Contract de concesiune. Rezilierea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor


Contract de concesiune. Rezilierea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor

Legea nr. 219/1998

Neîndeplinirea obligaţiilor esenţiale din contractul de concesiune atrage rezilierea contractului.

Decizia civilă nr. 207 din 3 martie 2011