Revizuire – art. 322 alin. 1 Cod procedură civilă


Revizuire – art.  322 alin. 1 Cod procedură civilă. Condiţii.

Se poate cere revizuirea unei hotărâri rămasă definitivă în apel sau prin neapelare, precum şi a unei decizii pronunţată în calea de atac a recursului, dar atunci când evocă fondul cauzei.

Secţia civilă – Decizia civilă nr. 153/23.02.2006 a Curţii de Apel Alba Iulia

Prin decizia civilă nr. 353/A/2005, Tribunalul Hunedoara – secţia civilă a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuientul S.I. împotriva deciziei civile nr. 821/1998 a aceleiaşi instanţe, cu motivarea că decizia contestată pe această cale extraordinară de atac s-a soluţionat pe excepţia de netimbrare, neevocându-se fondul cauzei.

Recursul declarat de revizuient împotriva acestei decizii pe care o critică ca fiind nelegală, a fost respins ca nefondat, prin decizia civilă nr. 153/23.02.2006 A Curţii de Apel Alba Iulia.

Revizuirea, neîndoielnic, reprezintă o cale extraordinară de atac, prin care în cazurile limitativ prevăzute de art. 322 cod procedură civilă. Se poate ataca o hotărâre de fond cerînd retractarea ei şi pronunţarea unei hotărâri care să fie conformă cu adevărul obiectiv.

O atare cale de atac urmăreşte, deci, retractarea hotărârii în care starea de fapt stabilită nu corespunde adevărului, astfel că este mai mult decât evident că ea vizează doar acele hotărâri care au soluţionat fondul cauzei.

In speţă, decizia contestată s-a soluţionat pe excepţia de netimbrare, neevocând fondul cauzei, cerinţă impusă în mod imperativ de textul de lege citat.