Cauta in aceasta categorie:

Acţiune privind obligaţia unei societăţi comerciale din sectorul petrolului de a vinde imobilele cu destinaţia de locuinţă, titularilor contractelor de închiriere. Modalitate de stabilire a preţului locuinţei.

OUG nr. 130/2004, contine  dispozitii ce nu deroga de la dreptul comun al  libertatii contractuale,  sub aspectul obligatiei de a vinde si sub aspectul pretului vânzarii, incidente în cazul în care calitatea de vânzator o are una din  unitatile enumerate în art.1 din acest act normativ. Potrivit art. 1 din OUG nr.130/2004, aprobata...

Citeste mai mult...

Civil. actiune privind constatarea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren atunci cand s-a incheiat doar un antecontract de vanzare cumparare

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante reclamantii LA LN au chemat in judecata pe paratii CA,  AI si au solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate ca sunt proprietarii terenului in suprafata de 1200 mp,situat in intravilanul, urmand ca hotararea instantei sa tina loc de act autentic...

Citeste mai mult...

Fond funciar cererea privind obligarea comisiilor de aplicarea Legii nr.18/1991 pentru punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Respingerea acţiunii pe considerentul formulării ei în mod prematur. Lipsa rolului activ al judecătorului.

Fond funciar cererea privind obligarea comisiilor de aplicarea Legii nr.18/1991 pentru punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Respingerea acţiunii pe considerentul formulării ei în mod prematur. Lipsa rolului activ al judecătorului. Dosar nr. …. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA I CIVILĂ Decizia...

Citeste mai mult...

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii cv şi gc, trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev.şi ped.de art.208 al.1- 209 al.1 lit.a,g,i Cod penal cu aplic.art.41 al.2 Cod penal şi art.37 alin.1 lit.b Cod penal.

Dosar nr.5989/212/2010 JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECTIA PENALA SENTINŢA PENALĂ NR.755 Şedinţa publică din data de 25.06.2010 Completul compus din: MINISTERUL PUBLIC A FOST REPREZENTAT DE PROCUROR  FI Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii CV şi GC, trimişi în judecată pentru...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Inaplicabilitatea Codului civil privind uzucapiunea în zonele de publicitate prin cărţile funciare. Aplicabilitatea dispoziţiilor Decretului nr. 115/1938, până la finalizarea lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate …

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Codului civil privind uzucapiunea în zonele de publicitate prin cărţile funciare. Aplicabilitatea dispoziţiilor Decretului nr. 115/1938, până la finalizarea lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate imobiliară. Legea nr. 7/1996, republicată – art. 69 alin. 2 Potrivit art. 69 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 – republicată,...

Citeste mai mult...

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Contestatie formulata împotriva respingerii cererii de înscriere a actualizarii declaratiei de creanta. Tardivitatea formularii contestatiei creditorului întemeiata pe dispozitiile art. 73 din lege.

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Contestatie formulata împotriva respingerii cererii de înscriere a actualizarii declaratiei de creanta. Tardivitatea formularii contestatiei creditorului întemeiata pe dispozitiile art. 73 din lege. - Legea nr.85/2006, art. 73 Prin recursul formulat recurenta DVBL SECTOR 2 critica neînscrierea în tabelul obligatiilor debitoarei a declaratiei sale de creanta...

Citeste mai mult...

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege formulata de lichidatorul judiciar. Recurs formulat de catre un creditor. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurent…

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege formulata de lichidatorul judiciar. Recurs formulat de catre un creditor. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei. - Legea nr.85/2006 În raport de dispozitiile art.294 si 316 Cod procedura civila, în calea de atac nu se...

Citeste mai mult...

Condamnare pentru furt calificat. aspecte privind cooperarea judiciara internationala

Judecatoria Sinaia Judecator DENISA MURARIU SENTINTA PENALA NR. 125/18.08.2010 Dosar nr. 1563/310/2008 Domeniu: FURT Titlul:  CONDAMNARE PENTRU FURT CALIFICAT. ASPECTE PRIVIND COOPERAREA JUDICIARA INTERNATIONALA Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:  La data de 04.05.2006, a fost înregistrat pe rolul acestei instante, sub numarul de dosar...

Citeste mai mult...

Cerere de anulare hotărâre consiliul local privind ordinea de prioritate pentru repartizarea locuinţelor ce se închiriază tinerilor . Lista solicitanţilor se aprobă de consiliul local la propunerea unei comisii sociale

Potrivit prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001, de aprobare a normelor  pentru aplicarea Legii nr. 152/1993, lista solicitantilor care au acces  la locuintele pentru tineri  destinate închirierii , precum  si stabilirea listei de prioritati , se aproba  prin hotarâre a consiliului local.   Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data...

Citeste mai mult...

Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului

Prin sentinta penala nr.102/26 mai 2011 pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele, a fost admisa, în parte, plângerea formulata de petentul T. F. împotriva ordonantei nr.1146/P/2010 din 17.01.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Turnu Magurele, confirmata prin rezolutia nr.39/II/2/2011 din 17.0.12011 a prim-procurorului aceluiasi parchet, în contradictoriu cu faptuitoarea G. L. În baza...

Citeste mai mult...

Legea privind insolvenţa.dispoziţiile art.121.pct.1 raportate la cele ale art.123 pct.4 din lege.

LEGEA PRIVIND INSOLVENŢA.DISPOZIŢIILE ART.121.PCT.1 RAPORTATE LA CELE ALE ART.123 PCT.4 DIN LEGE. Instanţa a constatat că aceste sume nu se încadrează în categoria acestor cheltuieli, nefiind  nici  taxe şi cheltuieli aferente vânzării, nici cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunuri vândute. Instanţa a constatat că aceste sume nu se încadrează în categoria...

Citeste mai mult...

Hotărâre aga. Condiţii de formă privind convocatorul . Consecinţa nerespectării acestora.

Hotărâre AGA. Condiţii de formă privind convocatorul . Consecinţa nerespectării acestora. În ipoteza în care convocarea primei adunări generale nu cuprinde ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare generală,  în situaţia în care prima nu a putut avea loc, pentru a doua adunare generală este necesară respectarea procedurii de convocare prevăzută de...

Citeste mai mult...

PENAL-Indicii temeinice privind săvârşirea infracţiunii dar lipsa pericol concret pentru ordinea publică.

Încheierea nr. 16 din Camera de Consiliu din 9.06.2010 pronunţată în dosarul nr. 2590/120/2010 de Tribunalul Dâmboviţa (definitivă prin  încheierea instanţei de recurs). Deliberând asupra  propunerii de luare a măsurii arestării preventive , văzând actele şi lucrările dosarului nr. 709/P/2010 , ataşat cauzei, reţine următoarele: Prin referatul înregistrat la această...

Citeste mai mult...

Contestaţie formulată în baza Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal împotriva încheierii judecătorului delegat. Competenţă teritorială.

Contestaţie formulată în baza Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal împotriva încheierii judecătorului delegat. Competenţă teritorială. Competenţă teritorială. Prin sentinţa penală nr. 1305/25 septembrie 2008, Judecătoria Vaslui a declinat în favoarea Judecătoriei Iaşi competenţa de soluţionare a contestaţiei formulată de...

Citeste mai mult...

Comercial. Acţiune în pretenţii (acordarea de penalităţi de întârziere). Excepţia privind lipsa calităţii procesual pasivă a pârâtei: sucursala societăţii comerciale. Incidenţa dispoziţiilor art. 41 alin.2 din Codul de procedură civilă

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Pătârlagele sub nr. 849/277/2007 din 8.05.2007, reclamanta SC M.C. SRL Hărman, judeţul Braşov, a chemat în judecată pe pârâta SC „H” S.A.- Sucursala Siriu, judeţul Buzău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 5.416,41 lei cu titlu de penalităţi...

Citeste mai mult...

Nerespectarea normelor de procedură privind citarea. Consecinţe

Nerespectarea normelor de procedură privind citarea. Consecinţe Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de E.I. contra sentinţei civile nr. 12/F/17.01.2006 a Tribunalului Vaslui, judecător sindic, pe care a casat-o trimiţând cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, deoarece a fost soluţionată cu încălcarea normelor de procedură privind citarea pârâtului recurent. Citat...

Citeste mai mult...

Aplicarea art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în ipoteza acordării daunelor morale moştenitori…

Aplicarea art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în ipoteza acordării daunelor morale moştenitorilor de grad subsecvent În situaţia în care s-au stabilit prin hotărâre judecătorească daune morale pentru descendentul...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. Norme de procedură privind administrarea probelor prevăzute în legislaţia specială a exproprierii. Criterii de evaluare a terenurilor supuse exproprierii.

Drept procesual civil. Norme de procedură privind administrarea probelor prevăzute în legislaţia specială a exproprierii. Criterii de evaluare a terenurilor supuse exproprierii. Art.11 alin. 7 şi 8 din Legea nr.255/2010, în conformitate cu care  în faza  prealabilă exproprierii expertiza trebuie întocmită avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele...

Citeste mai mult...

Lipsa condiţiei cumulative a art.148 lit.f Cod procedură penală, privind pericolul social concret reprezentat prin lăsarea în libertate a inculpatului – trecerea unui interval de 4 ani de la data săvârşirii faptei

Sub  nr. 580/99/2009 a  fost înregistrată pe  rolul Tribunalului Iaşi propunerea formulată de Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Biroul Teritorial Iaşi, de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului X şi a inculpatului Y. Cu privire la acesta din urmă s-a dispus disjungerea cauzei în vederea realizării procedurii de...

Citeste mai mult...