Recurs pretenţii. Jurisprudență Faliment


Tribunalul BRAŞOV Decizie nr. 45/R din data de 17.01.2014

ROMANIA

TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIA CIVILA NR. 45/R DOSAR NR.

Sedinta publica din data de 17 ianuarie 2014

Completul compus din:

PRESEDINTE – O. A.

JUDECATOR – O. S.

JUDECATOR – M. S. S.

GREFIER – C. A.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului formulat de recurenta reclamanta S.C. D.I.G. S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL P.F. SI PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C. SPRL impotriva sentintei civile nr. XXXX/24.05.2013 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul nr. XXXX/197/2012, in contradictoriu cu intimata parata S.C. L. COM S.R.L., avand ca obiect “pretentii”;.

Procedura este legal indeplinita.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 10.01.2014 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din aceeasi zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea cauzei pentru data de 17.01.2014.

TRIBUNALUL,

Prin Sentinta civila nr. XXXX/24.05.2013 pronuntata de Judecatoria Brasov a fost respinsa cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta S.C. D.I. S.R.L. cu sediul in B. str. B.R. nr. XXX, jud. Brasov, reprezentata de administratorul special P.F., in contradictoriu cu parata S.C. L. S.R.L. cu sediul in H. str. A. , nr. X, jud. Brasov, ca fiind neintemeiata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:

La data de 09.11.1999 intre reclamanta, in calitate de consumator, si parata in calitate de subconsumator, s-a incheiat contractul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum situat in galeriile Orizont 3000, spatiul nr. 16 tronson A. Potrivit art. 3 si 4 din contract, incepand cu data de 15.12.1999, se vor incheia anexele care vor cuprinde tariful energiei electrice si modalitatea de calcul a consumului. Energia electrica urma a fi achitata pana la data de 5 a lunii pe baza facturilor emise de reclamanta. In art.8 partile au stabilit penalitati de intarziere de 2 % pe zi pentru plata cu intarziere a facturilor. Potrivit art. 27 din contract rezilierea acestuia se poate face din initiativa reclamantei, cu anuntarea prealabila a paratei cu 30 de zile.

La data de 09.11.1999 intre reclamanta, in calitate de furnizor, si parata, in calitate de beneficiar, s-a incheiat contractul de furnizare a apei potabile si de evacuare a apelor uzate, pentru spatiul detinut de parata in cadrul Galeriilor Orizont 3000. Tarifele urmau a fi stabilite pana la data de 15.12.1999 in cadrul unor anexe la contract. De asemenea modul de calcul a apei consumate urma a fi stabilit pausal. Plata apei urma a fi achitata pana in data de 15 a lunii, in baza facturilor emise de reclamanta, intarzierea fiind penalizata cu 2% ( Cap. III – contract).

La data de 09.11.1999 intre reclamanta, in calitate de furnizor, si parata in calitate de consumator, s-a incheiat contractul de furnizare a energiei termice pentru locul de consum situat in galeriile Orizont 3000, spatiul nr. 16 tronson A. Potrivit art. 4 din contract calculul cantitatii de agent termic se va face in sistem pausal in functie de suprafata de mc ocupata. Energia termica urma a fi achitata pana la data de 15 a lunii pe baza facturilor emise de reclamanta. In art. 8 partile au stabilit penalitati de intarziere de 2 % pe zi pentru plata cu intarziere a facturilor.

Prin prezenta cerere reclamanta solicita contravaloarea utilitatilor datorata pentru perioada ianuarie 2011, august 2011, octombrie – decembrie 2011, ianuarie – martie 2012. Pentru plata energiei electrice consumate in luna ianuarie 2011 reclamanta a emis factura nr. 7003914/02.02.2011 pentru suma de 280,24 lei. Pentru plata ventilatiei pentru luna august 2011 reclamanta a emis factura nr. 7006277/01.09.2011 pentru suma de 39 lei. Pentru plata agentului termic pentru luna octombrie reclamanta a emis factura nr. 7006509/07.11.2011 pentru suma de 150 lei. Pentru plata agentului termic aferent lunii noiembrie 2011 reclamanta a emis factura nr. 7006639/08.12.2011 pentru suma de 297,60 lei. Pentru plata agentului termic consumat in luna decembrie 2011 reclamanta a emis factura nr. 7006770/06.01.2012 pentru suma de 297,60 lei. Pentru plata agentului termic consumat in luna ianuarie 2012 reclamanta a emis factura nr. 7006899/03.02.2012 pentru suma de 297,60 lei. Pentru plata agentului termic consumat in luna februarie 2012 reclamanta a emis factura nr. 7007028/07.03.2012 pentru suma de 297,60 lei. Pentru plata agentului termic consumat in luna martie 2012 reclamanta a emis factura nr. 7007156/03.04.2012 pentru suma de 297,60 lei.

