Procedura falimentului


SENTINTA CIVILA NR. 2003/SIND

Sedinta publica din 03.10.2012

JUDECATOR – SINDIC: S.C.

Grefier: Ma. B.

Pe rol fiind derularea procedurii falimentului prevazuta de Legea nr. 85/2006, declansata impotriva debitoarei SC M. SA P. N. si examinarea contestatiei la tabelul definitiv al creantelor formulata de petentii: P.V. si P.M. SA si a obiectiunilor la raportul final de activitate formulate de catre aceiasi petenti.

La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta avocat B. N., pentru petentii: P.V. si P. M., lipsa fiind reprezentantii lichidatorilor F. E. B. SPRL si Activ Judiciar IPURL, pentru debitoarea SC M. SA, reprezentantii creditorilor: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Primaria Municipiului R., SC V. SRL, Administratia Finantelor Publice P.N., Consiliul Local – Directia Taxe Si Impozite A Municipiului  P. N., Primaria Municipiului N., Primaria Orasului  TG.  N., Directia De Telecomunicatii N., SC I. T.  M. MBH 1230, SC P. SRL, SC D. N. SA, SC  P. I. SRL, SC P. P. C. SRL, Asociatia  V. B. prin T. N. N., SC  MTC R.I. SA, SC M. P. I. SRL, SC K. R. SRL, SC S.C. SA, SC P. SRL, SC L. S. SRL, SC S.I. SRL, SC A. SA, SC E. TV  SRL, Directia Sanitar Veterinara  Si Pentru Siguranta  Alimentelor N., R. N., SC  T. SA, SC S. SRL, SC  M.D. SRL Directia Generala A Finantelor Publice P. N. si creditorii: M. P., D. V., B. M., D. M., G. A., P.GH. I.,  B.D., T. A. M., B. E., P. M. M., C. P., B. E., B. M. M., B.C., D. C. I. O., C. A., B. GH. G., G. I. L., V. N.V., B.C., S.R., C. T. I., P. I.,R. L., C.F., I. D., B. I., M.T., A. GH. A., A. V., G. C., A. V., B.S., S. V. V., D. N. M.,  C. A., A. A., V. E., P. I. M., B. A., H. A. A. L.,  D.L., B. S., C. Gh. D.,  M. P., B. N., N. N., A. M., O. D., B. M., C.V. B., A. R., A. D., A.P.V., P. E., S.E., I. D., B. Gh. V., D.C., P. G. A..

 Procedura de citare este legal indeplinita, prin publicare in Buletinul procedurilor de insolventa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Cercetand actele si lucrarile de la dosar, judecatorul – sindic constata depuse pentru acest termen de judecata, prin serviciul registratura al instantei, urmatoarele inscrisuri:

– la data de 07.08.2012, dovada privind indeplinirea procedurii de publicare a citatiei emise pentru acest termen de judecata in Buletinul procedurilor de insolventa nr. 10770 din 01.08.2012;

– la data de 03.08.2012, cererea formulata de creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului B.i, in doua exemplare, adresata lichidatorilor, prin care solicita a se comunica situatia platilor efectuate catre aceasta institutie in contul creantei, precum si a se indica numarul si data documentelor cu care s-a dispus aceste plati;

– la data de 21.09.2012, transmisa prin fax, nota prin care lichidatorii invedereaza ca isi mentin motivele formulate prin intampinare cu privire la precizarile PAS M.;

– la data de 03.10.-2012, din partea lichidatorilor, tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei precizat cu creantele achitate.

Judecatorul – sindic pune in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale active  a petentilor PAS M.  SA si P.V., invocata de catre lichidatori:

Reprezentantul conventional al petentilor solicita respingerea exceptiei pentru motivele expuse in cuprinsul precizarii la intampinarea lichidatorilor depusa la 27.06.2012, prin care s-a aratat modalitatea de infiintare a PAS M., precum si calitatea creditorului P.V.. Solicita a se retine ca lichidatorii incearca sa induca in eroare instanta de judecata acreditand ideea lipsei calitatii procesuale active a PAS M. si a lui P.V.. Apreciaza ca atata timp cat in citativ sunt trecute aceste parti, si nu exista o hotarare judecatoreasca cu privire la calitatea acestora, considera ca PAS M. si dl. P.V. au calitatea de creditori ai SC M. SA si drept urmare au calitatea de creditori indreptatiti sa conteste masurile lichidatorilor.

