Competenţă materială. Cerere de învestire cu formulă executorie a contractului de leasing


Judecătoria, ca instanţă de executare, potrivit art. 373 din Codul de procedură civilă, este competentă să soluţioneze şi cererea de învestire cu formulă a unui contract de leasing, dispoziţiile art. 2 alin. 1 din nefiind aplicabile faţă de obiectul cererii respective.

(Decizia nr. 17 din 19 februarie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată la data de 25.09.2001 la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, petenta S.C. “P.” A.G. a solicitat învestirea cu formulă executorie a Contractului de leasing nr. 100661/01467-01472, încheiat între petentă şi S.C. “W.” S.R.L.

Prin Sentinţa civilă nr. 11761 din 03.10.2001, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi-a declinat competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Tribunalului Bucureşti – Secţia comercială.

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria a reţinut că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997, republicată, nu stabilesc o competenţă de soluţionare a cererilor în materie de leasing derogatorie de la dreptul comun, astfel că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora tribunalele judecă cererile în materie comercială al căror obiect este de până la 10 miliarde lei inclusiv, precum şi procesele şi cererile al căror obiect este neevaluabil în bani, astfel că instanţa a apreciat că învestirea contractului de leasing este o cerere în materie comercială, urmând a fi soluţionată de Tribunalul Bucureşti.

Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, prin Sentinţa civilă nr. 10585 din 18.12.2001, şi-a declinat la rândul său competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Sectorului 4 şi a constatat ivit conflictul negativ de competenţă.
în considerentele sentinţei, tribunalul reţine că învestirea cu formulă executorie a contractului de leasing se cere în vederea începerii executării silite, iar competenţa de drept comun în materia executării silite revine judecătoriei, conform art. 373 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Curtea, în temeiul art. 22 alin. 2 din Codul de procedură civilă, văzând şi dispoziţiile art. 372 şi 376 din Codul de procedură civilă, a stabilit competenţa de soluţionare a cererii petentei S.C. “P.” A.G. privind învestirea cu formulă executorie a Contractului de leasing nr. 100661/01467-01472 în favoarea Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, instanţa de competentă, conform art. 373 din Codul de procedură civilă.