Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Executare silită a unui imobil înscris în cartea funciară ca un tot unitar


Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 939/274/2009 din 01.10.2009, contestatoarea S.C. M SA a formulat in contradictoriu cu intimaţii B.L.R.SA, SC E.S. SRL, C.E.B.B.L.R. SA contestaţie la executare împotriva executării silite ce face obiectul dosarului execuţional nr 807/2008 pe rol la C.E.B.B.L.R. SA, solicitând anularea procesului verbal de licitaţie încheiat la data de 25.09.2009 privind bunurile imobile supuse executării silite şi anularea tuturor actelor de executare întocmite de executorul bancar.

În motivare a aratat că  la data de 25 septembrie 2009 s-a desfasurat licitatia publica pentru vanzarea intregului activ imobiliar al subscrisei, ocazie cu care a constatat ca executarea silita este lovita de nulitate, fiind incalcate dispozitiile art.489, 490, 495, 596, 508 si 509 alin.5 C.proc.civila, intrucat vanzarea trebuia sa se faca pe fiecare corp de proprietate si nu ”in bloc”, ca licitatia trebuia sa aiba loc in municipiul Orsova si nu la Timisoara.

A mai aratat ca pretul stabilit de catre evaluator, in conditii de vanzare fortata a bunurilor este de 3.162.000, iar pretul de vanzare de 1.000.000 este subevaluat, ca la licitatie a participat si d-na V.M. fost cenzor al societatii in mod fictiv, fara intentia de a concura efectiv.

In cauza s-a depus cerere de interventie accesorie SIF O S.A. in interesul contestatoarei S.C.M S.A., aratand in principal ca intervenienta este actionar majoritar al contestatoarei detinand 99,3% din capitalul social, solicitand incuviintarea in principiu a cererii de interventie iar pe fond admiterea contestatiei la executare, cerere de intervenţie încuviinţată în principiu de instanţă prin încheierea de şedinţă din 3 noiembrie 2009.

Intimata S.C. E.S. S.R.L. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neintemeiata aratand ca in cursul procedurii executarii silite au fost respectate dispozitiile legale in materie, ca vanzarea s-a facut pe intreg imobilul apartinand contestatoarei astfel cum este inscris in cartea funciara, ca in mod legal vanzarea s-a efectuat la sediul organului de executare si ca in cauza nu s-a dovedit participarea fictiva a numitei V.M. la licitatia publica.

Intimata B.L.R. SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare, invocand si exceptia tardivitatii contestatiei la executare.

In motivare a aratat ca intre B.L.R. S.A. Sucursala D.T.S(fosta E.B. S.A.) si contestatoarea S.C. M. s-au incheiat mai multe contracte de credit pentru garantarea carora s-au constituit o serie de garantii, printre acestea numarandu-se si ipoteca de rangul I  asupra imobilului proprietatea acesteia situat in localitatea Orsova str.Portile de Fier nr.14 „zona Marginia” imobil inscris in CF nr.400/467 VolIIIb, magazii metalice, 1 atelier mecanic si de tamplarie, 1 atelier mecanic si de bobinaj, 3 soproane, 1 post trafo, 1 hala de productie, 1 atelier mecanic pompe, 1 atelier mecanic pompe, 1 atelier razuitor, 1 atelier forja, 1 rampa, 1 centrala termica, birouri, padoc, 1 depozit carburanti, 1 cabinet protectia muncii, 1 boxa carburanti, 1 acoperis ghilotina, 1 depozit carburanti, 1 anexa scularie, 1 rampa, 1 moara, 1 atelier, 1 magazie metalica-compresoare, 1 rampa, 1 magazie metalica, 1 atelier debitare, 1 pod rulant, 1 atelier-magazie metalica freze, 1 hala sudura tampoane, 1 sopron, 1 magazie metal(oxigen), 1 pod bascule cantar, 1 cabina poarta, 1 copertina poarta, 1 cladire WC, 1 copertina paravant.

Prin sentinţa nr 67/02.02.2010 s-a respins cererea de intervenţie accesorie formulată de S.I.F.O. SA, in contradictoriu cu contestatoarea SC M SA si intimatii B.LE.R. SA, SC E.S. SRL, C.E.B.B.L.R. SA, ca inadmisibila şi s-a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC M SA în contradictoriu cu intimatii B.L.R.SA, SC E.S. SRL.

Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Orşova a constatat din ansamblul probatoriului administrat în cauză că prin contractul de credit global nr.9 din 19 iulie 2006 incheiat intre E.B. S.A. si S.C. M S.A. contestatoarea S.C. M S.A. a contractat un credit de 912.000 lei cu termen de valabilitate de 12 luni, pana la data 19 iulie 2007, pentru acoperirea ansamblului nevoilor de exploatare ale acestuia.

Ulterior, prin actele aditionale nr.1 din 19.07.2006, nr.2 din 19.07.2006,  nr.3 din 19.07.2006, nr.4 din 19.07.2006, nr.5 din 19.07.2006 si nr.6 din 19.07.2006 la contractul de credit global nr.9 din 19 iulie 2006 suma globala acordata a fost esalonata conform modalitatilor de plata stipulate in acestea.

Prin contractul de credit global nr.10 din 19 iulie 2006 incheiat intre E.B. S.A. si S.C. M S.A.  contestatoarea S.C. M S.A. a contractat un credit de 88.000 lei cu termen de valabilitate de 41 luni, pana la data 10 decembrie 2009, pentru investitii.

Prin contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr.1739 din 19 iulie 2006 la BNP D.O. accesoriu contractelor de credit nr.9 din 19 iulie 2006 si nr.10 din 19 iulie 2006 contestatoarea S.C. M S.A. a constituit in favoarea E.B. S.A. un drept de garantie reala imobiliara de rangul VI deplin si neafectat de conditii asupra imobilului situat in localitatea Orsova str.Portile de Fier nr.14 „zona Marginia” imobil inscris in CF nr.400/467 VolIIIb, imobil constituit din teren intravilan in suprafata de 24.177 mp. si constructii reprezentand sediu administrativ, magazii metalice, 1 atelier mecanic si de tamplarie, 1 atelier mecanic si de bobinaj, 3 soproane, 1 post trafo, 1 hala de productie, 1 atelier mecanic pompe, 1 atelier mecanic pompe, 1 atelier razuitor, 1 atelier forja, 1 rampa, 1 centrala termica, birouri, padoc, 1 depozit carburanti, 1 cabinet protectia muncii, 1 boxa carburanti, 1 acoperis ghilotina, 1 depozit carburanti, 1 anexa scularie, 1 rampa, 1 moara, 1 atelier, 1 magazie metalica-compresoare, 1 rampa, 1 magazie metalica, 1 atelier debitare, 1 pod rulant, 1 atelier-magazie metalica freze, 1 hala sudura tampoane, 1 sopron, 1 magazie metal(oxigen), 1 pod bascule cantar, 1 cabina poarta, 1 copertina poarta, 1 cladire WC, 1 copertina paravant, in vederea garantarii obligatiilor de plata stabilite prin cele doua contracte de credit.

Prin actul aditional nr.1 la contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr.1233 din 3 mai 2007 la BNP D.O. au fost suplimentate interdictiile constituite in favoarea bancii asupra imobilului adus in garantia creditoarei.

Ca urmare a neexecutarii obligatiilor asumate si nerestiturii la termen a imprumutului, s-a procedat la somarea debitoarei S.C. M S.A. sa plateasca obligatiile asumate, asa cum rezulta din somatia din 26.09.2008.

Ca urmare a neindeplinirii de buna voie a obligatiilor asumate, executorul bancar S.C.R. din cadrul C.E.B.B.L.R. SA a procedat la executarea silita prin vanzarea imobilului ipotecat la licitatie publica, intocmindu-se in acest sens raport de evaluare de catre expert C.V.M., fise anexe la raportul de evaluare si proces-verbal de situatie imobiliara.

In acest sens in datele de 2 decembrie 2008, 16 aprilie 2009, 29 mai 2009,  10 iulie 2009 si 14 august 2009, s-au organizat licitatii publice pentru vanzarea imobilului ipotecat in vederea satisfacerii creantei debitoarei, insa de fiecare data, imobilul nu a fost adjudecat de nici o persoana.

