Revizuire. Inadmisibilitatea formulării căii extraordinare de atac a revizuirii împotriva unei decizii pronunţată de instanţa de recurs într-o contestaţie în anulare.


Potrivit art.322 alin.1 c.pr.civ.  se poate cere, pentru cazurile prevăzute de punctele 1-3, revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri date de o instanţă de recurs, atunci când evocă fondul (decizia civilă nr.1477/7.12.2004 a Curţii de Apel Ploieşti).

Contestatorul a formulat cerere de revizuire, întremeiată pe dispoziţiile art.322 Cod procedură civilă, împotriva deciziei civile nr.264/6.08.2004 pronunţată  de Curtea de Apel Ploieşti, decizie prin care s-a respins ca nefondată contestaţia în anulare formulată de D.T. împotriva decizie civile nr.133/2004 a Curţii de Apel Ploieşti, invocându-se în cuprinsul cererii de revizuire criticile din recurs.

Din oficiu, Curtea a pus în discuţia părţilor excepţia de inadmisibilitate a cererii de revizuire împotriva unei decizii irevocabile pronunţată într-o contestaţie în anulare.

Astfel, s-a reţinut că potrivit art.322 Cod procedură civilă, text de lege pe care s-a întemeiat cererea de revizuire, aceasta poate viza hotărârile rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi hotărârea dată de o instanţă de recurs, atunci când evocă fondul.

S-a mai arătat că în speţă, hotărârea atacată este o decizie a instanţei de recurs pronunţată într-o contestaţie în anulare, soluţia fiind aceea de respingere a contestaţiei, astfel că nu s-a evocat fondul şi, prin urmare, această decizie nu este susceptibilă de calea  de atac a revizuirii, care a fost astfel respinsă ca inadmisibilă prin decizia nr.1477/7.12.2004.