Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice. Inadmisibilitatea acţiunii civile. Cheltuieli ocazionate de spitalizarea inculpatului.


Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice. Inadmisibilitatea acţiunii civile. Cheltuieli ocazionate de spitalizarea inculpatului.

– O.U.G. 195/2002 rep.

SENTINŢA PENALĂ NR.112 DIN 07.05.2012

Prin  rechizitoriul parchetului  de pe lângă Judecătoria Olteniţa înregistrat la această instanţă cu nr. /269/2012, a fost trimis în judecată inculpatul IG pentru săvârşirea infractiunilor  prev. şi ped. de art. 85 al.1 şi 2, art.86 al.1 şi art. 87 alin. 1  din OUG 195/2002 rep., toate cu aplic.art.33 lit.a Cp., şi art.37 lit.b Cp.(recidivă postexecutorie).

Prin actul de sesizare a instanţei se reţine că la data de 23.08.2009, orele 15,50, inculpatul IG a condus autoturismul marca Opel Astra ce avea aplicate plăcuţele cu nr…., pe DN4 din localitatea Frumuşani, judeţul Călăraşi din direcţia Bucureşti către Olteniţa, în condiţiile în care autoturismul nu era înmatriculat, plăcuţele cu nr. de înmatriculare erau false, inculpatul nu deţinea permis de conducere şi avea în sânge o alcoolemie de 1,60 g%0, iar la Km 19 a produs un accident soldat cu vătămarea sa corporală.

La data de 23.08.2009, după ce în prealabil inculpatul IG a consumat băuturi alcoolice la domiciliul său din comuna Glina, în jurul orelor 15,30 se urca la volanul autoturismului Opel Astra ce avea aplicate plăcuţele cu nr…., proprietate personală şi îl conduce pe DN4 către localitatea Frumuşani, judeţul Călăraşi, cu intenţia de a merge la fiica sa care locuia în localitatea mai sus amintită.

Ajuns pe raza localităţii Frumuşani, la Km 19, întrucât nu deţinea permis de conducere şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului rostogolindu-se cu maşina de mai multe ori pe sensul opus de deplasare, ajungând în afara părţii carosabile.

La faţa locului soseşte ambulanţa care îl transporta pe inculpatul IG la Spitalul Bagdasar Arseni Bucureşti, unde este internat cu diagnosticul „politraumatism prin accident rutier”.

În jurul orelor 17,25, inculpatului îi sunt recoltate probe biologice de sânge, iar în urma examinării clinice efectuate se constata că acesta este sub influenţa băuturilor alcoolice.

Conform buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. /A12/476 emis de SML Călăraşi s-a stabilit că la T1, orele 17,25, inculpatul avea 1,60 alcool în sânge, proba a doua fiind refuzată.

Audiat inculpatul IG în faza actelor premergătoare, a recunoscut săvârşirea faptelor în modalitatea descrisă mai sus, arătând că după ce a consumat cca 1,5 litri bere cu alcool la domiciliul său din localitatea Glina, s-a urcat la volanul autoturismului marca Opel Astra, cu nr. de înmatriculare …, deplasându-se pe DN4 în localitatea Frumuşani pentru a merge în vizită la fiica sa, împrejurare în care la Km 19 a produs un accident rutier.

Din adresa nr./22.12.2009 rezultă că inculpatul nu figurează ca posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, aspect ce rezulta şi din adresa nr./04.02.2010 a SPRCIV Teleorman.

Potrivit adresei nr./VD/04.09.2009 a Biroului Naţional Interpol, rezultă că autoturismul marca Opel cu seria de identificare … a fost înmatriculat în Germania cu nr. de export …, număr de înmatriculare ce a fost valabil până la data de 04.03.2008.

In timpul cercetărilor inculpatul a  recunoscut că la data de 23.08.2009 a condus autoturismul marca Opel Astra care avea aplicate nr. de înmatriculare …, pe  DN4 localitatea Frumuşani, judeţul Călăraşi din direcţia Bucureşti către Olteniţa, în condiţiile în care autoturismul era neînmatriculat, plăcuţele cu nr. de înmatriculare erau false, nu deţine permis de conducere şi avea în sânge o alcoolemie de 1,60 g%0, iar la Km 19 a produs un accident rutier soldat cu vătămarea sa corporală.

In faza cercetării judecătoreşti,  a fost audiat  inculpatul care a fost  asistat  de avocat din oficiu.

El s-a prevalat de dispoziţiile art. 3201 Cod procedură penală astfel cum a  fost introdus prin art. VIII pct. 43 din Legea 202/2010 care arată că până la începerea cercetării judecătoreşti inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecat să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. În alin. 7 al aceluiaşi articol se arată că inculpatul care uzează de această procedură beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii.

Inculpatul, prin declaraţia dată în faţa instanţei, a recunoscut  săvârşirea faptelor descrise  în actul de sesizare  şi a solicitat  ca judecarea cauzei să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care le cunoaşte şi le însuşeşte.

