Furtul (art.208 C.p.) alin. 1 şi 4; art. 86 alin.1 şi art. 89 alin.1 din oug 195/2002 republicată cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal


 4. furtul (art.208 C.p.) alin. 1 şi 4; art. 86 alin.1 şi art. 89 alin.1 din OUG 195/2002 republicată cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal. – SENTINŢA PENALĂ NR. 34 din 19 martie 2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi a fost trimis în judecată inculpatul N N pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin 1 şi 4 cod penal, art. 86 alin 1şi art. 89 alin 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 33 lit.a cod penal.

În susţinerea rechizitoriului s-a depus la dosar procesul-verbal de consemnare a denunţului oral, declaratiile inculpatului şi declaratiile de martori, adresa nr. /5.01.2009  a SPR Vâlcea, alte acte.

În instanţă a fost reaudiat inculpatul, partea vătămată şi martorii T A, D B C C şi D R M.

Din probele dosarului instanţa reţine următoarele:

În noaptea de 15/16.11.2008 partea vătămată F V a dat cheile autoturismului WV proprietatea sa, martorului B C C pentru a-i aduce nişte CD-uri. Martorul împreună cu inculpatul a încercat să descuie autoturismul, însă fără rezultat.

Inculpatul sub pretextul că descuie el autoturismul  a luat cheile din posesia martorului, a descuiat autoturismul, s-a urcat la volan şi l-a pornit plecând pe uliţele satului. În deplasare pierde controlul volanului şi intră într-un gard.

 Fără a anunţa  echipajul de poliţie părăseşte locul accidentului la volanul aceluiaşi autoturism şi se deplasează până la domiciliul său, unde rămâne până a doua zi dimineaţa când împreună cu rudele părţii vătămate se prezintă la Postul de Poliţie R pentru a rezolva conflictul cu partea vătămată prin achitarea contravalorii avariilor.

Din adresa nr. /5.01.2009 rezultă că inculpatul nu posedă permis de conducere.

Faptele săvârşite de inculpat în modalitatea descrisă mai sus întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunii prev. de art. 208 alin 1 şi 4, art.86 alin.1 şi art. 89 alin 1 din OUG 195/2002 urmând a fi condamnat la câte un an închisoare pentru primele două fapte şi la 2 ani închisoare pentru a treia faptă cu aplicarea art. 33 şi 34 cod penal.

Având în vedere poziţia sinceră a inculpatului pe parcursul urmăririi penale şi judecăţii instanţa apreciază ca acesta se poate îndrepta fără privare de libertate urmând a face aplicarea art. 81 cod penal.

Văzând şi prevederile art. 191 cod procedură penală.