Cauta in aceasta categorie:

DREPTURI REALE. ACT DE DEZMEMBRARE TEREN EFECTUAT ÎN BAZA UNEI ADEVERINTE ELIBERATA DE PRIMARIE Acte ale autorităţilor publice

MATERIE: DREPTURI REALE. ACT DE DEZMEMBRARE TEREN EFECTUAT ÎN BAZA UNEI ADEVERINTE ELIBERATA DE PRIMARIE. NEÎNDEPLINIREA CERINTELOR PREVAZUTE DE ART. 17 DIN LEGEA NR. 115/1938. NULITATE ABSOLUTA. Orice înscriere în cartea funciara se poate face doar în temeiul unui act autentic sau printr-o hotarâre judecatoreasca, dispozitiile art. 17 din Legea nr. 115/1938 stipulând ca drepturile...

Citeste mai mult...

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. DREPTURI SALARIALE ALTELE DECÂT CELE PREVĂZUTE EXPRES DE LEGE, ACORDATE PERSONALULUI BUGETAR PRIN CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ/ ACORD COLECTIV DE MUNCĂ. NELEGALITATE. MENŢINEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎNCHEIATE DE

Materie: RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. DREPTURI SALARIALE ALTELE DECÂT CELE PREVĂZUTE EXPRES DE LEGE, ACORDATE PERSONALULUI BUGETAR PRIN CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ/ ACORD COLECTIV DE MUNCĂ. NELEGALITATE. MENŢINEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎNCHEIATE DE CURTEA DE CONTURI CA FIIND TEMEINICE ŞI LEGALE. -art.12 Legea nr.130/1996; -art.31, art.38, art.72 din Legea nr.188/1999; -art.1, art.13, art.47 din Legea nr.138/1999; -Legea nr.9/2006; -art.137 din...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale Raporturi de muncă

Prin acţiunea formulată de reclamanţii : A I-A , A O A , A N , A M, s.a.m.d. reprezentaţi de FEDERAŢIA SINDICALĂ a VETERINARILOR din ROMANIA, s-a solicitat în contradictoriu cu pârâta D.S.V.S.A Sibiu: -acordarea tichetelor de masă pentru anii 2004 – 2007, conform prevederilor art.1 din Legea 142/1998 şi art.23 din Legea 435/2006; -acordarea sporului...

Citeste mai mult...

Revendicare imobiliră + obligaţie de a face Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1015/ 05.02.2010 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 22.12.2008, reclamanta SC a chemat în judecată pe pârâtul AMC, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului să lase în deplină proprietate şi posesie terenul în suprafaţă de 330 mp, situat în Bucureşti, sector 6....

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Diferenţe de drepturi salariale solicitate de personalul auxiliar din sistemul justiţiei în temeiul H.G. nr. 403/2001. Incidentele prevederilor Legii nr. 100/2005 şi H.G. nr. 687/2005. Salarizare

Potrivit art. 183 din Legea nr. 19/2000, la data intrării în vigoare a acestei legi contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţi nu va diminua venitul net al acestora, actul normativ care a instituit procentul de majorare a salariului brut la asiguraţilor fiind H.G. nr. 403/2001. Având în vedere că potrivit art. 1 pct. 6 din...

Citeste mai mult...

Revendicare şi obligaţie de a face Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

SENTINŢA CIVILĂ NR. 7564/ 18.10.2010 , Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 1. Obiectul acţiunii şi argumentele reclamantei Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 31.03.2010, reclamanta (A.N.L.) a chemat în judecată pe pârâta CL, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei la demolarea construcţiilor edificate ilegal pe terenul...

Citeste mai mult...

Rambursare drepturi de import. Aplicabilitatea art. 258 şi urm. Cod vamal. Autoritatea competentă să se pronunţe asupra cererii de rambursare. Taxe vamale

Indiferent că pentru importul autoturismului Biroul Vamal a stabilit doar obligaţii constând în accize şi TVA, nu şi taxe vamale sau comisioane vamale, aceste obligaţii au luat naştere în raporturile vamale, astfel că asupra rambursării lor trebuie să se pronunţe aceleaşi autorităţi care le-au stabilit, iar nu organele fiscale. Mai mult, conform art. 32...

Citeste mai mult...

Sentinţa civilă Nr. 244 Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

R O M Â N I A JUDECĂTORIA CALAFAT CALAFAT Sentinţa civilă Nr. 244/2011 Şedinţa publică de la 23 Februarie 2011 Completul compus din: PREŞEDINTE Aurelian Gabriel Bădulescu Grefier Angela Sărăcin Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant JC, intervenient BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA şi pe pârât S.C. MARCELLO BENNE S.R.L., lichidator AMT SERVICII INSOLVENŢA SPRL, având ca obiect revendicare imobiliară,...

