Cauta in aceasta categorie:

Curtea de Conturi. Condiţiile investirii instanţei cu soluţionarea litigiilor născute din activitatea acesteia.

Prin sentinţa din 21 mai 2004, Tribunalul Iaşi a respins încheierea de sesizare a completului Curţi de Conturi, considerând că după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 117/2003, instanţele judecătoreşti nu mai pot fi investite decât în condiţiile prevăzute de art. 109 şi următoarele din Codul de procedură civilă de către Curtea de Conturi,...

Citeste mai mult...

Formulare cu regim special procurate din altă sursă decât cele legale. Valoare probantă. Efecte asupra deducerii cheltuielilor.

Formulare cu regim special procurate din altă sursă decât cele legale. Valoare probantă. Efecte asupra deducerii cheltuielilor. Procurarea şi utilizarea de formulare cu regim special de înscriere şi numerotare, din alte surse decât cele prevăzute în hotărâre, sunt interzise (art.6 din HG nr.831/1997). Acestea nu pot constitui documente justificative să dea dreptul la...

Citeste mai mult...

Impozitarea veniturilor din activităţile societăţilor comerciale în primul an de funcţionare. Opţiunea între impozitul de venitul microîntreprinderilor şi impozitul pe profit.

Impozitarea veniturilor din  activităţile societăţilor comerciale în primul an de funcţionare.  Opţiunea între impozitul de venitul  microîntreprinderilor şi impozitul pe profit. Articolul 1 din O.G.nr.24/2001, înainte de aprobare prin lege, privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, instituie o facilitate pentru societăţile comerciale şi tocmai de aceea trebuie să le recunoască posibilitatea de a opta...

Citeste mai mult...

Impozit pe salarii din activitatea de creare de programe de calculator. Condiţiile acordării de scutiri la plată.

Prin sentinţa din 28 octombrie din 2003, Tribunalul Iaşi a admis în parte acţiunea reclamantei în contradictor cu D.G.F.P. Iaşi anulând în parte actele administrative încheiate şi exonerând-o de plata sumelor reprezentând impozit pe profit şi impozitul pe veniturile din salarii, cu accesoriile aferente, pe motiv că sunt scutite de impozit pe venit salariile...

Citeste mai mult...

Conform prevederilor pct. 2.4 si 2.5 din Instructiunile privind metodologia de calcul a impozitului pe profit aprobate prin hg 859/ 2002 pentru a beneficia de cota redusa de impozit pe profit trebuie ca transformarea materiei prime in produse finite…

Reclamanta SC "O"  SRL a formulat actiune in contencios fiscal in contradictoriu cu parata DGFP solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se anuleze decizia si procesul verbal de control cu privire la plata unei sume  , reprezentand diferenta suplimentara pe impozitul pe profit, dobanzi si penalitati de intarziere aferente acestei diferente....

Citeste mai mult...

Litigiu de munca – restituirea drepturilor banesti, respectiv cote de impozit, calculate si retinute în mod nelegal de Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor, Ministerul Apararii Nationale, etc.

Litigiu de munca – restituirea drepturilor banesti, respectiv cote de impozit, calculate si retinute în mod nelegal de Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor, Ministerul Apararii Nationale, etc. Prin actiunea înregistrata la 22.12.2004, reclamantii MV, PAM, JIV, SBE si RA, au chemat în judecata pe pârâtii Ministerul Apararii Nationale, Parchetul de pe lânga Înalta Curte...

Citeste mai mult...

Drept fiscal. Cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit .

33. Drept fiscal. Cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit al societăţii comerciale cu capital privat. Tichete de masă. Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajatorul societate comercială cu capital integral privat, potrivit Legii nr.142/1998 constituie cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit, OUG  79/2001 modificată interzice emiterea acestora doar  societăţilor comerciale...

Citeste mai mult...

Impozit pe clădiri datorat de persoane fizice. Obligaţia calculării de către contribuabil. Consecinţe.

  ROMÂNIA TRIBUNALUL BIHOR ORADEA CONTENCIOS FISCAL IMPOZIT PE CLADIRI DATORAT DE PERSOANE JURIDICE OBLIGATIA CALCULATII DE CATRE CONTRIBUABIL CONSECINTE Prin actiunea înregistrata la data de 6 aprilie 2005" reclamanta S.C. "R" S.R.L. Oradea în contradictoriu cu pârâta Primaria municipiului Oradea, a cerut anularea dispozitiei nr....

Citeste mai mult...

T.v.a. documente justificative. drept de deducere. condiţii.

2. T.V.A. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE. DREPT DE DEDUCERE. CONDIŢII. Prin decizia 814/2006 s-a respins ca nefondat recursul promovat de reclamanta S.C.C. S.R.L. în contradictoriu cu D.G.F.P. Bacău. Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de recurs a reţinut că prin raportul de inspecţie fiscală din 29.04.2005 intimata a stabilit în sarcina recurentei o obligaţie fiscală...

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ fiscal. calcul accesorii. legalitate.

