Cauta in aceasta categorie:

Expropriere. Respingerea cererii ca inadmisibilă

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 28.04.2009 sub nr. 962/202/2009, reclamanta M V cheamă în judecată în calitate de pârât pe Consiliul Judeţean Mureş, solicitând a se dispune în sensul următor: a se lua act de acordul  reclamantei la exproprierea pentru cauza de utilitate publică următoarelor suprafeţe de teren: 15.500 mp...

Citeste mai mult...

Retrocedarea terenului expropriat, în temeiul Legii nr. 33/1994

Retrocedarea terenului expropriat, în temeiul Legii nr. 33/1994. Condiţii. Potrivit dispoziţiilor art. 35 din L. 33/1994, dacă bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate în termen de 1 an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriaţi, respectiv lucrările nu au început, foştii proprietari pot cere retrocedarea lor. Condiţiile pentru retrocedare...

Citeste mai mult...

Expropriere. cuantum despăgubiri. participarea obligatorie a procurorului.

EXPROPRIERE. CUANTUM DESPĂGUBIRI. PARTICIPAREA OBLIGATORIE A PROCURORULUI. Potrivit art.9 din Legea nr.198/2004, expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirilor acordate pentru  exproprierea imobilului, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, acţiunea soluţionându-se potrivit dispoziţiilor art.21-27 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. ...

Citeste mai mult...

Imobil. Expropriere în baza Decretului nr. 241/1949. Invocarea nevalabilităţii titlului statului. Persoană îndreptăţită.

Imobil. Expropriere în baza Decretului nr. 241/1949. Invocarea nevalabilităţii titlului statului. Persoană îndreptăţită. Legea nr. 10/2001 – art. 3 lit. c O.U.G. nr. 94/2000 modificată prin Legea nr. 501/2002 şi O.U.G. nr. 184/2002 – art. 1 În situaţia în care imobilul a fost expropriat de la o fundaţie şi nu de...

Citeste mai mult...

Hotărâre a consiliului local. expropriere pentru utilitate publică. procedură.

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL. EXPROPRIERE PENTRU UTILITATE PUBLICĂ. PROCEDURĂ. Art.7, 8 – 11, 12 din Legea nr.33/1994 Art.1 din Legea nr.554/2004 Hotărârea autorităţii administrative locale, privind modificarea planului urbanistic general şi propunerea de măsuri premergătoare unei exproprieri, nu poate fi adoptată decât după o cercetare prealabilă, ce se face atunci...

Citeste mai mult...

Expropriere. Finalitate. Înţeles

În cazul în care terenul a fost expropriat în vederea construirii  unor blocuri de locuinţe, iar în prezent acest teren este afectat de conducte subterane aferente reţelei de termoficare destinată altor blocuri de locuinţe, scopul exproprierii a fost atins. Reclamanta M.R. a chemat în judecată Municipiul B. şi Regia autonomă de...

Citeste mai mult...

Expropriere. participarea obligatorie a procurorului la proces.

EXPROPRIERE. PARTICIPAREA OBLIGATORIE A PROCURORULUI LA PROCES. Legea nr.33/1994; art.85 Cod procedură civilă Dispoziţiile art.23 din Legea nr.33/1994 prevăd calitatea procurorului de parte în procesele privind exproprierea, în lipsa acestuia, instanţa de fond soluţionând cauza cu încălcarea dispoziţiilor art.85 Cod procedură civilă, hotărârea fiind...

Citeste mai mult...

Exproprierea terenului în temeiul Lg.33/1994. Criterii de apreciere asupra exproprierii totale sau parţiale.

Nu este necesară exproprierea totală, dacă amplitudinea investiţiei de interes naţional nu o impune şi dacă nu există p imposibilitate dovedită de exploatare a restului terenului care să determine prejudicierea interesului expropriatului. Faptul că datorită dimensiunilor şi poziţionării suprafaţa propusă pentru expropriere prezintă anumite inconveniente în exploatare sau implică o scădere a valorii în...

Citeste mai mult...

Sesizarea instanţei civile în contextul Legii 33/1994.

Instanţa civilă nu poate sesizată decât de expropriator, potrivit art.21, din Legea 33/1994, şi numai după parcurgerea procedurii premergătoare speciale, reglementată în art. 5-20, condiţia declarării utilităţii publice, potrivit acestei legi, fiind una de admisibilitate pentru sesizarea instanţei de judecată, conform art.3 din lege. Dacă părţile au convenit însă asupra transferului dreptului de...

Citeste mai mult...

Competenţa soluţionării cererilor în materie de expropriere revine în prima instanţă tribunalului conform art.2 pct. 1 lit.f cpc.

