Cauta in aceasta categorie:

Aplicarea art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă. Trimiterea cauzei pentru continuarea judecăţii. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

SECŢIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ Nr.114/R /03 Februarie 2011 Prin cererea formulată, reclamanta SC I SRL, prin reprezentanţii legali a chemat în judecată pe pârâţii M şi V, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să fie obligaţi, în solidar, la plata următoarelor sume: 370,15 lei reprezentând contravaloare marfă livrată ; 1032,72 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente...

Citeste mai mult...

Recurs. Aplicarea dispozitiilor art.2821 Cod Proc.Civ. la calificarea caii de atac. Momentul procesual avut în vedere la stabilirea valorii litigiului. Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

Cod Proc.Civ., art.112, art.132, art.2821 Momentul la care se face evaluarea si stabilirea obiectului cererii, potrivit dispozitiilor art.112 alin.2 din Codul de procedura civila este cel al formularii cererii de chemare în judecata, care trebuie sa cuprinda obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci când pretuirea este cu putinta. Nu pot exista...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva deciziei de recalculare a pensiei – aplicarea si interpretarea prevederilor Legii nr. 119/2010. Pensii

Prin sentinta civila 1693/13.12.2010 a Tribunalului Prahova s-a respins contestaţia formulată, ca neîntemeiată. Pentru a pronunta aceasta sentinta tribunalul a avut in vedere disp. art 1 din Legea 119/2010, conform carora -pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti vor deveni pensii în înţelesul dispoziţiilor Legii 19/2000, recalcularea urmând a fi efectuată prin...

Citeste mai mult...

Recurs. Hotărâre dată cu aplicarea greşită a legii

  Prin decizia civilă nr. 56l/R din 19.09.2003, pronunţată de Tribunalul Mureş, s-a admis recursul declarat de contestatoarea societate comercială, împotriva sentinţei civile nr. 2531/8 mai 2003, pronunţată de Judecătoria Tg. Mureş, s-a modificat în tot hotărârea atacată, în sensul că s-a admis contestaţia la formulată de contestatoare în contradictoriu cu intimata D.G.F.P. Mureş...

Citeste mai mult...