  1. ANULARE ACT ADMINISTRATIV FISCAL. CALCUL ACCESORII. LEGALITATE. Prin Decizia 756/2006 s-a respins ca nefundat recursul promovat de pârâta D.G.F.P. Neamţ. Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de recurs a reţinut că prin sentinţa civilă 34/CF/21.07.2006 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul 3291/CF/2006 a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta S.C....

Citeste mai mult...

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice si faptul ca s-au platit la stat impozitele aferenta nu constituie motiv intemeiat de a eluda disp.OG 3/1992 care reglementeaza modul in care pot tinute documentele justificative si regimul jur…

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Dâmboviţa  , reclamanta a chemat în judecată  pe  pârâta D.G.F.P. Dâmboviţa, solicitând anularea deciziei, emisă de aceasta, şi suspendarea executării actului administrativ  până la soluţionarea irevocabilă a cauzei. In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat  că decizia emisă de pârâtă este netemeinică şi nelegală întrucât nu răspunde argumentaţiei formulate...

Citeste mai mult...

Contestaţii împotriva hotărârii Consiliului Local prin care s-a stabilit impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice.

Contestaţii împotriva hotărârii Consiliului Local L prin care s-a stabilit impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice. Sentinţa civilă 367 din 7 martie 2006 , Tribunalul Teleorman , completul specializat în Contencios administrativ şi fiscal.   Prin contestaţia înregistrată la Tribunalul Teleorman la data de 31 ianuarie 2006, contestatoarea Societatea Comercială...

Citeste mai mult...

Potrivit hg 831/1997 pentru aprobarea modelelor , formularelor comune privind activitatea financiara si contabila coroborate cu Normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora persoanele juridice si fizice prev la art.1 din Legea con…

Prin sentinţa nr.347 din 27 decembrie 2005, Tribunalul Prahova a admis acţiunea în contencios fiscal formulată de reclamanta SC U.R. SA, în contradictoriu cu pârâta DGFP, a anulat decizia emisă de DGFP, decizia de impunere precum şi raportul de inspecţie fiscală  si a constatat că reclamanta nu datorează bugetului de stat suma reprezentând...

Citeste mai mult...

O.u.g. nr. 24/1998. Persoană fizică autorizată.

O.U.G.  nr. 24/1998. Persoană fizică autorizată. Scutire de la plata impozitului pe venit. Potrivit articolului  6 alineat 1 litera „c” din O.U.G.nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, beneficiază de scutire de la plata impozitului-în condiţiile acestei legi-şi persoanele fizice autorizate. Secţia comercială şi contencios administrativ - Decizia civilă nr.565/13  martie 2006 ...

Citeste mai mult...

Impozit pe clădiiri. instituţie de interes public/ instituţie publică. scutire.

IMPOZIT PE CLĂDIIRI. INSTITUŢIE DE INTERES PUBLIC/ INSTITUŢIE PUBLICĂ. SCUTIRE. Art.250 alin.1 Cod procedură fiscală Art.11 alin.2 din Legea nr.292/2003 Codul fiscal a prevăzut scutirea de impozit pe clădiri numai în favoarea instituţiilor publice, categorie în care se încadrează Casele de cultură şi aşezămintele culturale din subordinea consiliilor locale şi...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Acces la informaţii de interes public. Condiţii

Contencios administrativ. Acces la informaţii de interes public. Condiţii Decizia  nr.160/03.07.2006 Prin sentinţa civilă nr. 33/CA/13.03.2006, a Tribunalului Vaslui a fost respinsă acţiunea reclamantei S.C. „VULTURUL PROD” S.R.L. Bârlad, în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului Huşi, având ca obiect anularea punctului 1 din raportul de inspecţie fiscală încheiat la 31.05.2005. ...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Control fiscal nefinalizat. Inadmisibilitatea sesizării instanţei

Contencios administrativ. Control fiscal nefinalizat. Inadmisibilitatea sesizării instanţei Decizia  nr.192/CA/02.10.2006 Prin sentinţa civilă nr. 240/E din 28 martie 2006, Tribunalul Iaşi a respins cererea formulată de reclamanta Universitatea „M.Kogălniceanu” Iaşi în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi. Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că,...

Citeste mai mult...

Acţiune în restituirea cotelor de impozit pe salarii formulată de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie decoraţi cu ordine şi medalii

Acţiune în restituirea cotelor de impozit pe salarii formulată de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie decoraţi cu ordine şi medalii Decizia  nr.623/10.10.2006 Prin sentinţa civilă nr.734 din 22 martie 2006, Tribunalul Iaşi a admis  acţiunea formulată de reclamantul B.T. în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Impunere fiscală. Clădiri utilizate în scop religios. Condiţii de restituire tva aferent construcţiei

Contencios administrativ. Impunere fiscală. Clădiri utilizate în scop religios. Condiţii de restituire TVA aferent construcţiei Decizia  nr.269/CA/04.12.2006 Prin sentinţa nr. 2609/E din 26 iunie 2006, Tribunalul Iaşi a respins acţiunea formulată de reclamanta Mitropolia Moldovei şi Bucovinei împotriva pârâtei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi. Pentru a se pronunţa astfel, prima...

Citeste mai mult...