”

Acţiune în nulitatea dispoziţiei emise de primar. Calitatea procesuală activă a terţului titular al contractului de concesiune pentru teren. Sintagma „construcţii noi autorizate” Legea nr. 10/2001 art. 11 alin. 3, art. 14, art. 26 În măsura în care justifică un interes şi un drept propriu, terţele persoane, între care şi cele ce...

Citeste mai mult...

Concesionarea imobilelor în care funcţionează cabinete medicale înfiinţate conform o.g. nr. 124/1998, republicată.

Concesionarea imobilelor în care funcţionează cabinete medicale înfiinţate conform O.G. nr. 124/1998, republicată. Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 Hotărârea de Guvern nr. 884/2004 Nulitatea contractelor de concesionare încheiate în temeiul O.G. nr. 124/1998, republicată, cu nerespectarea dispoziţiilor legate de calitatea de titular al cabinetului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le...

Citeste mai mult...

Raspundere contractuala. Redeventa stabilita în contract de concediune. Calitate procesuala activa a Consiliului Local.

Civil. Raspundere contractuala. Redeventa stabilita în contract de concediune. Calitate procesuala activa a Consiliului Local. Reclamantul Consiliul Local Craiova nu este titular al dreptului afirmat, contractul de concesiun fiind incheiat intre parat si Primaria Craiova, astfel incat instanta va admite exceptia lipsei caltatii procesuale active a reclamantului Consiliul Local Craiova si va respinge...

Citeste mai mult...

În situaţia în care între părţi nu există un raport juridic în conţinutul căruia să intre obligaţia pârâtului de a încheia contractul de concesiune cu privire la terenul pe care se află apartamentul său şi nici nu există un text legal care să impună …

În situaţia în care între părţi nu există un raport juridic în conţinutul căruia să intre obligaţia pârâtului de a încheia contractul de concesiune cu privire la terenul pe care se află apartamentul său şi nici nu există un text legal care să impună pârâtului o asemenea obligaţie, acesta nu poate fi obligat la...

Citeste mai mult...

Cesiunea drepturilor de creanţă împotriva instituţiilor publice.

Condiţiile speciale pentru validitatea cesiuni drepturilor de încasat de la instituţiile publice (acceptul prealabil al instituţiei publice, inexistenţa datoriilor cedentului către bugetul de stat) au fost introduse prin art. 6 indice 1 din O.U.G. 146/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 125/2011. Anterior acestei modificări legislative, singura condiţie care rezulta din prevederile...

Citeste mai mult...

Actiune având ca obiect plata redeventei dintr-un contract de concesiune teren, în procedura speciala prevazuta de o.u.g. nr. 51/1998. Calculul termenului de prescriptie. Recunoasterea concedentei privind încasarea redeventei în litigiu, anterior pri…

Actiune având ca obiect plata redeventei dintr-un contract de concesiune teren, în procedura speciala prevazuta de O.U.G. nr. 51/1998. Calculul termenului de prescriptie. Recunoasterea concedentei privind încasarea redeventei în litigiu, anterior privatizarii societatii concesoare. Consecinte Dispozitiile art. 13 din O.U.G nr. 51/1998, coroborat cu art. 2 din O.U.G. nr. 64/2005, prevad un termen...

Citeste mai mult...

Constatare existenţa drept de administrare şi folosinţă drum public

Prin cererea înregistrată sub nr. 3199/104/2012, reclamanta Compania Naţională De Autostrăzi Si Drumuri Naţionale România SA  a chemat în judecată pe pârâta Consiliul Local al comunei Valea Mare, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să constate existenţa dreptului de administrare şi folosinţă al reclamantei cu privire la suprafaţa de 3642,13 mp teren...

Citeste mai mult...

Acţiune în contencios administrativ. Lipsa dreptului vătămat sau a interesului legitim personal în promovarea acţiunii

Este nefondată pe prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 acţiunea în contencios administrativ care nu se întemeiază pe dovada unui drept vătămat sau a interesului personal, printr-un act administrativ. Prin sentinţa civilă nr. 1688 din 28 mai 2012, pronunţată în dosarul nr. 112/30/2012, Tribunalul Timiş a respins acţiunea precizată de...

Citeste mai mult...