Prin notificarea comunicata paratei de S.C. Orizont 3000 S.R.L. i se aducea la cunostinta faptul ca incepand cu data de 01.10.2009 contractele de utilitati nu mai sunt asigurate de S.C. D.I.G. S.R.L. si urmeaza a se prezenta la sediul societatii pentru incheierea noilor contracte (fila 144 dosar). La data de 20.10.2009 reclamanta a comunicat societatii parate o notificare prin care o instiinta ca incepand cu data de 10.07.2009 nu mai are calitatea de furnizor distribuitor de utilitati iar noul distribuitor va fi S.C. Orizont 3000 S.R.L. Totodata reclamanta a informat societatea parata ca, in situatia in care nu se va prezenta pentru incheierea noilor contracte cu S.C. Orizont 3000 S.R.L., contractele de utilitati incheiate se considera reziliate (fila 64 dosar).

Parata a depus la dosar dovada achitarii facturii nr. 7006045/02.03.2011 emisa de reclamanta pentru suma de 250,48 lei (fila 175 verso – extras de cont nr. 22/28.03.2011), dovada achitarii facturii nr. 7006172/01.04.2011 emisa pentru suma de 97,96 lei (fila 176 verso – extras de cont nr. 31/12.05.2011), dovada achitarii facturii nr. 7005609/07.11.2011 emisa pentru suma de 150 lei (fila 175 verso – extras de cont nr. 36/21.08.2012), dovada achitarii facturii nr. 7005914/02.02.2011 emisa pentru suma de 280,24 lei (fila 94 – OP din 24.02.2011). Din aceste facturi doar cele cu nr. 7005609/07.11.2011 emisa pentru suma de 150 lei si cea cu nr. 7005914/02.02.2011 emisa pentru suma de 280,24 lei fac parte din facturile depuse de reclamanta la dosar pentru a face dovada pretentiilor sale. De altfel parata a recunoscut ca celelalte facturi nu au fost achitate deoarece in acea perioada nu a beneficiat de agentul termic furnizat de reclamanta.

Instanta va retine ca, ulterior rezilierii contractelor de utilitati din initiativa reclamantei, utilitatile au fost furnizate societatii parate de S.C. Orizont 3000 S.R.L. dovada fiind facturile depuse la filele 114 – 118 din dosar, ce au fost emise de aceasta societate.

Din sustinerile paratei reiese ca in perioada iernii 2010 – 2011 societatea reclamanta a reinceput sa furnizeze agent termic in galeriile comerciale insa spatiul pe care il detine nu a beneficiat de caldura intrucat existau defectiuni la sistemul de incalzire.

Reclamanta si-a intemeiat actiunea pe raspunderea contractuala a paratei. Contractele invocate de reclamanta au fost reziliate astfel ca acestea nu pot sta la baza angajarii raspunderii contractuale a societatii parate.

Facturile emise de reclamanta pot face dovada existentei furnizarii serviciului si a obligatiei de plata cu conditia ca acestea sa fie acceptate la plata. Nici una din facturi nu a fost semnata de societatea parata astfel reclamantei ii revenea obligatia de a dovedi ca a parata a beneficiat de serviciul furnizat. O astfel de dovada nu s-a facut in cauza.

Platile efectuate de parata pentru agentul termic furnizat in luna ianuarie 2011 si partial in luna octombrie 2011 dovedesc prestarea serviciului doar in acea perioada nu si pentru perioada noiembrie – decembrie 2011, ianuarie – martie 2012. Mai mult aceste facturi au fost contestate cerandu-se de catre Asociatia Investitorilor Astra 2009, din care face parte si societatea parata, recalcularea consumului de agent termic, notificarea fiind comunicata reclamantei prin intermediul executorului judecatoresc la data de 12.01.2012 ( fila 65 dosar).

In concluzie instanta va retine ca angajarea raspunderii contractuale a societatii parate nu se poate face in lipsa unui contract iar facturile depuse la dosar, nefiind acceptate, nu fac dovada existentei unei conventii.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta reclamanta S.C. D.I.G. S.R.L.-in insolventa, solicitand admiterea recursului, in principal casarea cu trimitere spre rejudecare pentru administrarea de probe noi,iar in secundar schimbarea in tot a hotararii atacate in sensul admiterii actiunii, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea recursului recurenta reclamanta S.C. D.I.G. S.R.L.-in insolventa a aratat ca in mod gresit instanta de fond a retinut ca notificarea din data de 01.10.2009 prin care se aduce la cunostinta ca nu vor mai fi asigurate de aceasta utilitatile a fost considerata o reziliere a celor 3 contracte de furnizare a utilitatilor apa, electricitate, agent termic.

