Cauta in aceasta categorie:

Constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare Contracte

Domeniu alocat : Vânzari/cumparari Tip speta : sentinta civila Data spetei : s.c. nr. 984/07.10.2010 Titlu: constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 127/179/2009 din 16.01.2009reclamanta M.S. a chemat în judecata pârâtii Comuna Sarichioi , prin Primar , Consiliul local Sarichioi , S.A. , P.J. , P.I. , S.M. ,...

Citeste mai mult...

Natura juridică a contractului de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere şi uzufruct viager Rezoluţiune

Obligă reclamanta să plătească pârâţilor suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată.” Pentru a se dispune astfel, s-au reţinut următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1991/866 din 10.05.2010, reclamanta L. A. a chemat în judecată pe pârâţii L. V. şi L. C. solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se...

Citeste mai mult...

Desfacerea contractului de muncă în timpul mandatului şi în termen de doi ani de la încetarea mandatului reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale Restructurare, Reorganizare

În aceste condiţii, au fost încălcate şi prevederile art. 10 din Legea nr. 54/2003 privind sindicatele, respectiv aceea că în timpul mandatului şi în termen de doi ani de la încetarea mandatului reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de muncă pentru motive neimputabile...

Citeste mai mult...

Contract de locaţiune. împlinirea termenului contractual, încetare de drept a contractului

Potrivit dispoziţiilor art. 1436 din Codul civil, locaţiunea făcută pentru un timp determinat încetează de la sine, cu trecerea termenului, fără să fie trebuinţă de o prealabilă înştiinţare. Refuzul pârâtei de a mai prelungi înţelegerea contractuală, comunicat în scris, urmat de împlinirea termenului pentru care a fost încheiată convenţia au ca efect încetarea de...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere. Spaţiu comercial. încetarea contractului. Ocuparea abuzivă a spaţiului. Despăgubiri

In situaţia în care contractul de închiriere pentru un spaţiu comercial a încetat prin ajungere la termen, nu se poate invoca prelungirea lui ca efect al tacitei relocaţiuni, dacă părţile au înţeles să stipuleze o clauză conform căreia contractul nu se poate prelungi decât prin acordul lor expres. Ca atare, pentru ocuparea abuzivă a...

Citeste mai mult...

Achiziţii publice. Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Suspendare. Competenţă

In condiţiile prevăzute de art. 94 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică este de competenţa instanţei de judecată. Potrivit dispoziţiilor art. 85 alin. (1) din acelaşi act normativ, care prevede condiţii distincte, suspendarea trebuie dispusă de autoritatea contractantă. ...

Citeste mai mult...

Competenţă. Legea aplicabilă contractului

Prin sentinţa civilă nr. 826 din 27 martie 2002, Tribunalul Mureş a admis în parte acţiunea reclamantei S.C. „PT." S.R.L., formulată în contradictoriu cu pârâta P.S.S. din Italia, cu sediul ales în Cluj-Napoca, a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 67.200.000 lire italiene sau 32.182 Euro cu titlu de avans nedecontat şi dobândă...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de A.N.R.M.A.P. Determinarea naturii juridice a contractului Contracte

Contractul de asociere în participaţiune încheiat între o autoritate publică locală şi o societate comercială având ca obiect monitorizarea traficului pe raza unei localităţi este un contract de achiziţie publică, respectiv de concesiune servicii. În determinarea acestei naturi juridice este important faptul că, sumele provenite din amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se fac ...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare încheiat cu scop ilicit Vânzări-Cumpărări

S-a admis acţiunea formulată de reclamanta H. E. D. împotriva pârâţilor S. L. şi H. D., s-a constatat nulitatea absolută a următoarelor contracte: - contractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 1. la BNP, privind imobilul apartamant situat administrativ în Mediaş, înscris în CF 1 Mediaş (actual C.F. 1.-C1-U1) cu nr. top 1. - contractul de vânzare-cumpărare,...

Citeste mai mult...

Tardivitatea contestării deciziei de desfacere a contractului individual de muncă Desfacerea contractului de muncă

În motivarea contestaţiei se arată că decizia este lovită de nulitate absolută conf. art. 76 C.muncii deoarece a fost emisă cu respectarea procedurii legale, în sensul că a angajat alte două persoane în posturi de pază, similare celui al contestatorului, fără să îl notifice pe acesta că unitatea îşi extinde sau îşi reia activitatea, după...

Citeste mai mult...

Competenţă materială. Constatarea nulităţii absolute a contractului de ipotecă ce garantează un credit bancar

Reclamanţii au învestit Judecătoria Constanţa cu o acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de ipotecă autentificat de fostul Notariatul de Stat Judeţean Constanţa, contract încheiat între B.R.D. Sucursala M.K. şi reclamantul D.A., prin mandatar, în calitate de girant ipotecar. Conform dispoziţiilor art. 3 pct. 11 Cod comercial, sunt considerate acte de comerţ operaţiunile de bancă...

Citeste mai mult...