Cauta in aceasta categorie:

Conflict de muncă. Instanţa competentă teritorial, conform art.284 alin.1 din codul muncii.

Conflict de muncă. Instanţa competentă teritorial, conform art.284 alin.1 din codul muncii. Potrivit art.284 alin.1 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), judecarea conflictelor de muncă se soluţionează de către instanţa în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, ori, după caz, sediul. Competenţa teritorială este în acest caz reglementată de norme imperative,...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţă. Inexistenţa condiţiilor care să atragă competenţa după calitatea persoanei. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Braşov.

 Conflict negativ de competenţă. Inexistenţa condiţiilor care să atragă competenţa după calitatea persoanei. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Braşov.        Constată că, prin plângerea adresată Parchetului de pe Tribunalul Braşov (precizată ulterior în cursul audierii de către procuror) petenta D. D. E. a...

Citeste mai mult...

Contract comercial. Clauză privind alegerea instanţei competente şi a legislaţiei aplicabile contractului. Aplicarea greşită a legii.

Contract comercial. Clauză privind alegerea instanţei competente şi a legislaţiei aplicabile contractului. Aplicarea greşită a legii. C. civ. – art. 1104, art. 1361, art. 1362 C. pr. civ. – art. 7 alin. 1 În situaţia în care părţile contractante au stabilit posibilitatea ca reclamantul să-şi exercite opţiunea alegerii instanţei competente dintre...

Citeste mai mult...

Competenţa teritorială a instanţei, în raport de dispoziţiile art.80 alin.3 din O.U.G.nr.60/2001.

 Competenţa teritorială a instanţei, în raport de  dispoziţiile art.80 alin.3 din O.U.G.nr.60/2001. Normele procedurale de drept comun în reglementarea prevăzută de art.158 – 159 C.proc.civ., privitoare la competenţa teritorială a instanţelor  sunt alternative. În acelaşi timp O.U.G.nr.60/2001 modificată prin Legea nr.212/2002  pretinde  că acţiunile în justiţie privitoare la achiziţiile publice, să fie...

Citeste mai mult...

Raporturi comerciale. Momentul şi locul naşterii obligaţiei. Competenţă teritorială

Raporturi comerciale. Momentul şi locul naşterii obligaţiei. Competenţă teritorială. Atunci când ofertantul cere executarea imediată a unui contract comercial şi un răspuns prealabil de acceptare nu este cerut şi nici chiar necesar, după natura contractului, contractul este perfect îndată ce partea cealaltă a întreprins executarea lui. Secţia comercială şi contencios administrativ -...

Citeste mai mult...

Anulare proces-verbal emis de Administraţia Naţională „Apele Române” – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, în temeiul H.G..nr.472/2000, privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă. Competenţa instanţei.

1). Anulare proces-verbal emis de Administraţia Naţională „Apele Române”  - Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, în temeiul H.G..nr.472/2000, privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă. Competenţa instanţei. Tribunalul Brăila prin sentinţa nr.150 din 9 noiembrie 2005 a dispus declinarea de competenţă a cauzei, în favoarea Judecătoriei Brăila,...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenta. Criterii de stabilire a competentei teritoriale.c

Prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa, la data de 12.06.2006 pronunţată în dosarul nr. 2150/P/2006 înregistrată la Judecatoria Resita sub nr. 73218/20.06.2006, s-a  dispus neînceperea  urmăririi penale faţă de numitul  M.E. pentru săvârşirea infracţiunii  prev. de art. 215 alin. 2 şi 3  C.p. şi s-a dispus trimiterea dosarului la Judecătoria Reşiţa în...

Citeste mai mult...

Competenta teritoriala alternativa. Norme supletive. Inadmisibilitatea invocarii din oficiu.

Materia: Competenta teritoriala Nr/data: 18/11.01.2007 Decizie civila Autor: Tribunalul Vrancea, sectia civila Competenta teritoriala alternativa. Norme supletive. Inadmisibilitatea invocarii din oficiu. Prin sentinţa civilă nr. 3361/19.10.2006, Judecătoria Focşani a admis excepţia invocata din oficiu şi a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Adjud. Pentru...

Citeste mai mult...

Competenţă teritorială exclusivă în materie contravenţională

Plângere contravenţională. Competenţă teritorială exclusivă în materie contravenţionale. Locul săvârşirii faptei. Prin Sentinţa civilă , Judecătoria Zalău şi-a declinat competenţa teritorială de soluţionare a plângerii contravenţionale în favoarea Judecătoriei Şimleu Silvaniei. Potrivit art.32 alin.2 din OG nr.2/2001, republicată, plângerea contravenţională formulată împotriva procesului verbal de contravenţie se depune la judecătoria în a...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţă. Succesiuni succesive.

