Cauta in aceasta categorie:

Inadmisibilitatea cererii de restituire a cauţiunii

Prin încheierea nr. 814/CA din 19.6.2015, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar nr. 1166/62/2015/a1 s-a dispus respingerea ca inadmisibilă a cererii de reexaminare  a cauţiunii stabilită pentru cererea înregistrată în dosarul nr. 1166/62/2015 al Tribunalului Braşov, formulată de reclamantul Î I V I. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut...

Citeste mai mult...

Poprire asigurătorie. Cauţiune. Condiţii de admisibilitate

6.Poprire asigurătorie. Cauţiune. Condiţii de admisibilitate. Obligaţia de a depune cauţiune, este stabilită de norme de drept supletive, cuantumul acesteia determinându-se pe baza unui criteriu legal, fapt ce presupune cu necesitate aprecierea instanţei în ceea ce priveşte oportunitatea stabilirii. Plata cauţiunii constituie o condiţie de fond pentru înfiinţarea popririi asigurătorii, iar nu de procedură,...

Citeste mai mult...

Cerere de restituire a cauţiunii. Condiţii.

C. pr. civ.: art. 1063 al.4 . Potrivit dispoziţiilor art. 1063 alin. 4 Cod procedură civilă, „Dacă cererea pentru care s-a depus cauţiunea a fost respinsă, instanţa va dispune din oficiu şi restituirea cauţiunii”. Având în vedere că, prin decizia nr. 238/A, s-a respins cererea formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale, privind...

Citeste mai mult...

Plângere ordonanţă procuror de luare a măsurii controlului judiciar

Prin cererea introdusă la data de 04.05.2015, inculpata C.E. a formulat plângere împotriva ordonanţei procurorului nr. 251/P/2015 din 30.04.2015 prin care s-a dispus luarea măsurii prevenţiei controlului judiciar. Inculpata solicită ridicarea obligaţiilor impuse privind nedepăşirea limitelor teritoriale ale mun. Oneşti şi să nu exercite profesia de medic şi să nu desfăşoare activitatea...

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea cererii de restituire a cauţiunii.

Prin încheierea nr. 814/CA din 19.06.2015, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar nr. 1166/62/2015/a1 s-a dispus respingerea ca inadmisibilă a cererii de reexaminare  a cauţiunii stabilită pentru cererea înregistrată în dosarul nr. 1166/62/2015 al Tribunalului Braşov, formulată de reclamantul Î I V I. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că în...

Citeste mai mult...

Cerere restitire cauţiune

Prin cererea înregistrata pe rolul instanteI sub nr.3639/114/2011, recurenta debitoare SC PS SRL, în contradictoriu cu intimata creditoare SC O SA, a solicitat restituirea cautiunii în suma de 7800 lei, consemnata cu recipisa nr.803614/1 din 19.07.2011 si achitata cu chitanta nr.4319601/1 din 19.07.2011 în dosarul nr.3639/114/2011 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti –...

Citeste mai mult...

Liberare provizorie pe cauţiune. Criterii de apreciere

Prin încheierea nr. 11/12.08.2011 Judecatoria Turnu Magurele în baza art. 148 lit. a, d, f Cpp si art. 149/1 Cpp a dispus arestarea preventiva a inculpatului M.O, considerând întrunite cerintele impuse de textele de lege sus-mentionate. Astfel, s-a retinut ca inculpatul s-a sustras urmaririi penale, fiind incident art. 148 lit. a Cpp., dupa...

Citeste mai mult...

Cerere de restituire a cauţiunii

Practica judiciara în materie civila cererii de restituire de cautiune, în baza art. 7231 Aplicarea prevederilor art. 7231 C.pr.civ. Prin Încheierea nr. 89/2012 pronuntata de Judecatoria Gurahont în dosar civil 1056/238/2011, Judecatoria Gurahont a admis cererea de restituire a cautiunii formulata de contestatar SC …. SRL  în...

Citeste mai mult...

Legea procedurii insolventei. Deschidere procedura insolventa. Obligare la plata cautiune de 10% din valoarea creantei. Conditii de justificare a îndatorarii creditorului la plata cautiunii.

Art.6, art.8, art.11, art.33 - Legea nr.85/2006 Prin cererea înregistrata sub nr.657/118/2010 la Tribunalul Constanta – sectia comerciala, creditoarea SC N.I.C. SRL a solicitat deschiderea procedurii insolventei împotriva debitoarei SC E.Q.S. SRL, aratând ca se legitimeaza cu o creanta certa, lichida si exigibila împotriva debitoarei. Debitoarea SC E.Q.S. SRL, în temeiul dispozitiilor...

Citeste mai mult...

