Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Infracţiune prev. de art. 6 alin. 1 din Legea nr. 241/2005.


Infracţiune  prev. de art. 6 alin. 1 din Legea nr. 241/2005.

 25. Dosar nr. 1278/234/2007-decizia penală nr. 24 din

17.02.2009

Tribunalulul constată că moştenitorii inculpatului au renunţat la moştenire, astfel s-a respins acţiunea civilă formulată de D.G.F.P. Harghita.

 Prin sentinţa penală nr. 144 din data de 22 aprilie 2008 Judecătoria Gheorgheni l-a condamnat pe inculpatul D.L. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 alin. 1 din Legea nr. 241/2005. Executarea pedepsei a fost suspendată condiţionat pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni. Inculpatul a fost obligat să plătească DGFP Harghita suma de 11.037 lei şi dobânda legală, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat. Inculpatului i-a fost aplicată pedeapsa complementară a interzicerii ocupării funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară. Inculpatul a fost obligat să plătească statului suma de 200 lei cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut, în fapt, următoarele:

Inculpatul, în calitate de administrator al SC E. SRL Gheorgheni, în perioada 01.01.2006 – 31.10.2006,  a reţinut de la angajaţii firmei impozite şi contribuţii, în valoare de 11.037 lei, pe care nu i-a vărsat la bugetul de stat în termenul prevăzut de lege.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, cu precizarea că a recurs la această metodă din cauza greutăţilor financiare ale firmei, care la rândul ei nu a încasat creanţele de la beneficiari, şi realizând venituri de la actualul loc de muncă, SC I.T. SRL Gheorgheni, a fost de acord cu recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului prima instanţă a avut în vedere lipsa antecedentelor penale, atitudinea inculpatului în faţa organelor de cercetare penală şi a instanţei de judecată, împrejurările concrete în care a săvârşit fapta şi cuantumul prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Judecătoria a considerat că reeducarea inculpatului se poate realiza şi fără privare de libertate, fără a arăta care sunt argumentele care au dus la această concluzie. Au fost încălcate astfel dispoziţiile art. 81 alin. 6 Cod penal care impun motivarea suspendării executării pedepsei.

De asemenea, prima instanţă nu a motivat aplicarea pedepsei complementare a interzicerii dreptului inculpatului de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. Tribunalul constată că aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este, totodată, nelegală. Potrivit art. 65 alin. 1 Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea de cel puţin 2 ani, în prezenta cauză nefiind îndeplinită această condiţie.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul. În motivarea apelului inculpatul a solicitat ca suma la care a fost obligat prin sentinţa primei instanţe să-i fie reţinută din salariu în rate lunare.

În cursul judecării apelului inculpatul a decedat la data de 9 septembrie 2008, astfel cum rezultă din copia certificatului de deces seria DP, nr. 581056 depus la fila 26.

În cauză au fost introduşi moştenitorii inculpatului, respectiv descendenţii D.J. şi D.M. Astfel cum rezultă din declaraţiile notariale depuse în copie la dosar, cele două fiice ale inculpatului au renunţat la moştenire. În această situaţie, acţiunile civile existente împotriva defunctului inculpat nu s-au transmis celor două descendente, ele fiind străine de moştenire. Acţiunea civilă formulată de DGFP Harghita este neîntemeiată în raport cu acestea. În situaţia în care partea civilă va identifica alţi moştenitori se va putea îndrepta împotriva lor pe cale separată.