Prin procesul-verbal de licitatie din 25 septembrie 2009(fila 8 dosar) incheiat de executor bancar S.C.R. s-a adjudecat de catre S.C. E.S. S.R.L. imobilul apartinand debitoarei S.C. M S.A in cuantumul sumei de 1.000.000 lei, intocmindu-se actul final al procedurii de licitatie publica, actul de adjudecare din 15 octombrie 2009(fila 178 dosar) prin care adjudecatarul S.C. E.S. S.R.L. intra in deplina proprietate asupra imobilului apartinand debitoarei S.C. M S.A. situat in municipiul Orsova str.Portile de Fier nr.14 „zona Marginia” imobil inscris in CF nr.400/467 VolIIIb, imobil constituit din teren intravilan in suprafata de 24.177 mp. si constructii reprezentand sediu administrativ, magazii metalice, 1 atelier mecanic si de tamplarie, 1 atelier mecanic si de bobinaj, 3 soproane, 1 post trafo, 1 hala de productie, 1 atelier mecanic pompe, 1 atelier mecanic pompe, 1 atelier razuitor, 1 atelier forja, 1 rampa, 1 centrala termica, birouri, padoc, 1 depozit carburanti, 1 cabinet protectia muncii, 1 boxa carburanti, 1 acoperis ghilotina, 1 depozit carburanti, 1 anexa scularie, 1 rampa, 1 moara, 1 atelier, 1 magazie metalica-compresoare, 1 rampa, 1 magazie metalica, 1 atelier debitare, 1 pod rulant, 1 atelier-magazie metalica freze, 1 hala sudura tampoane, 1 sopron, 1 magazie metal(oxigen), 1 pod bascule cantar, 1 cabina poarta, 1 copertina poarta, 1 cladire WC, 1 copertina paravant.

In ceea ce priveste cererea de interventie in interesul S.C. M S.A., promovata de SIFO S.A, instanţa a apreciat ca aceasta este inadmisibila in conditiile in care parti in contractele de credit nr.9 si 10 din 19 iulie 2006 au fost E.B. S.A(actuala B.L.R S.A ), pe de o parte, iar pe de alta parte S.C. M S.A., iar contestatia vizeaza un act de adjudecare precum si  actele de executare emise ulterior, parti in cadrul acestuia fiind creditoarea B.L.R. S.A, debitoarea S.C. M S.A., adjudecatarul S.C. E.S. S.R.L. si C.E.B.B.L.R. SA., contestatia la executare putand fi formulata doar strict de aceste parti.

In ceea ce priveste motivele invocate de contestatoare in cuprinsul cererii introductive, s-a apreciat ca acestea sunt neintemeiate, fiind respinse ca atare, pentru urmatoarele considerente:

O prima critica vizeaza aspectul ca desi obiectul executarii il formeaza mai multe bunuri imobile distincte ale debitorului, procedura de licitatie s-a indeplinit pentru toate bunurile o data, fiind incalcate in acest fel disp.art.495 C.proc.civila.

Potrivit art.495 C.proc.civila „In cazul in care  obiectul executarii silite il formeaza mai multe bunuri imobile distincte ale debitorului, procedura de vanzare prin licitatie publica se va indeplini pentru fiecare bun in parte.”

Din cuprinsul extrasului CF nr.400/467 VolIIIb din 26 septembrie 2009(fila 301 dosar) reiese ca imobilul apartinand debitoarei situat in municipiul Orsova str.Portile de Fier nr.14 „zona Marginia” formeaza un tot unitar, fiind compus din: teren intravilan in suprafata de 24.177 mp. si constructii reprezentand sediu administrativ magazii metalice, 1 atelier mecanic si de tamplarie, 1 atelier mecanic si de bobinaj, 3 soproane, 1 post trafo, 1 hala de productie, 1 atelier mecanic pompe, 1 atelier mecanic pompe, 1 atelier razuitor, 1 atelier forja, 1 rampa, 1 centrala termica, birouri, padoc, 1 depozit carburanti, 1 cabinet protectia muncii, 1 boxa carburanti, 1 acoperis ghilotina, 1 depozit carburanti, 1 anexa scularie, 1 rampa, 1 moara, 1 atelier, 1 magazie metalica-compresoare, 1 rampa, 1 magazie metalica, 1 atelier debitare, 1 pod rulant, 1 atelier-magazie metalica freze, 1 hala sudura tampoane, 1 sopron, 1 magazie metal(oxigen), 1 pod bascule cantar, 1 cabina poarta, 1 copertina poarta, 1 cladire WC, 1 copertina paravant, fiind astfel evidentiat in cartea funciara prin numar cadastral unic  si identificator unic.

Prin disp.art.495 C.proc.civila, legiutorul a avut in vedere situatia unor imobile distincte, evidentiate in carti funciare distincte, prin numere cadastrale diferite si identificatoare diferite, in speta de fata, neavand relevanta ca imobilul astfel adjudecat este compus in totalitatea lui din diferite imobile, care insa formeaza un tot unitar.

