GRĂNIŢUIRE, REVENDICARE Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


În motivarea actiunii formulate reclamantul arata ca la data de 19.09.1997 a cumparat imobilul situat în str. I.., compus din locuinta, anexe si curte aferenta în suprafata de 399 mp, învecinându-se la vest cu pârâtul. Imobilul a fost achizitionat în baza actului de vânzare-cumparare autentic nr.2064 din 19.09.1997. Terenul era împrejmuit cu gard iar la data de 10.11.2008 pârâtul a darâmat gardul ce desparte proprietatile lor, iar a doua zi a improvizat un alt gard cu 1,6 m în interiorul curtii reclamantului acaparând astfel aproximativ 45 m. S-a formulat si o plângere penala ce a format obiectul dosarului penal nr.1972/2008.

Analizând probele administrate în cauza, instanta a retinut urmatoarele:

Din contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.2064/ 19.09.1997 (fila 3) a reiesit ca reclamantul si sotia acestuia-decedata, au cumparat de la numitul E.E imobilul compus din casa de locuit, anexe si teren aferent în suprafata de 399 mp, situat in Rosiorii de Vede, str.I…, judetul Teleorman. Pe latura de Vest, proprietatea reclamantului se învecineaza cu proprietatea pârâtului si cu str.I…. Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.1241/ 09.08.1971 de fostul Notariat de Stat Local Rosiorii de Vede(fila 107), sotii K.S si K.E au vândut sotilor O.M si O.F imobilul compus din casa de locuit si teren aferent în suprafata de 427 mp situat în municipiul Rosiorii de Vede, str.I… , judetul Teleorman, învecinându-se la Vest cu rest proprietate K.S si str… prin ulita, terenul având forma si dimensiunile prevazute în schita de plan anexata(fila 108). În schita terenului executata la Camera Notarilor Publici – Sediul local Rosiorii de Vede(fila 108) este evidentiata foarte clar suprafata lasata libera pentru intrare-iesire la str. I…

Martorul audiat în cauza a declarat ca a cumparat acest imobil de la numitul O.M. Reclamantul locuieste în spatele proprietatii pârâtului, pârât care a cumparat imobilul la un interval de 12-13 ani de când martorul a devenit proprietar. Mai arata ca cele doua proprietati, una locuita de reclamant si una locuita de pârât au apartinut la doua surori, pârâtul cumparând de la una dintre ele suprafata de aproximativ 350 mp cu casa, iar martorul a cumparat al doilea lot si pentru ca era înfundat a avut dreptul la iesire spre strada I…, aleea având o lungime de circa 25 m si latime 3 m. Pe aceasta alee putea intra un camion pentru aprovizionarea cu lemne si carbuni. Fiind taximetrist si circulând pe str. I…, a observat ca ulicioara s-a îngustat, pârâtul extinzându-si gardul, acaparând aleea, lasând liber pentru accesul reclamantului la imobilul sau circa ˝ m. Cât timp martorul a locuit acolo, pâna sa vânda reclamantului, nu a avut nici un conflict cu pârâtul legat de aceasta alee de iesire, fiind folosita exclusiv de catre martor, întrucât pârâtul se învecineaza direct cu str. I…. Instanta a constatat ca la data de 10.03.1983 pe baza „chitantei” de la fila 6, acest martor a cumparat de la numita K.E, un teren pentru largirea ulitei cu 50 cm de-a lungul si 60 cm în fata casei, pentru care a fost platita suma de 1.000 lei. Aceasta împrejurare a reiesit si din chitanta încheiata în data de 1.04.1983(f.7) între aceleasi parti, de asemenea pentru largirea ulitei si a gradinii.

Martora audiata, a declarat ca este vecina cu cele doua parti si locuieste pe str. I… din anul 1963. Partile locuiesc pe aceeasi parte a ulitei, fiind vecini, reclamantul cumparând terenul de la B. M., acesta din urma cumparând imobilul de la K.E. Pârâtul si-a mutat gardul spre ulita, aproximativ 1 m, îngradind astfel accesul reclamantului catre str. I… Aleea avea o latime de aproximativ 2,5 m si putea intra o masina încarcata cu lemne si carbuni la proprietatea reclamantului, acum acesta fiind nevoit sa descarce combustibilul în strada principala pentru ca nu mai are loc un camion. Când reclamantul a cumparat terenul de la B.M, acesta era împrejmuit cu gard pe toate laturile. Înainte ca pârâtul sa demoleze gardul dinspre ulita aceasta era folosita exclusiv de catre reclamant, pârâtul având cale de acces spre strada IL … Conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr.1748/ 12.II.1991 de Fostul Notariat de Stat Local Rosiorii de Vede(fila 49) numitii B.M si P. au cumparat de la K.S o locuinta si terenul în suprafata de 399 mp, situata în Rosiorii de Vede, str. I., judetul Teleorman. Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.338/19.02.1991(fila 50) B.M si P. au vândut pârâtului imobilul mentionat anterior, cu urmatoarele vecinatati, … Instanta constata ca aceste doua contracte de vânzare-cumparare nu sunt însotite de schita anexa. Pârâtul a depus un plan de amplasament si delimitare a imobilului întocmita la data de 07.11.2008(fila 52) din care suprafata masurata a terenului sau este de 348 mp. Tabelul de miscare parcelara depus de catre pârât nu are numar cadastral si nu este semnat de Oficiul de si Publicitate Imobiliara – Alexandria(fila 55).

