Cauta in aceasta categorie:

Revizuire, contrarietate de hotărâri. Instanţa competentă cu soluţionarea cererii.

Curtea de Apel Ploieşti prin decizia civilă nr.6 din 8 ianuarie 2004, a declinat competenţa de soluţionarea cererii de revizuire, în favoarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia civilă. Potrivit art.323 pct.2 cod procedură civilă, dacă se solicită revizuirea pentru contrarietate de hotărâri, competenţa privind soluţionarea cererii revine instanţei mai mare...

Citeste mai mult...

Revizuire art.322 pct.5 Cod procedură civilă. înscris doveditor

În înţelesul art.322 pct.5 C.proc.civ., înscrisul doveditor pe baza căruia se poate cere revizuirea unei hotărâri trebuie să fi fost ”descoperit” după darea hotărârii, în sensul că el a existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere dar până în acel moment a fost reţinut de partea potrivnică sau nu a putut...

Citeste mai mult...

Revizuire. Motivare. Caracterul limitativ al cazurilor de revizuire. Invocarea unor motive care exced dispoziţiile art. 394 cod procedură penală. Greşita analizare a cestora pe fond, în considerentele hotărârii.

Prin sentinţa penală nr. 4061 din 25 septembrie 2003 a Judecătoriei Iaşi, a fost respinsă ca nefondată cererea de revizuire formulată de comandant. În considerentele sentinţei s-a reţinut că revizuentul a invocat următoarele motive de revizuire: ? partea vătămată şi un martor au săvârşit infracţiunea de mărturisire mincinoasă; ? nelegal a...

Citeste mai mult...

Revizuire. Termen – art.324 alin.1 Cod procedură civilă

Potrivit dispoziţiilor art.324 alin.1 pct.3 cod procedură civilă, termenul de revizuire este de o lună şi  se va socoti, în cazurile prevăzute de art.322 pct.4, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea instanţei  penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului, ori  de hotărârea care a declarat fals înscrisul. Prin ...

Citeste mai mult...

Revizuire. Art.322 alin.1 pct.5 cod procedură civilă. Condiţii de admisibilitate.

Potrivit art.322 alin.1 pct.5 Cod procedură civilă, revizuirea unor hotărâri poate fi cerută dacă după pronunţarea acesteia s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea...

Citeste mai mult...

Revizuire. Inadmisibilitatea formulării căii extraordinare de atac a revizuirii împotriva unei decizii pronunţată de instanţa de recurs într-o contestaţie în anulare.

Potrivit art.322 alin.1 c.pr.civ.  se poate cere, pentru cazurile prevăzute de punctele 1-3, revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri date de o instanţă de recurs, atunci când evocă fondul (decizia civilă nr.1477/7.12.2004 a Curţii de Apel Ploieşti). Contestatorul a formulat cerere de...

Citeste mai mult...

Revizuire. Situaţia în care s-a desfiinţat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere

Revizuire.  Situatia in care s-a desfiintat hotarea unei isntante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere Prin sentinţa civilă nr. 589/ 24.01.2005 au fost admise cererile de revizuire conexate formulate de reclamanţii revizuenţi M P, M M-R-M, D E D şi P R în contradictoriu cu pârâţii I D C,...

Citeste mai mult...

Revizuire – termenul de exercitare a caii de atac extraordinare este un termen de decadere – art.324 al.1 lit.d Cod pr.civila

Revizuire – termenul de exercitare a  caii de atac  extraordinare este un termen de decadere – art.324 al.1 lit.d Cod pr.civila Reclamanta A.E. a chemat în judecata pe pârâta Asociatia de Proprietari nr.727 Constanta pentru ca prin hotarâre judecatoreasca sa fie obligata sa repare conducta comuna de apa rece  de la apartamentul nr....

Citeste mai mult...

Revizuire. Act nou. Sentinţă pronunţată ulterior celei revizuite

Municipiul Suceava, prin primar, a solicitat in contradictoriu cu O.V. si O.C., revizuirea deciziei civile nr.762/2003 a Tribunalului Suceava, invocand art.322 pct.5 cod pr.civila, respectiv decizia civila 1272/2004 a Curtii de Apel Suceava prin care contractul de cumparare din 1997 al intimatilor, a fost  rezolvit. Tribunalul Suceava a respins cererea de revizuire cu...

Citeste mai mult...

Cerere de revizuire având ca obiect hotărârea instanţei de recurs

29. Cerere de revizuire având ca obiect hotărârea instanţei de recurs ce nu a analizat fondul cauzei. Admisibilitate. Revizuirea unei decizii pronunţate de instanţa de recurs se poate solicita doar atunci când în această fază procesuală s-a cercetat cauza sub aspectul fondului, în caz contrar cererea de revizuire este inadmisibilă. Secţia comercială...

Citeste mai mult...

Revizuire – art. 322 alin. 1 Cod procedură civilă

Revizuire – art.  322 alin. 1 Cod procedură civilă. Condiţii. Se poate cere revizuirea unei hotărâri rămasă definitivă în apel sau prin neapelare, precum şi a unei decizii pronunţată în calea de atac a recursului, dar atunci când evocă fondul cauzei. Secţia civilă – Decizia civilă nr. 153/23.02.2006 a Curţii de...

Citeste mai mult...

Revizuire. Hotărâre de Guvern. Act normativ.

Revizuire. Hotărâre de Guvern. Act normativ. Nu poate constitui motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 5 C. pr. civ., o hotărâre de guvern, publicată în Monitorul Oficial. Curtea de Apel Timişoara, secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 284 din 30 martie 2006 Prin cerere, revizuienţii...

Citeste mai mult...