Cauta in aceasta categorie:

Îndatorirea de a satisface stagiul militar. Condamnare cu caracter politic. Art.1 alin. 3 raportat la art. 5 pct. 1 lit. a din Legea nr. 221/2009.

Îndatorirea de a satisface stagiul militar. Condamnare cu caracter politic. Art.1 alin. 3 raportat la art. 5 pct. 1 lit. a din Legea nr. 221/2009. Prin Sentinţa civilă nr. 218 din 2 februarie 2010 a Tribunalului Harghita:  -s-a constatat caracterul politic al condamnării penale dispuse prin Sentinţa penală nr. 21/12.02.1985 pronunţată de Tribunalul...

Citeste mai mult...

Deportare pe criteriul etnic. Legea nr. 221/2009.

Deportare pe criteriul etnic. Legea nr. 221/2009. Dosar nr.907/83/2010 Sentinţa civilă nr.391/D/19.04.2010 Prin acţiunea înregistrată la instanţă , reclamanta  a chemat în judecată, în calitate de pârât, STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să dispună...

Citeste mai mult...

Constatarea caracterului politic al condamnarii

Recalcularea pensiei. Neincluderea în calcularea pensiei a veniturilor obţinute în sistem de  acord global. O.U.G. nr.4/2005. Potrivit art.71 din Legea nr.27/1966 „fondurile necesare pentru plata pensiei suplimentare se formează din contribuţia tuturor angajaţilor. Această contribuţie este de 2% din salariul tarifar  lunar de încadrare” Potrivit art.71 din Legea nr.27/1966 „fondurile necesare...

Citeste mai mult...

Despăgubiri Legea nr. 221/2009 – îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a despăgubirilor – aprecierea cuantumului daunelor morale

Despăgubiri Legea nr. 221/2009 – îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a despăgubirilor - aprecierea cuantumului daunelor morale Soluţia: Admite în parte acţiunea. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 50.000 Euro în echivalent în lei la data plăţii efective. Motivarea: La data de 15.03.2010, reclamantul CT a chemat  în judecată...

Citeste mai mult...

Prin condamnarea suferită s-a cauzat tatălui reclamantei un prejudiciu nepatrimonial ce a constat în consecinţele dăunătoare neevaluabile în bani ce au rezultat din atingerile şi încălcările dreptului personal nepatrimonial la libertate, cu consecinţ…

Deţinuţi politici Condamnare cu caracter politic. Prejudiciu moral. Reparaţie. Prin condamnarea suferită s-a cauzat tatălui reclamantei un prejudiciu nepatrimonial ce a constat în consecinţele dăunătoare neevaluabile în bani ce au rezultat din atingerile şi încălcările dreptului personal nepatrimonial la libertate, cu consecinţa inclusiv a unor inconveniente de ordin fizic datorate pierderii confortului,...

Citeste mai mult...

Cerere prin care se solicită stabilirea calităţii de beneficiar al prevederilor art. 1 lit. „d” din Decretul-Lege nr. 118/1990

Cerere prin care se solicită stabilirea calităţii de beneficiar al prevederilor art. 1 lit. „d” din Decretul-Lege nr. 118/1990. Încadrarea unei persoane în categoria chiaburilor, chiar dacă a fost urmată de anumite privaţiuni şi restricţii ale acestora şi a familiilor lor, nu a fost avută în vedere de legiuitor, atunci când a hotărât...

Citeste mai mult...

Deţinuţi politici

Deţinuţi politici Dosar nr.5030/83/2010 Sentinţa civilă nr.1882/30.09.2010 Reclamanta , prin acţiunea înregistrată a chemat, în judecată, în calitate de pârât, Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice având sediul în Bucureşti, str. Apollodor, nr. 17, sector 5 şi a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 100.000...

Citeste mai mult...

Deportate pe criteriul etnic de putere

Deţinuţi  politici. Deportate pe criteriul etnic de putere Dosar nr.1165/83/2010 Sentinţa civilă nr.1893/D/01.10.2010 Prin cererea înregistrată sub dosar nr. de mai sus, reclamanta în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, solicită instanţei să fie obligat pârâtul să-i plătească suma de 200.000 LEI...

Citeste mai mult...

