Cauta in aceasta categorie:

Drepturi salariale. Interzicerea plăţii în natură în lipsa unei clauze exprese în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă. Inoperarea compensării legale.

Drepturi salariale. Interzicerea plăţii în natură în lipsa unei clauze exprese în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă. Inoperarea compensării legale. Codul Muncii: art.161 alin.(1)şi (3); art.163; art.164Cod Civil: art.1144 Din conţinutul art.161 Codul Muncii, reiese regula  impusă de legiuitor de plată a salariului în bani şi doar...

Citeste mai mult...

Calcul drepturi salariale

Dosar nr. 1924/109/2010 R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ Nr. 980/CM Şedinţa publică de la 01 Iulie 2010 Completul compus din: PREŞEDINTE Corina Postelnicescu Judecător Nicoleta Căpitănescu Asistent  judiciar Cristina Elena Ioana Asistent  judiciar Diana Rosemarie...

Citeste mai mult...

Prescrierea plătii unor drepturi salariale ale reclamantului. Distinctia legală între atributiile gestionarului si atribuirea ca sarcină de serviciu a celei de gestionare a bunurilor din dotare. Inexistenta unui cumul de functii. Nedatorarea unor sume

În raport de argumentele de legalitate retinute în primă instantă, nu există niciun impediment care să suspende cursul prescriptiei si care să permită evaluarea – după împlinirea termenului de trei ani calculat anterior datei sesizării tribunalului – a unor drepturi salariale. În privin?a atribu?iilor de gestionar, salariatul face în acest caz confuzie terminologică,...

Citeste mai mult...

Drepturi reale. Coproprietate forţată. Exercitare abuzivă a dreptului de proprietate

Drepturi reale. Coproprietate forţată. Exercitare abuzivă a dreptului de proprietate C.civ., art.480, art. 728 Potrivit regimului juridic al coproprietăţii forţate, coproprietarii pot dispune exclusiv doar de cotele lor ideale pe care le au asupra bunului, astfel încât oricare coproprietari se poate opune modificărilor prin care vreunul dintre ei ar diminua cotele de...

Citeste mai mult...

Conflict de drepturi. Consecinta nesemnarii de catre angajat a statelor de plata a drepturilor salariale. Nerespectarea de catre angajator a obligatiilor ce-i revin cât priveste sarcina probei. Recurs admis.

Conflict de drepturi. Consecinta nesemnarii de catre angajat a statelor de plata a drepturilor salariale. Nerespectarea de catre angajator a obligatiilor ce-i revin cât priveste sarcina probei. Recurs admis. - Codul Muncii, art. 163 alin. 1 Potrivit art. 163 alineatul 1 din Codul Muncii, "plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de...

Citeste mai mult...

Conflicte de munca. Drepturi salariale

Civil Conflicte de muncă. Drepturi salariale „Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale suplimentare . Ajutor material aferent Zilei Feroviarului.Competenta teritoriala a instanţei. Teoria impreviziunii

Drepturi salariale suplimentare . Ajutor material aferent Zilei Feroviarului Competenta teritoriala a instanţei. Teoria impreviziunii art.243 şi art.284 alin.2 din codul muncii Teoria impreviziunii este aplicabilă  doar în  măsura  în care  obligaţia contractuală nu mai este  susceptibilă  de executare întrucât împrejurările în care trebuia executată o fac  radical diferită de...

Citeste mai mult...

Judecătorul de drepturi şi libertăţi. Măsurile asiguratorii. Contestarea măsurilor asiguratorii.

TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA PENALĂ ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 15/JDL/27.02.2015 Cod procedură penală. Judecătorul de drepturi şi libertăţi. Măsurile asiguratorii. Contestarea măsurilor asiguratorii. Potrivit dispoziţiilor art. 250 alin. 1 Cod procedură penală, împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau...

Citeste mai mult...

Plată drepturi băneşti constând în salarii restante şi drepturi contractuale restante. Încheiere contract de ambarcare. Obligaţia persoanei cu care s-a încheiat contractul de a plăti salariul. Răspunderea armatorului în baza art. 501 Cod comercial.

Potrivit art. 159 alin. 1 şi 2 Codul muncii „Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă” iar, “pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani”. Obligaţia de plată a salariului revine persoanei cu care s-a încheiat...

Citeste mai mult...

Drepturi Salariale – Magistrati

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 467de la 28 Februarie 2008  Prin cererea adresată Tribunalului , înregistrată sub nr…, G… şi S.. au chemat în judecată Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel Constanţa, Ministerul Finanţelor Publice, solicitând obligarea pârâţilor la plata despăgubirilor constând în drepturi salariale reprezentând 30% din îndemnizaţia de încadrare brută lunară, conform OUG...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale suplimentare. Dreptul legiuitorului de a înceta acordarea beneficiului. Momentul în care interdicţia compensării chiriei intră în vigoare, în cazul de excepţie al contractelor de închiriere încheiate cu rude de până la gradul ii in…

Drepturi salariale suplimentare. Dreptul legiuitorului de a înceta acordarea beneficiului. Momentul în care interdicţia compensării chiriei intră în vigoare, în cazul de excepţie al contractelor de închiriere încheiate cu rude de până la gradul II inclusiv. Distincţia ce trebuie făcută între efectele pe care contractul de locaţiune le produce între părţile contractante şi obligaţia...

Citeste mai mult...

Acordarea diferenţelor de drepturi salariale rezultate din neaplicarea Legii nr. 349/2004 personalului didactic cu funcţii de conducere

Conform adeverinţei emise de pârâtă, reclamantul a îndeplinit funcţia de director adjunct al acestei instituţii de învăţământ în perioada 2003 – 2012.  Potrivit dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 128/1997, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 349/2004, nivelul salariului de bază al personalului de conducere, îndrumare şi control din inspecto-ratele şcolare...

Citeste mai mult...

Recurs – diferenţe drepturi salariate personal învăţământ conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008.

Prin sentinţa civilă nr. 818/C din 6 august 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosar 809/103/2009, s-au respins excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive invocate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Inspectoratul Şcolar Judeţean N. şi Consiliul Judeţean N. ca nefondate şi s-a admis în parte acţiunea precizată formulată de reclamantul Sindicatul Liber al Lucrătorilor...

Citeste mai mult...