Recurenta a mai aratat ca in mod gresit prima instanta a retinut ca parata nu a beneficiat de agent termic desi aceasta a beneficiat in perioada iernii 2010-2011.

Tot recurenta a aratat ca in mod gresit s-a apreciat rezilierea ulterioara notificarii din initiativa sa si ca utilitatile au fost furnizate de catre S.C. ORIZONT 3000 S.R.L., cu toate ca intreruperea furnizarii si a contractelor vizeaza doar apa si curentul electric si nu agentul termic.

Se mai arata de recurenta ca prin actul aditional din 13.11.2006 parata s-a obligat sa suporte cheltuielile legate de spatiul comercial nr. 16-Tronson A, clauza care se incadreaza in prevederile contractuale.

Prin intampinarea depusa intimata parata a solicitat respingerea recursului ca nefundat, avand in vedere ca prima instanta a apreciat in mod corect probele administrate si a aplicat in mod corect legea.

A mai aratat intimata ca administrarea probei cu martori nu a fost solicitata de recurenta la prima instanta, motiv pentru care aceasta proba nu are nicio relevanta in cauza de fata,iar proba cu expertiza contabila a fost pusa in discutia partilor si respinsa de instanta de fond.

Tot intimata a aratat ca titulara nu mai este titulara dreptului de concesiune asupra terenului aferent Galeriilor Comerciale Orizont 3000 si nu mai are calitatea de distribuitoare utilitati, asa cum reiese si din notificarea din data de 10.07.2009, notificare care a dus la rezilierea tuturor contractelor privitoare la furnizarea de utilitati, motiv pentru care prezenta actiune este lipsita de obiect.

Se mai arata de intimata ca potrivit principiului irevocabilitatii efectelor actelor juridice, oferta de reziliere unilaterala a produs efecte si nu mai poate fi solicitata vreo suma de bani reprezentand contravaloarea utilitatilor dupa aceasta data.

Instanta retine ca recurenta este scutita de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar conform art. 77 din Legea nr. 85/2006.

Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor invocate si tinand cont si de dispozitiile art. 304/1 Cod procedura civila, Tribunalul urmeaza sa admita recursul, sa modifice in tot sentinta primei instante in sensul admiterii in parte a actiunii, pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

In ceea ce priveste motivul de recurs invocat de recurenta referitor la faptul ca notificarile emise de aceasta si S.C. Orizont 3000 S.R.L. nu reprezinta rezilierea de drept a contractului de furnizare a energiei termice este intemeiat pentru urmatoarele motive:

Astfel, S.C. Orizont 3000 S.R.L. i-a comunicat ca incepand cu data de 01.10.2009 contractele de utilitati nu mai sunt asigurate de S.C. D.I.G. S.R.L., iar la data de 20.10.2009 reclamanta a comunicat societatii parate o notificare prin care o instiinta ca incepand cu data de 10.07.2009 nu mai are calitatea de furnizor distribuitor de utilitati iar noul distribuitor va fi SC Orizont 3000 SRL.

Dar aceste notificari nu reprezinta o reziliere a contractului de utilitati ci reprezinta doar o instiintare a paratei intimate privind deservirea cu utilitati a acesteia de catre o alta societate.

Prin urmare contractul de furnizare a energiei termice pentru locul de consum situat in galeriile Orizont 3000, spatiul nr. 16 tronson A, incheiat intre cele 2 parti, s-a mentinut in continuare si dupa aceasta notificare, mai ales ca SC Orizont 3000 SRL nu a putut presta serviciul de furnizare a energiei termice.

Mai mult decat atat, pactul comisoriu de gradul IV existent in contract poate fi invocat de cel care isi indeplineste obligatiile, nu si de partea care nu isi indeplineste obligatiile. Or, in conditiile in care parata nu a achitat contravaloarea energiei termice iar reclamanta a continuat furnizarea acestui serviciu, neintelegand sa invoce pactul comisoriu, nu se poate considera ca acel contract a fost reziliat de drept. Pe cale de consecinta, paratei ii revine obligatia de a achita contravaloarea energiei termice pe care a folosit-o de le reclamanta, dupa primirea notificarii.

Daca dorea rezilierea contractului parata putea notifica reclamanta in acest sens, lucru pe care nu l-a facut.

Concluzionand, contractul de furnizare a energiei termice pentru locul de consum situat in galeriile Orizont 3000, spatiul nr. 16 tronson A, incheiat intre cele 2 parti, nu a fost reziliat.

