Aplicarea art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în ipoteza acordării daunelor morale moştenitori…


Aplicarea art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în ipoteza acordării daunelor morale moştenitorilor de grad subsecvent

În situaţia în care s-au stabilit prin hotărâre judecătorească daune morale pentru descendentul de gradul I, moştenitorii în grad subsecvent II şi III nu sunt persoane îndreptăţite în sensul art. 5 din Legea nr. 221/2009.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 174 din 15 decembrie 2010