Citeste mai mult...

Contract de cont. Drepturi si obligatii reciproce. Drepturi ale consumatorilor. Efectivitatea dreptului de a fi informat asupra operatiunilor efectuate în cont Contracte

OG nr. 21/1992, art. 7 lit. c) C. civil, art. 969, art. 970 Titularul de cont are dreptul de a solicita si obtine relatii cu privire la starea financiara a contului sau si extras de cont. Dreptul de a fi informat al cocontractantului este un drept real, cu protectie legala si , câta vreme respectarea lui presupune...

Citeste mai mult...

Revendicare imobiliară Pretenţii Accesiune imobiliară Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

Cod operator Pretenţii Accesiune imobiliară ROMÂNIA JUDECĂTORIA DARABANI Sentinţa civilă nr. 941 Şedinţa publică din 04 octombrie 2011 Instanţa compusă din: Preşedinte Grefier – La ordine, pronunţarea asupra acţiunii civile având ca obiect „revendicare imobiliară, pretenţii, accesiune imobiliară” formulată de reclamanta, în contradictoriu cu pârâta. Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 14 septembrie 2011, susţinerile părţilor fiind consemnate...

Citeste mai mult...

O.G. nr. 38/2003, privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, O.G. nr. 8/2007, privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul

Aspecte legate de salarizarea poliţiştilor care au calitatea de funcţionari publici cu statut special şi cărora li se aplică norme legale speciale privind salarizarea, respectiv prevederile O.G. nr. 38/2003. O.G. nr. 8/2007, priveşte salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor şi parchetelor, astfel că este vorba despre două sisteme distincte, cu statute proprii de organizare şi funcţionare,...

Citeste mai mult...

GRĂNIŢUIRE, REVENDICARE Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

În motivarea actiunii formulate reclamantul arata ca la data de 19.09.1997 a cumparat imobilul situat în str. I.., compus din locuinta, anexe si curte aferenta în suprafata de 399 mp, învecinându-se la vest cu pârâtul. Imobilul a fost achizitionat în baza actului de vânzare-cumparare autentic nr.2064 din 19.09.1997. Terenul era împrejmuit cu gard iar...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatare Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

Titlu: actiune in constatare Data speţă: 23.11.2010 Prin cererea înregistrată la pe rolul Judecătoriei Buhusi sub nr. 837/199/2009 din 12.08.2009 reclamanta M. A. a chemat în judecată civilă pe pârâtul Consiliul Local B., pentru ca în contradictoriu cu acesta să se constate că au construit prin eforturi proprii o casă situată în Buhuşi, str.Tineretului FN pe terenul...

Citeste mai mult...

Revendicare imobiliară Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

Prin cererea de chemare în judecată adresată Judecătoriei Baia de Aramă la data de 27.07.2009, reclamanta G. M. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii M. P., M. E., M. I., M. A. şi G. C. ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să fie obligaţi să-i lase în deplină proprietate şi paşnică folosinţă...

Citeste mai mult...

Revendicare oblig de a face Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Dosar nr.4677/317/2009 Sentinţa Civilă Nr. 427 Şedinţa publică din 15.02.2011 Completul compus din: PREŞEDINTE M.R. Grefier F.D. Pe rol fiind pronunţarea în cauza civilă privind pe reclamanta C.E.domiciliată în comuna B., sat P.S., judeţul Gorj şi pe pârâtul P.L., domiciliat în comuna B., sat P.S., judeţul Gorj , având ca obiect obligaţie de a face şi revendicare. Dezbaterile au avut...

Citeste mai mult...

Drepturi băneşti Salarizare

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.3354 din 3.06.2010 reclamanţâii B.D., foşti angajaţi ai SC”L.A.P.” SRL Bucureşti, au chemat în judecată pe patronul acestei societăţi, Popa Ioan, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat pârâtul să le plătească drepturile salariale restante. Reclamanţii, însă, au omis să precizeze în cuprinsul cererii...

Citeste mai mult...

Revendicare Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în esenţă că prin sentinţa civilă nr.833/22.02.2007 a Judecătoriei Sibiu, s-a dispus sistarea stării de indiviziune asupra terenului înscris în foaia colectivă de CF 2571 prin unificarea imobilelor top 101 şi 102 într-un singur imobil top 101,102 în suprafaţă totală de 1161 mp, apoi, s-a...

Citeste mai mult...