Judecata după procedura abreviată. Disjungere. Judecător care şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţia care ar putea fi dată în cauză


Judecata după procedura abreviată. Disjungere. Judecător care şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţia care ar putea fi dată în cauză

C. pr. pen., art. 3201, art. 38, art. 47 alin. 2

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 17/12 noiembrie 2012

Judecătorul devine incompatibil atunci când, în considerentele hotărârii pronunţate conform art. 3201 C. pr. pen., şi-a exprimat părerea cu privire la soluţia ce ar putea fi dată în cauza disjunsă.

Prin sentinţa penală nr.108 din 04.07.2012 pronunţată de Judecătoria Gheorgheni în dosarul nr.1040/234/2012 în baza art. 197, al.1 si 2 lit.a cod penal, a fost condamnat inculpatul R. V. CNP xxxxxxxx, fiul lui xxxxxx, născut la data de xxxxxx în municipiul xxxxxxxx, studii 10 clase, fără ocupaţie, fără loc de muncă, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, domiciliat în xxxxxxxxxxx, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol.

S-a făcut aplicarea art. 71 – 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi b Cod penal.

În baza art. 350 alin. 1 Cod procedură penală a fost menţinută starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 88 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive de la 06.12.2011 la zi.

S-a luat act că partea vătămată M. E., asistată de reprezentantul legal R. R., domiciliat in xxxxxxxxxxx, nu s-a constituit parte civila în cauză.

A fost respinsă cererea formulata de reprezentantul Ministerului Public, privind acordarea de daune morale părţii vătămate M. E.

În baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a hotărî în acest sens instanţa de fond a avut în vedere următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gheorgheni, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor M. M., R. V. şi M. M., pentru săvârşirea infracţiunii de viol,  prev. şi ped. de art. 197, al. 1 şi al. 2, lit. a Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că, la data de 06.12.2011 Poliţia mun. Gheorgheni a fost sesizată de numitul M. I., fratele părţii vătămate minore M. E. – domiciliată în xxxxxxxxxxx – şi de partea vătămată minoră cu privire la faptul că, la data de 05.12.2011, în timp ce partea vătămată minoră s-a aflat în locuinţa inculpatului R. V. din mun. Gheorgheni, cei trei inculpaţi au constrâns-o să întreţină cu ei relaţii sexuale.

La termenul din data de 12.04.2012, inculpatul R. V., prin apărător, a solicitat efectuarea unei expertize medico-legale care să stabilească dacă acest inculpat avea sau nu discernământ în momentul săvârşirii faptei, cerere încuviinţată de către instanţă.

La termenul din data de 14.05.2012, inculpaţii M. M. şi M. M. au revenit asupra declaraţiilor date în faţa instanţei de judecată, arătând că recunosc săvârşirea faptei şi solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, probe pe care le cunosc şi le însuşesc, nesolicitând administrarea de probe noi.

La acelaşi termen de judecată, instanţa, în vederea soluţionării cu celeritate a cauzei, dată fiind solicitarea inculpaţilor M. M. şi M. M. de a nu se administra alte probe, deoarece au recunoscut săvârşirea faptei, ţinând cont că întreg probatoriul a fost administrat în cauză, ţinând cont de faptul că, expertiza medico-legală, care să stabilească dacă inculpatul R. V. avea sau nu discernământ în momentul săvârşirii faptei, nu a fost efectuată, a dispus disjungerea cauzei faţă de inculpatul R. V., declarând închisă cercetarea judecătorească cu privire la inculpaţii M. M. şi M. M. şi pronunţând sentinţa penală nr.103/2012.

Faţă de inculpatul R. acelaşi complet a pronunţat sentinţa penalănr.108/2012 prezentată mai sus.

Împotriva sentinţei instanţei de fond au declarat, în termen legal, recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni şi inculpatul R.V.

În motivele de recurs invocate de parchet se arată că hotărârea atacată a fost pronunţată de un judecător incompatibil, care s-a antepronunţat cu privire la vinovăţia inculpatului R. prin sentinţa penală nr.103/2012 astfel că se impune trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond.

Apărătorul inculpatului a fost de acord cu trimiterea cauzei spre rejudecare.

Analizând sentinţa atacată, prin prisma motivelor de recurs invocate, pe baza materialului şi lucrărilor din dosarul cauzei, conform art.38514 Cod procedură penală se reţin următoarele:

În cauză faţă de aceşti doi inculpaţi acelaşi complet, a pronunţat sentinţa penală nr.103/2012 antepronunţându-se şi cu privire la vinovăţia inculpatului R. V.

Prin urmare, se constată că în cauză este incident cazul de casare prev. deart.3859 pct.3 Cod procedură penală, respectiv judecătorul care a pronunţat sentinţa penală nr.108 din 04.07.20912 este incompatibil, ceea ce atrage casarea hotărârii atacate.

Ca urmare, în baza art.38515 pct.2 lit.c Cod procedură penală se va casa integral sentinţa atacată şi se va trimite cauza spre rejudecare la Judecătoria Gheorgheni.

Cu ocazia rejudecării cauzei componenţa completului de judecată va fi alta decât cea care a pronunţat sentinţa penală nr.103/2012.

În cauză vor fi menţinute actele întocmite până la termenul din 21.06.2012 inclusiv.

Având în vedere că inculpatul este arestat şi în raport de situaţia de incompatibilitate existentă în cauză se apreciază că se impune revocarea măsurii arestării preventive a inculpatului şi punerea acestuia de îndată în libertate, de sub puterea mandatului de arestare preventiv nr.6/7.XII.2011, emis de Judecătoria Gheorgheni, dacă inculpatul nu este arestat în altă cauză.