Contract de concesiune a unor locuri de veci, semnat în numele consiliului local de primarul unităţii administrativ-teritoriale. Autoritatea publică ce are a răspunde pentru refuzul pretins nejustificat de a soluţiona o cerere referitoare la modul de exec

Semnarea contractului de concesiune a unor locuri de veci de către primarul unității administrativ-teritoriale şi de către şeful serviciului public ce administrează cimitirele ortodoxe, aflate pe raza acesteia, în calitate de reprezentanţi ai consiliului local, autoritate publică ce figurează în contract în calitate de concedent, nu le conferă celor în cauză calitatea procesuală pasivă...

Citeste mai mult...

Concesionare imobil

Concesionare imobil Prin Decizia civilă. 724/R din 4 Februarie 2014 pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş Secţia II-a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, s-a admis recursul, împotriva Sentinţei civile nr. 2788/11.06.2013  pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 274196/2011 şi în consecinţă a fost modificată în parte hotărârea atacată, în sensul...

Citeste mai mult...

Exceptie de nelegalitate a hcl de denuntare a unor contracte de concesiune

Prin  cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată la nr. 2291/292 din 13 iunie 2013, reclamantul Municipiul Roşiorii de Vede  prin Primar a chemat în judecată pe pârâta S.C. pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa,  să se dispună evacuarea acesteia din spaţiul comercial situat în Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, în suprafaţă...

Citeste mai mult...

Acţiunea în modificarea hcl Galaţi nr. . . ./2008, completată prin hcl . .. /2009, în sensul înlăturării din cuprinsul acestora a condiţionărilor impuse revoluţionarilor, nu este întemeiată.

În speţă, R a solicitat atribuirea unui loc de veci în proprietate fără plată şi modificarea HCL Galaţi nr. . . ./2008, completată prin HCL . .. /2009, în sensul înlăturării din cuprinsul acestora a condiţionărilor  impuse revoluţionarilor. Instanţa a admis primul capăt de cerere însă l-a respins pe cel de-al doilea ca...

Citeste mai mult...

Executarea contractului de cesiune. Inaplicabilitatea disp. art. 36 din Legea nr. 85/2006 cu privire la executarea bunurilor sau creanţelor cesionate.

PROBLEMA DE DREPT: Executarea contractului de cesiune. Inaplicabilitatea disp. art. 36 din Legea nr. 85/2006 cu privire la executarea bunurilor sau creanţelor cesionate.   (SENTINŢA CIVILĂ NR. 15/13.01.2015) REZUMATUL SPEŢEI: Debitoarea SC PDG SRL a chemat în  judecata parata GB SA pentru a se anula transferurile patrimoniale efectuate de...

Citeste mai mult...

Regimul juridic al locurilor de înhumare. Admisibilitatea acţiunii întemeiate pe art. 1073 C.civ.

Cimitirele orăşeneşti şi comunale aparţin domeniului public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor. Transmiterea concesiunii locurilor de înhumare este permisă numai în modalitatea reglementată prin Regulamentul cimitirelor, aprobat prin hotărâre a consiliului local al localităţii în care este situat. Înscrierea concesiunii unui loc de înhumare pe numele altei persoane se poate dispune urmare...

Citeste mai mult...

Nulitate act concesiune

Prin sentinţa civilă nr. 2303/12.09.2014 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. 1112/207/2014 a fost Admisă excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Caracal şi declinată competenţa de soluţionare a cauzei civile privind pe reclamantii A,B,C,D, in contradictoriu cu paratii Primaria Caracal, Olt, SC IGO SA Caracal si X,  având ca obiect anulare act, în favoarea...

Citeste mai mult...

Litigiu privind domeniul public. Competenta autoritătii publice pentru încheierea unor contracte de concesiune/închiriere pentru pajistile disponibile. Nejustificarea refuzului de solutionare a cererilor de concesiune a pajistilor.

Există obligaţia stabilită legal în sarcina unităţilor administrativ teritoriale de a încheia contracte de concesiune/închiriere pentru pajiştile disponibile, în urma cererilor crescătorilor de animale care îndeplinesc cerinţele legale de înregistrare şi efective de animale deţinute şi în baza hotărârilor consiliilor locale, astfel că refuzul de soluţionare a cererilor titularilor dreptului legal trebuie să fie...

Citeste mai mult...