Revizuire. Act nou. Sentinţă pronunţată ulterior celei revizuite


Municipiul Suceava, prin primar, a solicitat in contradictoriu cu O.V. si O.C., revizuirea deciziei civile nr.762/2003 a Tribunalului Suceava, invocand art.322 pct.5 cod pr.civila, respectiv decizia civila 1272/2004 a Curtii de Apel Suceava prin care contractul de cumparare din 1997 al intimatilor, a fost  rezolvit.

Tribunalul Suceava a respins cererea de revizuire cu motivarea ca hotararea de care se prevaleaza  revizuienta, este ulterioara deciziei revizuite.

Recursul declarat de revizuienta este fondat.

Practica judiciara este unanima in a aprecia ca o hotarare  judecatoreasca intervenita  dupa solutionarea litigiului, are caracterul unui act nou in sensul art.322 pct.5 cod pr.civila, daca a fost pronuntata intr-o actiune introdusa inainte de solutionarea definitiva a litigiului in care se cere revizuirea.

Intr-o astfel de situatie, hotararea invocata nu a putut fi infatisata deoarece nu era in putinta partii sa determine pronuntarea ei la o data anterioara.

In speta, actiunea pentru rezolutiunea contractului de vanzare cumparare al paratilor O.V. si O.C.  a fost adresata Judecatoriei Suceava la 21.02.2002, fiind admisa prin sentinta civila nr.2300/3.07.2003, irevocabila prin decizia Curtii de Apel Suceava nr.1272/15.10.2004.

Cererea intimatilor O.V. si O.C. pentru revendicarea apartamentului  in litigiu a fost adresata Judecatoriei Suceava la 18.06.2001 solutionata la 30.10.2001, definitiva prin decizia civila 762 din 27.03.2002 a Tribunalului Suceava (revizuita in prezenta cauza) si irevocabila prin decizia Curtii de Apel Suceava  3512/22.11.2002.

Asadar la data pronuntarii deciziei civile 762/ 27.03.2002, pe rolul Judecatoriei Suceava era inregistrat litigiul pentru rezolutiunea vanzarii, copia actiunii fiind, de altfel, depusa la dosarul de revendicare.

Fiind indeplinite conditiile art.322 pct.5 cod pr.civila, recursul va fi admis, decizia modificata, admisa cererea de revizuire, decizia 762/2003 a Tribunalului  Suceava desfiintata si cauza trimisa aceluiasi tribunal pentru rejudecarea apelului.