 2. Conflict negativ de competenţă. Succesiuni succesive.    Judecătoria Tg.Secuiesc, a declinat competenţa soluţionării acţiunii civile în favoarea Judecătoriei Braşov.  În considerentele sentinţei astfel date, s-a reţinut că, instanţa competentă teritorial a soluţiona acţiunea dedusă judecăţii ce poartă asupra unor succesiuni succesive este, potrivit dispoziţiilor art.14, pct.1 Cod procedură civilă, instanţa...

Citeste mai mult...

Litigiu comercial. Competenţă teritorială alternativă. Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente

Litigiu comercial. Competenţă teritorială alternativă. Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente C.proc.civ.,  art. 10 pct. 4 şi art. 12 Deşi, ca regulă, în conformitate cu prevederile art. 5 din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată se face la instanţa domiciliului pârâtului, dispoziţiile art. 10 din acelaşi...

Citeste mai mult...

Natura juridică a litigiilor îzvorând din executarea unui contract de arendă .

Litigiile izvorând din încheierea sau executarea unui contract de arendă  aparţin instanţei civile, respectiv judecătoriei ca primă instanţă, având în vedere dispoziţiile art. 24 din Legea 16/1994. Prin sentinţa nr. 4102/23.10.2007, Tribunalul  Dolj a declinat competenţa de soluţionare a cauzei formulate de reclamanta  SC G. CO SRL  în favoarea Judecătoriei Segarcea, reţinând faptul...

Citeste mai mult...

Competenţă teritorială. Somaţie de plată. Conflict de competenţă.

Competenţă teritorială. Somaţie de plată. Conflict de competenţă.(Sentinţa civilă din 06.02.2008) Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi la data de 24.10.2007, sub nr._, creditoarea SC G.E.C. SRL IAŞI a solicitat emiterea unei ordonanţe de plată care să cuprindă somarea debitoarei SC M. SRL VASLUI la plata sumei de 585,72 RON din care...

Citeste mai mult...

Competenta teritoriala prevazuta de art. 8 C.pr.civ.

Domeniu: Competenta teritoriala Tip: sentinta Nr. 277/26.03.2008 Autor: Judecatoria Adjud, complet civil Competenta teritoriala prevazuta de art. 8 C.pr.civ. Reclamantii A.I. si M.G. au solicitat in contradictoriu cu paratii Directia Silvica Vrancea si Ocolul Silvic Adjud, pe calea ordonantei presedintiale sa se dispuna sistarea extragerii materialului lemnos de...

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Eliberare din funcţie. Competenţa teritorială a instanţei. Instanţa legal sesizată.

Funcţionar public. Eliberare din funcţie. Competenţa teritorială a instanţei. Instanţa legal  sesizată. Curtea de Apel  competentă teritorial  să soluţioneze acţiunea reclamantului - funcţionar public -  pentru  eliberarea  din funcţie emisă  de Autoritatea Naţională  de Reglementare pentru  Servicii Comunitare şi Utilităţi Publice, în  condiţiile abrogării prev.  art.22 alin.3 din Legea nr.51/2006 care  reglementau ...

Citeste mai mult...

Indemnizaţie pentru creşterea copilului. Competenţa instanţei de contencios administrativ. Data şi condiţiile acordării indemnizaţiei.

Indemnizaţie  pentru creşterea  copilului. Competenţa  instanţei de contencios administrativ. Data şi  condiţiile acordării indemnizaţiei. Acţiunea reclamantei  pentru  modificarea  deciziei  emise de D.M.P.S. prin  care s-a stabilit  dreptul  la indemnizaţia  pentru creşterea  copilului se  soluţionează de instanţa  de contencios administrativ conform art. 9 alin.5 din  O.U.G. nr. 148/2005. Conform  art. 24 alin....

Citeste mai mult...

Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată în temeiul art.2781/C.proc.pen., în situaţia în care anterior judecarea fondului cauzei fusese strămutată la o altă instanţă.

Prin sentinţa Judecătoriei Vaslui s-a declinat în favoarea Judecătoriei Brăila, competenţa de soluţionare a plângerii formulate de petentul R.D. împotriva unei ordonanţei de scoatere a urmărire penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila. Pentru a decide astfel, s-a considerat că, deşi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis dosarul spre soluţionare...

Citeste mai mult...