Acordarea despăgubirilor în baza Legii 221 din 2009

Prin acţiunea civilă înregistrată la acest tribunal reclamantul K. M. a chemat în judecată pe pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor solicitând obligarea pârâtului la plata sumei de 50.000 Euro despăgubiri morale şi 1000 Euro despăgubiri materiale ca  urmare a condamnării politice conform sentinţei nr. 114/19.03.1959 a  Tribunalului  Militar. Din motivarea acţiunii se...

Citeste mai mult...

Aplicarea art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în ipoteza acordării daunelor morale moştenitori…

Aplicarea art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în ipoteza acordării daunelor morale moştenitorilor de grad subsecvent În situaţia în care s-au stabilit prin hotărâre judecătorească daune morale pentru descendentul...

Citeste mai mult...

Legea 221/2009. Daune morale acordate moştenitorului persoanei condamnate pe motive politice in timpul regimului comunist.

Prin cererea înregistrată la tribunalul Iaşi la data de 26.04.2010 sub nr.3789/99/2010 reclamantul C. T.N. a chemat în judecată pe pârâtul Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice spre a se dispune prin hotărâre judecătorească obligarea acestuia la plata sumei de 350.000 Euro – echivalent în lei la data plăţii cu titlu de daune...

Citeste mai mult...

Prizonierat. Neîncadrare în prevederile Legii nr. 221/2009

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1123 din 25 martie 2011 Prin sentinţa civilă nr. 27/F/20.01.2011, pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, s-a respins acţiunea formulată de reclamanţii S.R., S.L., S.I., împotriva pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală...

Citeste mai mult...

Prescriptibilitatea dreptului de a solicita plata de daune morale, întemeiată pe dispoziţiile art. 998-999 cod civil.

Actiunea în reparatie patrimoniala a daunei morale cade sub actiunea prescriptiei extinctive, fiind deci prescriptibila, conform dreptului comun (art.1 alin.1 din Decretul nr. 167/1958). Momentul de începere a cursului prescriptiei. Prin cererea formulata la data de 17 mai 2010 si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, sub nr. 8740/318/2010, reclamantul  M.T. a chemat în...

Citeste mai mult...

Legea nr. 221/2009. Moştenitorii celor ce au făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic au calitate procesuală activă de a solicita constatarea acestui caracter în justiţie.

Legea nr. 221/2009. Moştenitorii celor ce au făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic au calitate procesuală activă  de a solicita constatarea acestui caracter în justiţie. Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 221/2009, „persoanele condamnate penal în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 pentru alte fapte decât cele...

Citeste mai mult...

Legea nr. 221/2009. Despăgubiri solicitate în baza art. 5 din această lege. Efectele pronunţării deciziilor nr. 1354/2010, 1358/2010 şi 1360/2010 ale Curţii Constituţionale.

Legea nr. 221/2009. Despăgubiri solicitate în baza art. 5 din această lege. Efectele pronunţării deciziilor nr. 1354/2010, 1358/2010 şi 1360/2010 ale Curţii Constituţionale Secţia civilă – Decizia civilă nr. 102/7 aprilie 2011 Sub dosar nr. 3001/107/2010 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Alba acţiunea civilă formulată de reclamanţii O.I.N. şi S.A.I. în contradictoriu...

Citeste mai mult...

Legea nr. 221/2009. Persoanele ce au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite contra capacităţii de apărare a ţării din motive de conştiinţă nu beneficiază de prevederile Legii nr. 221/2009, întrucât aceste infracţiuni nu au caracter politic.

Legea nr. 221/2009. Persoanele ce au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite contra capacităţii de apărare a ţării din motive de conştiinţă nu beneficiază de prevederile Legii nr. 221/2009, întrucât aceste infracţiuni nu au caracter politic. Potrivit art. 1 alin.1 din Legea nr. 221/2009 constituie condamnare cu caracter politic orice condamnare dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă,...

Citeste mai mult...

Situaţia premisă pentru acordarea despăgubirilor potrivit Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic

Prin cererea de chemare în judecată a pârâtului Statul Român, înregistrată la 12.11.2009, reclamantul Ş.A.I. a solicitat  obligarea acestuia la plata daunelor morale în cuantum de 1.000.000 euro şi a contravalorii terenului de 590 m.p. situat în intravilanul municipiului Târgovişte la nr.15 A – 15 bis, cât şi a  celorlalte imobile confiscate şi demolate...

Citeste mai mult...