Recunoaşterea inculpatului se coroborează cu întregul material probator din faza de urmărire penală constând în: declaraţiile inculpatului care a recunoscut săvârşirea faptelor şi a descris în amănunt modul de săvârşire;  cu procesul verbal încheiat de cercetare la faţa locului încheiat de agenţii de poliţie la 23.08.2009, în urma accidentului produs de inculpat; cu buletinul de analiză toxicologică alcoolemie,  eliberat de SML Călăraşi cu nr. /A12/476/30.09.2009 din care rezultă că  la proba I de la ora 17,25 inculpatul prezenta o alcoolemie de 1,60 gr. %o; cu buletinul de examinare clinică de la Spitalul Dr.Bagdasar Bucureşti, în care medicul a concluzionat în urma consemnării manifestărilor psihice şi a conformaţiei fizice a inculpatului că acesta era sub influenţa alcoolului la momentul prelevării probei de sânge din data de 23.08.2009, ora 17,25; cu F.O. clinică generală privind pe inculpat internat în perioada 23.08.-25.08.2009 în Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar Arsenie Bucureşti; cu adresa nr./22.12.2009 emisă de IPJ Călăraşi, din care rezultă că inculpatul nu figurează ca posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, aspect ce rezulta şi din adresa nr./04.02.2010 a SPRCIV Teleorman;cu adresa nr./VD/04.09.2009 a Biroului Naţional Interpol, din care rezultă că autoturismul marca Opel cu seria de identificare … a fost înmatriculat în Germania cu nr. de export …, număr de înmatriculare ce a fost valabil până la data de 04.03.2008.

Din examinarea întregului material probator administrat în cauză instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea din rechizitoriu. Astfel rezultă că la data de 23.08.2009 inculpatul a condus autoturismul marca Opel Astra care avea aplicate nr. de înmatriculare …, pe  DN4 localitatea Frumuşani, judeţul Călăraşi din direcţia Bucureşti către Olteniţa, în condiţiile în care autoturismul era neînmatriculat, plăcuţele cu nr. de înmatriculare erau false, nu deţinea permis de conducere şi avea în sânge o alcoolemie de 1,60 g%0, producând  la Km 19 un accident rutier soldat cu vătămarea sa corporală.

În drept, faptele inculpatului IG care, la data de 23.08.2009 a condus autoturismul marca Opel Astra care avea aplicate nr. de înmatriculare…, pe  DN4 localitatea Frumuşani, judeţul Călăraşi din direcţia Bucureşti către Olteniţa, în condiţiile în care autoturismul era neînmatriculat, plăcuţele cu nr. de înmatriculare erau false, nu deţinea permis de conducere şi avea în sânge o îmbibaţie alcoolică care depăşea limita legală (care este de 0,80 gr.%0), întrunesc elementele constitutive ale  infractiunilor prev. şi ped. de art. 85 al.1, 85 al.2, art.86 al.1 şi art. 87 alin. 1  din OUG 195/2002 republicată.

Din fişa de cazier judiciar rezultă că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale. Prin sentinţa penală nr./14.09.2004 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin nerecurare inculpatului i s-a aplicat o pedeapsă de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare (prin revocarea suspendării condiţionate pentru pedeapsa din sentinţa penală nr.373/2000), fiind arestat la 3.02.2005, astfel că faţă de data săvârşirii infracţiunilor din prezenta cauză el se află în situaţia de recidivă postexecutorie prev. de art.37 lit.b Cp.

  Sub aspectul laturii subiective se reţine că inculpatul  a  săvârşit infracţiunile cu vinovăţie, sub forma intenţiei directe,  prev. de art. 19 alin.1 lit.a Cod penal pentru că a prevăzut rezultatul faptelor sale, urmărind producerea lui, prin săvârşirea acestor fapte.

Reţinând aşadar vinovăţia inculpatului  pentru infracţiunile mentionate mai sus, şi în conformitate cu criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 Cp instanţa va aplica acestuia câte o pedeapsă cu închisoare pentru fiecare infracţiune, pedepse care se vor contopi conform art.34 lit.b Cp., întrucât faptele au fost săvârşite în concurs real conform art.33 lit.a Cp. Se au  în vedere la individualizarea pedepselor,  circumstanţele reale de săvârşire a faptelor, gradul de pericol social apreciat în concret, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite, persoana inculpatului, conduita manifestată pe întreg parcursul procesului penal, concretizată în recunoaşterea şi regretul faptelor  săvârşite.

Se au în vedere şi dispoziţiile art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală care prevăd obligativitatea reducerii cu o treime a limitelor pedepsei închisorii în cazul în care inculpatul a recunoscut infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza urmăririi penale.

Conf. art. 71 alin. 1 şi 2 c.p. se vor interzice  inculpatului  drepturile prev. de art. 64 lit. a  teza II (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice) şi b C.p. (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat).

În ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei aceasta va fi executată în regim de detenţie având în vedere starea de recidivă postexecutorie în care se află inculpatul, nefiind astfel îndeplinite cerinţele prev. de art.81 Cp. pentru suspendarea condiţionată.

Instanţa constată că acţiunea civilă promovată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arsenie Bucureşti are ca obiect cheltuielile de spitalizare făcute cu internarea inculpatului în perioada 23.08 – 25.08.2009 în urma accidentului pe care l-a produs. Această acţiune este inadmisibilă în cadrul procesului penal, în raport de dispoziţiile art.346 şi urm.Cp.p., rap.la art.14 Cp.p.

În temeiul art. 191 alin. 1 C.pp. penală instanţa va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat, în care se include şi onorariul apărătorului din oficiu în faza  judecăţii  care se suportă din fondurile MJ.