Cerere restituire cauţiune; prematuritate

Prin cererea înregistrată sub nr. 816/227/2008 din 22 septembrie 2010, petentul D. L. a solicitat restituirea cauţiunii în sumă de 500 lei stabilită de instanţă, achitată cu chitanţa nr. 3341353/1 din 20 noiembrie 2009 emisă de CEC Bank şi recipisa nr. 722176/1/25336. 0101  din 20 noiembrie 2009 a aceleiaşi bănci. Potrivit încheierii...

Citeste mai mult...

Asupra recursului civil de faţă, constată că prin contestaţia înregistrată la data de 16.04.2010 pe rolul Tribunalului a, sm, în contradictoriu cu intimata s.c. ad s.a., a solicitat anularea deciziei nr. 591/30.03.2010 emise de intimată, repunerea pă…

Asupra recursului civil de faţă, constată că prin contestaţia înregistrată la data de 16.04.2010 pe rolul Tribunalului A, SM, în contradictoriu cu intimata S.C. AD S.A., a solicitat anularea deciziei nr. 591/30.03.2010 emise de intimată, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei prin reîncadrarea sa pe funcţia deţinută anterior concedierii şi obligarea intimatei la...

Citeste mai mult...

Neîndeplinirea formalitatilor prealabile constând în fixarea si punerea în vedere debitorului sa achite cautiunea în cazul suspendarii provizorii prevazuta de art. 403 Cod procedura civila – constituie nulitate absoluta si impune rejudecarea în condi…

Domeniu asociat – Neîndeplinirea formalitatilor prealabile constând în fixarea si punerea în vedere debitorului sa achite cautiunea în cazul suspendarii provizorii prevazuta de art. 403 Cod procedura civila – constituie nulitate absoluta si impune rejudecarea în conditiile art. 312 alin. 5 Cod procedura civila Sectia civila. Decizia civila nr. 1559/RC din 27.11.2007 ...

Citeste mai mult...

Suspendarea executării actului administrativ -îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art 14 din legea 554/2004 depunerea cauţiunii este obligatorie în cazul suspendării executării actului administrativ

SUSPENDAREA EXECUTĂRII ACTULUI ADMINISTRATIV -ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART 14 DIN LEGEA 554/2004 DEPUNEREA CAUŢIUNII ESTE OBLIGATORIE ÎN CAZUL SUSPENDĂRII EXECUTĂRII ACTULUI ADMINISTRATIV Pentru suspendarea executării actului adminsitrativ trebuiesc îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea 554/2004 privind contenciosul adminsitrativ Potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. 2 din OG nr....

Citeste mai mult...

Suspendarea executării actului administrativ. Neîdeplinirea cumulativă a cerinţelor art. 14 din Legea nr. 554/2004. Consecinţa respingerii cererii ca nefondată

Suspendarea executării actului administrativ. Neîdeplinirea cumulativă a cerinţelor art. 14 din Legea nr. 554/2004. Consecinţa respingerii cererii ca nefondată Legea nr. 554/2001, art. 2 alin. (1) lit. ş), t), art. 14 alin. (1), Nu este întemeiată în raport cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, acţiunea care nu îndeplineşte...

Citeste mai mult...

Măsuri asigurătorii. Sechestru asigurător. Creanţă parţial exigibilă. Admisibilitate. Obligativitatea fixării cauţiunii.

Măsuri asigurătorii. Sechestru asigurător. Creanţă parţial exigibilă. Admisibilitate. Obligativitatea fixării cauţiunii. Prin cererea înregistrată la Tribunalul Braşov la data de 17.05.2005, sub nr.935/Com, reclamanta S.C. Saturn S.A. a chemat în judecată pârâta S.C. Joboloct Com S.R.L. solicitând instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea acesteia, până la concurenţa sumei...

Citeste mai mult...

Cauţiune.

Cauţiune. Cauţiunea garantează respectarea de către învinuit sau inculpat a obligaţiilor care îi revin în timpul liberării provizorii (art.160/5 Cod procedură penală). După depunerea dovezii de consemnare a cauţiunii, instanţa admite în principiu cererea şi fixează termen pentru soluţionarea ei....

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciara si faliment. deschiderea procedurii. obligarea creditorului care a formulat cererea introductiva la plata unei cautiuni. sanctiunea neachitarii cautiunii.

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Materie : REORGANIZARE JUDICIARA SI FALIMENT. DESCHIDEREA PROCEDURII. OBLIGAREA CREDITORULUI CARE A FORMULAT CEREREA INTRODUCTIVA LA PLATA UNEI CAUTIUNI. SANCTIUNEA NEACHITARII CAUTIUNII. Din prevederile art.38 alin.4 ale Legii nr.64/1995 republicata rezulta ca stabilirea unei cautiuni în sarcina creditorului care a formulat cererea introductiva pentru deschiderea...

Citeste mai mult...