Citeste şi


Cerere de revizuire. Decizie de respingere a recursului. Inadmisibilitate.


Cerere  de revizuire. Decizie de respingere a recursului. Inadmisibilitate.

C. pr. civ. – art. 322 alin. 1

Hotărârea de respingere a recursului, neevocând fondul cauzei, în sensul prevederilor art. 322 alin. 1, Cod procedură civilă, nu este susceptibilă de revizuire.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială şi de contencios administrativ,

 decizia nr. 381/R din 25 aprilie 2006

Cererea de revizuire formulată împotriva deciziei civile nr. 129/R/30.01.2006 a Curţii de Apel Timişoara a fost respinsă ca inadmisibilă de către aceeaşi instanţă.

În considerente s-a reţinut că potrivit art. 322 alin. 1 Cod procedură civilă, se poate cere revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul cauzei, respectiv o hotărâre prin care s-a rezolvat fondul pretenţiei ce a fost dedusă judecăţii.

Or, în speţă, prin hotărârea a cărei revizuire se cere nu s-a evocat în nici un fel fondul, ci doar s-a respins contestaţia în anulare formulată de contestatoare împotriva unei decizii date în recurs, care nici ea, la rândul ei, nu a evocat fondul.

Prin urmare, nefiind îndeplinite prevederile art. 322 alin. 1, Cod procedură civilă, cererea de revizuire trebuie respinsă ca inadmisibilă, neimpunându-se a se examina în fond motivul de revizuire invocat de revizuientă.