Referitor la cea de-a doua critica, ce vizeaza aspectul ca s-au incalcat dispozitiile art.508 alin.1 C.proc.civila in sensul ca vanzarea la licitatie nu a fost publica si nu s-a tinut separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate, din cuprinsul procesului verbal de licitatie publica din 25 septembrie 2009 rezulta ca licitatia s-a desfasurat in municipiul Timisoara la sediul C.E.B.B.L.R. SA din strada Paris nr.2A in ziua de 25 septembrie 2009 orele 13,10, mentiuni care fac dovada pana la proba contrarie ca licitatia s-a desfasurat in conditii de publicitate, contestatoarei revenindu-i sarcina de a proba ca nu s-a respectat aceasta conditie, iar in conditiile in care acest faptul contrar nu a fost dovedit se apreciaza ca a fost respectata conditia publicitatii licitatiei.

Pe de alta parte, nu era necesar, asa cum s-a aratat mai sus, ca licitatia sa se tina pentru fiecare imobil sau corp de proprietate in parte, din moment ce imobilul apartinand debitoarei formeaza un tot unitar, fiind evidentiat ca atare in cartea funciara.

Referitor la pretul la care s-a licitat, criticandu-se ca acesta este cu mult celui stabilit prin raportul de evaluare, se apreciaza ca s-a ajuns la acest pret in conditii legale, avand in vedere ca pana la licitatia publica din 25 septembrie 2009 s-au mai tinut licitatii publice in datele de  2 decembrie 2008, 16 aprilie 2009, 29 mai 2009,  10 iulie 2009 si 14 august 2009, pretul de pornire scazand procentual cu fiecare licitatie publica in parte.

Nu poate fi primita nici critica referitoare la aspectul ca licitatia publica nu s-a tinut la locul situarii imobilului, fiind incalcate in acest fel disp.art.507 C.proc.civila.

Potrivit art.507 alin.1 C.proc.civila „ Vanzarea se face la sediul organului de executare sau al instantei de executare ori la locul unde este situat imobilul sau in orice alt loc, daca se considera ca este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia„

Cu alte cuvinte, in aceasta materie, legiuitorul a statuat o competenta alternativa, vanzarea la licitatie publica fiind valabila in oricare din locurile mentionate de textul de lege, considerandu-se de catre organul de executare ca este mai potrivit pentru buna valorificare a imobilului ca licitatia sa se desfasoare la sediul organului de executare.

Neintemeiata este si critica ce vizeaza aspectul ca executorul bancar nu a citat toate persoanele interesate sa participe la licitatia publica, in conditiile in care la dosarul executional nr.807/2008 avand ca obiect executarea bunurilor mobile ale debitoarei s-a conexat un alt dosar executional pornit de catre A.F.P.O inregistrat sub nr.426/2008.

S-a constatat ca prin dosarul executional nr.807/2008 al executorului bancar S.C.R. s-a efectuat doar executarea silita imobiliara asupra imobilului debitoarei S.C.M.S.A Orsova situat in municipiul Orsova str.Portile de Fier nr.14 „zona Marginia” imobil inscris in CF nr.400/467 VolIIIb, in cadrul acestui dosar neexistand vreo decizie de conexare cu vreun alt dosar executional, astfel incat in mod legal au fost instiintate de licitatia publica doar persoanele interesate.

Totusi, s-a observat ca  dosarul executional nr.808/2008 al executorului bancar S.C.R.  ce vizeaza executarea silita mobiliara asupra bunurilor mobile ale debitoarei S.C.M.S.A Orsova a fost conexat la dosarul de executare al A.F.P. Orsova.

Totodata s-a apreciat ca la momentul declansarii executarii silite, nu era necesara incuviintarea executarii silite de catre instanta, dispozitiile art.373 alin.1 C.proc.civila fiind abrogate la acea vreme,  in prezent aceasta procedura prealabila executarii silite fiind in vigoare prin modificarea adusa prin artt.I pct.13 din Legea 459/2006.

Referitor la critica ce vizeaza aspectul ca la licitatia publica au participat doar doua persoane si ca intre acestia a avut loc o intelegere prealabila, se  constata din cuprinsul  procesului-verbal de licitatie din 25 septembrie 2009(fila 8 dosar) incheiat de executor bancar Soames Cosmin Robert  ca a participat din partea adjudecatarului S.C.E.S. S.R.L. d-nul F.A. precum si o alta persona V.M., ambele depunand cautiunea de 10 % din pretul de pornire al licitatiei, ambele licitand si oferind preturi in raport de posibilitatile de plata, contestatoarea nedovedind o intelegere frauduloasa intre aceste persoane care sa infirme starea de fapt consemnata in cuprinsul procesului verbal de licitatie.

Sentinţa a rămas definitivă prin respingerea recursului formulat de SC M SA.