Fata de actele si lucrarile de la dosar, judecatorul – sindic retine cauza spre solutionarea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a petentilor PAS M.  SA si P.V. invocata de catre lichidatori. Pentru continuarea procedurii de faliment, stabileste termen de judecata la data de 05.12.2012, sala T4, ora 8,30.

JUDECATORUL – SINDIC

Constata ca in dosarul privind pe debitoarea in insolventa SC M. SA lichidatorii judiciari F. E.B. SPRL N. si A. J. IPURL N. au depus la data de 27 .02.2012 raportul final de activitate si situatiile financiare de lichidare( f.4, vol. 3 ).

Petentii PAS M. SA N. si P.V. au formulat obiectiuni impotriva acestora (f.29 ) .

Au aratat ca in tabelul creditorilor au aparut doi creditori care nu au fost trecuti in tabelul definitiv consolidat depus din iulie 2005 :SC G. SA G. si SC ICE COM H. MBH A. .

De asemenea, au aratat ca in cursul anilor 2006, 2007. 2008 soldul contului de lichidare trebuia sa fie altul, cifrele prezentate de lichidatorul judiciar in rapoarte fiind nereale .

Au solicitat refacerea raportului final si in special a situatiilor financiare pe perioada 2005-2011 considerand ca este o nebuloasa in aceste acte, efectuarea unor expertize contabile pentru ca cifrele din Raport sunt nereale si foarte dubioase.

Au mai solicitat ca lichidatorii judiciari sa fie obligati:

1. Sa prezinte situatia valorificarii obiectelor de inventar si materiale, ce suma a fost preluata si cu cat au fost valorificate acestea;

2. Sa prezinte situatia valorificarii stocurilor de produse finite si semifabricate – ce valori au fost luate si cu cat s-au valorificat.

3. Sa explice efectuarea urmatoarelor plati:

– plati virament + salariile administratorului judiciar de 2.543.514,00 lei, adica 14,82 din incasari;

– plati utilitati 742.007,54 lei, adica 4,32% din incasari cand sectiile nu mai functionau si nu aveau de ce sa se consume utilitati;

– alte plati efectuate in afara celor din tabelul creditorilor reprezentand suma de 3.625.620,33 lei, ceea ce inseamna 21,43% din incasari – procent pe care il apreciaza ca fiind exagerat;

4. Sa prezinte situatia valorificarii celor 584 de lazi frigorifice pentru inghetata;

5. Sa prezinte situatia daca mai au de recuperat diferite sume de la diverse societati, cat si care sunt acestea;

6. Sa prezinte contractul si licitatia facuta pentru arhivarea documentelor SC M. SA, suma de 60.000 lei care este apreciata ca fiind extrem de mare si ar reprezenta salariul unui muncitor pe mai mult de 7 ani.

Aceeasi petenti au formulat si contestatie impotriva sumelor inscrise in tabelul creditorilor impotriva creditorilor AVAS B., AFP N., in temeiul art. 75 pct. 1, 2, 3 din Legea nr. 85/2006. Prin contestatie au invocat si erori cu privire la restituirea Sectiei de Branzeturi G.V. P. N., cu privire la evaluarea patrimoniului SC M. SA. Au aratat ca activitatea celor doi lichidatori judiciari s-a desfasurat cu foarte multe reclamatii , sesizari, cercetari la DNA B.. Licitatia s-a desfasurat in data de 30.04.2007, zi declarata de nelucratoare de Guvernul Romaniei .

Prin apararile formulate in cauza lichidatorii judiciari au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a celor doi contestatori.

Cu pricire la exceptia invocata instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 3 pct. 8 din lege prin creditor indreptatit sa participe la procedura insolentei se intelege acel creditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmite in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului;

Petenta PAS M. a depus cerere de creanta prin presedintele asociatiei, numitul P.V., la data de 4.03.2005, dos. 287/2004 al TRIBUNALULUI N., vol. 3 declaratii de creanta si a solicitat inscrierea cu suma de 14.343.928.360 lei reprezentand aportul la capitalul social al SC M. SA N., echivalentul unui numar de 111.151 actiuni cu care PAS M. este inscrisa Registrul Comertului .