În cauza s-a efectuat un raport de expertiza tehnica judiciara, în care s-a concluzionat ca reclamantul foloseste suprafata de 390 mp fata de 399 mp cât este înscris în contractul de vânzare-cumparare autentic nr.2064/19.09.1997. Pârâtul foloseste suprafata de 332 mp fata de 399 mp cât este înscris în contractul de vânzare-cumparare autentic nr.338 din 12.02.1991. Considera ca pârâtul nu a acaparat o anume suprafata din terenul ce-i apartine reclamantului atâta timp cât între cele doua proprietati nu exista gard despartitor pe tot traseul ci si datorita faptului ca reclamantul foloseste o suprafata foarte apropiata de aceea înscrisa în contractul de vânzare-cumparare autentic nr.2064/19.09.1997 iar pârâtul ocupa o suprafata mult mai mica decât aceea înscrisa în contractul de vânzare-cumparare autentic nr.338 din 12.02.199. Instanta a constatat ca expertul a tinut cont la efectuarea lucrarii doar de cele doua contracte autentice mentionate, fara a lua în considerare schita anexa de la fila 108, chitanta de la fila 6 si declaratiile celor doi martori, cu care se probeaza faptul ca aleea de acces în str.I.. a avut începând cu anul 1983 latimea de cca 3 metri.

Reclamantul a formulat obiectiuni la acest raport de expertiza în sensul ca expertul sa faca o completare a raportului de expertiza în care sa tina cont de toate actele de vânzare-cumparare succesive între proprietari, de schitele anexate acestora, precum si de declaratiile martorilor. În suplimentul la raportul de expertiza expertul B. C. a preciza ca nu poate sa tina cont de schitele respective întrucât nu respecta realitatea din teren, proprietatea reclamantului s-ar suprapune peste proprietatea vecinului din partea de sud.

La termenul din 31.01.2011 reclamantul a solicitat suplimentarea probatoriului si instanta a încuviintat depunerea la dosar a unui raport de expertiza topografica extrajudiciara, depus la termenul din 28 februarie 2011. Din raportul de expertiza topografica extrajudiciara(plan de situatie) instanta a retinut ca suprafata acaparata de pârât are 34 mp, este situata între punctele A-B-C-D, suprafata totala a proprietatii reclamantului fiind de 415 mp, conform actului de vânzare-cumparare nr. 2064/19.09.1997, a schitei anexe, precum si a chitantei de mâna( fila 6), pentru latimea de 0,6 m. Chitanta sub semnatura privata are valoarea unui de vânzare-cumparare, dar ea emana de la fostii de la care reclamantul a cumparat imobilul si nu-l îndreptateste în niciun fel pe pârât sa pretinda ca aleea de acces spre str.I.. poate face parte din terenul sau.

Având în vedere ca planul de situatie depus în dosar se coroboreaza cu celelalte probe administrate în cauza, înscrisuri, declaratii martori, instanta l-a confirmat si a înlaturat de la probatorii, ca fiind neconcludent si neutil cauzei, raportul de expertiza judiciara întocmit de dl expert B C.

Fata de considerentele de mai sus, în conformitate cu dispozitiile art.480 prin sentinta civila nr.403/14.03.2011, instanta a admis în parte actiunea reclamantului si l-a obligat pe pârât sa-i lase în deplina proprietate si pasnica folosinta terenul în suprafata de 34 mp situat în intravilanul mun. Rosiorii de Vede, str.I…, ., judetul Teleorman, cuprins între punctele A,B,C,D, respectiv pe distantele 1,45 m(A-D), 24,50 m(A-B), 1,33 m(B-C) si 24,63 m(D-C) conform Planului de situatie întocmit de executant autorizat I. I.-L. si în conformitate cu dispozitiile art.584 Cod civil, a stabilit linia de hotar între cele doua proprietati pe aliniamentul A-B-304 conform Planului de situatie întocmit de executant autorizat I. I-L.