Este intemeiat si motivul de recurs referitor la faptul ca parata a primit agent termic pentru perioada solicitata de reclamanta pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Astfel, reclamanta a emis facturi fiscale pentru agentul termic consumat, care au fost comunicate paratei, aceasta luand la cunostinta de ele.

Nu are nicio relevanta faptul ca facturile nu sunt semnate de parata, acestea fiind emise in baza contractului de furnizare a agentului termic.

Daca parata nu primea agentul termic aceasta ar fi trebuit sa notifice debitoarea despre acest sens, lucru pe nu l-a facut.

Mai mult decat atat, parata a achitat factura nr. 7005609/07.11.2011 emisa pentru suma de 150 lei conform extras de cont nr. 36/21.08.2012 si factura nr. 7005914/02.02.2011 emisa pentru suma de 280,24 lei conform OP din 24.02.2011.

Prin plata efectuata parata a recunoscut prestarea serviciului de furnizare a agentului termic, recunoscand si existenta raportului juridic obligational de plata a serviciului prestat.

Chiar daca nu ar fi existat un contract de furnizare a agentului termic intre cele 2 parti, parata tot ar fi trebuit sa plateasca contravaloarea agentului termic livrat ,pentru ca ar fi inechitabil sa beneficiezi de un serviciu fara sa platesti nimic.

Prin urmare este intemeiata solicitarea reclamantei de obligare la plata agentului termic livrat paratei.

Suma la care va fi obligata parata este de 1.237,76 lei avand in vedere ca a fost achitata factura nr. 7005609/07.11.2011 emisa pentru suma de 150 lei conform extras de cont nr. 36/21.08.2012 si factura nr. 7005914/02.02.2011 emisa pentru suma de 280,24 lei conform OP din 24.02.2011.

De asemenea parata trebuie sa plateasca si penalitati de intarziere asumate conform contractului incheiat intre parti.

Dar aceste penalitati de intarziere nu vor fi acordate conform solicitarii reclamantei pentru urmatoarele motive:

Contractul de furnizare a energiei termice a fost incheiat la data de 09.11.1999, care a intrat ulterior sub imperiul Legii nr. 469/2002. Legea mentionata a fost abrogata abia in iunie 2009, dar acest lucru nu inseamna ca, dupa abrogare, penalitatile ar fi putut depasi debitul principal.

Conform art. 4 alin. 3 din acest act normativ, “totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare, prevazute la alin. (1) si (2), nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate, cu exceptia cazului in care prin contract s-a stipulat contrariul”;. Partile nu au stipulat, prin contractele incheiate, contrariul, asa incat cuantumul penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului principal si ele vor fi reduse la nivelul debitului principal.

Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 312 al. 1-3 Cod procedura civila, raportat la art. 304/1 si art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, va admite recursul declarat de recurenta reclamanta S.C. D.I.G. S.R.L.-in insolventa, impotriva Sentintei civile nr. 8765/24.05.2013 pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o modifica in tot in sensul ca admite in parte actiunea formulata de reclamanta S.C. D.I.G. S.R.L.-in insolventa, in contradictoriu cu parata S.C. L. S.R.L. si in consecinta obliga parata S.C. L. S.R.L., sa plateasca reclamantei S.C. D.I.G. S.R.L.-in insolventa suma de 1.237,76 lei, reprezentand contravaloare energie termica livrata pentru perioadele ianuarie 2011, august 2011, octombrie-martie 2012, la care se adauga penalitati de intarziere in suma de 1.237,76 lei.

Inatanta va lua act ca s-au solicitat de reclamanta cheltuieli de judecata care vor fi recuperate pe cale separata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de recurenta reclamanta SC D.I.G. SRL-in insolventa, impotriva Sentintei civile nr. XXXX/24.05.2013, pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o modifica in tot, in sensul ca admite in parte actiunea formulata de reclamanta SC D.I.G. SRL-in insolventa, in contradictoriu cu parata SC L. SRL si in consecinta obliga parata SC L. SRL, sa plateasca reclamantei SC D.I.G. SRL-in insolventa suma de 1.668 lei, reprezentand contravaloare energie termica livrata pentru perioadele ianuarie 2011, august 2011, octombrie-martie 2012, la care se adauga penalitati de intarziere in suma de 1.688 lei.

Fara cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica din data de 17.01.2014.

PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR,

O. A. O. S. M. S.S.

GREFIER,

C. A.

Red.SO/31.01.2014

Dact.AC/03.02.2014/2 ex.

Jud. fond B. M. M.