In acelasi timp SC M. SA prin reprezentantii legali au formulat la data de 28.06.2004 contestatie impotriva cererii de creanta depusa de APAPS B., vol.2 , dos 287/2004 , fila 244, aratand ca prin desfiintarea contractului de privatizare nr. 245/1995 si repunerea partilor in situatia anterioara , APAPS B. nu are temeiul legal de a pretinde inscrierea in tabelul creditorilor cu suma de 902.419.000 lei, fara a returna plata avansului efectuat de SC M. SA pentru incheierea contractului de privatizare , respectiv suma de 1.330.000.000 lei .

La data de 28.06.2004 administratorul judiciar a depus tabelul preliminar al creditorilor, din cuprinsul acestuia reiesind ca ASOCIATIA PAS M. nu are calitatea de creditor, fila 279, vol.2, dos. 287/2004.

Prin sentinta civila nr. 1556/19.11.2004 pronuntata de TRIBUNALUL N. ramasa irevocabila a fost respinsa contestatia formulata de debitoare impotriva creantei creditoarei AVAS B. stabilindu-se ca obligatia debitoarei de a-i restitui creditoarei vanzatoare suma de 902.419.000 lei nu este conditionata de obligatia de a restitui avansul in suma de 1.330.000.000 lei, tabelul creditorilor care cuprinse creanta AVAS B. ramanand astfel definitiv .(fila 132 , vol.3 , dos. 287/2004).

Petenta PAS M. nu a formulat contestatia impotriva masurii neinscrierii creantei sale in tabelul creditorilor, nu detine o creanta admisa la masa credala, astfel ca nu indeplineste conditia prevazuta de art. 3 alin.1 pct .8 si nu are calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura.

In ceea ce-l priveste pe petentul P.V., din actele dosarului rezulta ca acesta nu a formulat o declaratie de creanta.

Petentul P.V. a detinut calitatea de membru al fostului consiliului de administratie al SC M. SA, iar in contestatiile care fac obiectul prezentei judecati acesta invoca calitate de presedinte al PAS M., actionar ce detine o cota de 30% din actiunile SC M. SA, conform notei de informatii emisa de ORC N., depusa la fila 4, vol.4 , dos. 287/2004.

Potrivit art. 129 din Legea nr. 85/2006 dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor si debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportului final. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.

Intrucat nici PAS M., nici P.V. nu au calitatea de creditori, acestia nu au legitimitate procesuala activa pentru a formula obiectii la raportul final.

De asemenea, potrivit art. 75 din lege dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevazut la art. 73 alin. (2), si pana la inchiderea procedurii, orice parte interesata poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabel definitiv de creante, in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.

In procedura prevazuta de Legea nr. 85/2006, interesele actionarilor si implicit ale debitoarei sunt reprezentate de administratorul special .

Petentul P.V. nu a facut dovada ca dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 85/2006 a fost mandatat de adunarea generala a actionarilor SC M. SA sa reprezinte interesele actionarilor sau ale debitoarei in procedura, conform art. 3 alin.1 pct. 3 din Legea nr. 85/2006, astfel ca acesta nu are calitatea de contesta in numele debitoarei sau ale actionarilor raportul final sau tabelul de creanta, considerente fata de care se va admite exceptia invocata si se va dispune respingerea obiectiunilor impotriva raportului final si a contestatiilor la tabelul definitiv .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentilor PAS M. SA P. N., cu sediul procesual ales in P. N., str. O., nr. x, bl. x, sc. x, ap. x, jud. N. si P.V., cu domiciliul in in P. N., str. x, nr. x, bl.x, sc. x, ap. x, jud. N., si in consecinta :

Respinge obiectiunile formulate de petentii PAS M. SA P. N. si P.V. impotriva raportului final  si situatiilor financiare ale SC M. SA .

Respinge contestatia formulata de petentii PAS M. SA P. N. si P.V. impotriva tabelului definitiva al creditorilor SC M. SA .

Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.

Pronuntata, azi, 03.10.2012, in sedinta publica.

JUDECATOR – SINDIC,GREFIER,

S. C. M. B.

Red.S.C./12.10.2012

Tehnored.M.B./15.10.2012

3 EX.