Competenţa soluţionării cererilor în materie de expropriere revine în prima instanţă tribunalului conform art.2 pct. 1 lit.f CPC. Prin s.c. nr. 326 din 4.10.2007, dosar nr.5911/95/2007 s-a declinat competenţa soluţionării cererii reclamantului în favoarea Judecătoriei Tg.Jiu. S-a reţinut că reclamantul a solicitata să se constate caducitatea decretului de expropriere nr. 193/1987, calitatea...

Citeste mai mult...

Cerere de retrocedare formulată după intrarea în vigoare a Legii 10/2001. Inadmisibilitate

 Potrivit art. 329 alin 3 c.p.c., dezlegarea dată problemelor de drept prin decizia pronunţată în recursul legii este  obligatorie pentru instanţe.  Cum prin Decizia nr. 53 din 4 iunie 2007 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,  admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit că dispoziţiile art.35 din Legea nr.33/1994, privind...

Citeste mai mult...

Actiune în retrocedarea terenului expropriat, fondata pe dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994. Optiunea reclamantului de a continua judecata actiunii în retrocedare. Neefectuarea procedurii administrative reglementata de Legea nr. 10/2001. Cons…

În ipoteza în care reclamantul nu a solicitat repararea prejudiciului suferit ca urmare a exproprierii terenului sau, conform Legii nr. 10/2001, neîntelegând sa urmeze procedura reglementata de aceasta lege speciala, ci a optat pentru continuarea judecatii cererii de retrocedare a terenului, în speta ramân aplicabile dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994. În...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Imobil expropriat în baza decretului de expropriere nr. 69/22.02.1960. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 10/2001. Ruina edificiului expropriat. Prevalenta restituirii bunului în natura.

Art. 11 din Legea nr. 10/2001 asigura realizarea în practica a întregii proceduri de restituire si, respectiv, a masurilor reparatorii în echivalent, constituind cadrul juridic, cu caracter special, pentru cererile de retrocedare a imobilelor expropriate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, singurul ce poate fi invocat dupa intrarea în vigoare a...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Teren expropriat si afectat în totalitate de lucrari de sistematizare (blocuri, cai de acces, trotuare). Acordarea unui teren în compensare este atributul exclusiv al autoritatii investite cu solutionarea notificarii.

Examinarea coroborata a art. 26 din Legea nr. 10/2001, republicata, si art. 1 alin. 5 din acelasi act normativ, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 209/2005, conduce la concluzia ca singura autoritate competenta sa stabileasca natura masurilor compensatorii este entitatea investita cu solutionarea notificarii, pentru ca ea este singura care poate aprecia...

Citeste mai mult...

Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 189/2004 pentru terenul expropriat.

Drept civil Expropriere 8. Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 189/2004 pentru terenul expropriat. Potrivit art. 26 din Legea nr. 33/1994 despăgubirea cuvenită persoanei expropriate se compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului, la calculul cuantumului acesteia, experţii şi instanţa urmând a ţine seama de preţul la...

Citeste mai mult...

Expropriere

 Prin actiunea formulata de reclamantul D. P. în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România se solicita ca, prin sentinta ce se va pronunta: - sa se constate nulitatea partiala a hotarârii nr. 3/10.04.2007 emisa de Comisia de Aplicare a Legii nr. 198/2004,...

Citeste mai mult...

Acţiune în retrocedare întemeiată pe dispoziţiile art. 35 din legea nr.33/1994 formulată anterior pronunţării deciziei nr. 53/2007 a îccj. Admisibilitate.

Prin cererea  înregistrată  la  nr.  3501/95/2007 pe  rolul Tribunalului  Gorj, reclamanţii P. V.  şi P. D.V.  au  chemat în  judecată pe pârâţii Statul român  prin  Ministerul  Finanţelor, Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Gorj, Prefectura  Gorj, Parchetul  Judeţean Gorj , Primăria  Municipiului Tg-Jiu, solicitând obligarea  pârâtelor  în  solidar la plata  contravalorii terenului  în ...

Citeste mai mult...

Extradare

Dosar nr. 29021/212/2008 JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECTIA PENALA SENTINŢA PENALĂ NR.560 Şedinţa publică din data de 29.04.2009 Pe rol judecarea cauzei penale  privind pe condamnatGA, având ca obiect rejudecarea după extrădare (art.522 ind.1 C.p.p.). Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 14.04.2009 consemnate în...

Citeste mai mult...

Expropriere. Modalitatea de stabilire a despăgubirilor.

Prin sentinta civila nr. 1422/16.10.2008, Tribunalul Botosani a admis actiunea formulata de Municipiul Dorohoi în contradictoriu cu pârâta S.C. D.F. S.A. Suceava, privind cuantumul despagubirilor propuse pentru exproprierea imobilului situat în mun. Dorohoi, str. D.P. nr.65, compus din cladire si suprafata de 55 m.p. teren. Drept urmare: - a constatat ca pârâta este...

Citeste mai mult...