Cauta in aceasta categorie:

Aplicarea dispoz. art. 16 alin. 2 din legea 10/2001. Calificarea acţiunii ca acţiune de drept comun. Perioada de timp pentru care se datorează chirie pentru imobilul restituit şi pentru care s-a menţinut afectaţiunea de utilitate publică.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj la data de 16 ianuarie 2009, reclamanta R.D.A. a chemat în judecata pe pârâtii Orasul T. si Primarul Orasului T., pentru a fi obligati la plata sumei de 672.130,95 lei, dupa cum urmeaza : 241.617,60 lei în schimbul folosintei din perioada ianuarie 2006-aprilie 2007 asupra imobilului situat...

Citeste mai mult...

Circumstanţe atenuante şi agravante. Aplicarea dispoziţiilor art. 741 c. pen. şi art. 13 c. pen

Circumstanţe atenuante şi agravante. Aplicarea dispoziţiilor art. 741 C. pen. şi art. 13 C. pen. - C. pen., art. 741, art. 13 - Curtea Constituţională, decizia nr. 573/2011 Dacă, la data judecării faptelor era în vigoare art. 741 Cod penal, iar inculpatul a achitat integral prejudiciul până la pronunţarea hotărârii...

Citeste mai mult...

Circumstanţele atenuante şi agravate. Aplicarea art. 741 cv. Pen

Circumstanţele atenuante şi agravate. Aplicarea art. 74 ind.1 CV. Pen. C. pen., art. 13, art. 74 ind.1 Dispoziţiile art. 74 ind.1 C. pen., referitoare la reducerea pedepsei sau aplicarea unei sancţiuni administrative în cazul anumitor infracţiuni, introduse prin art. XX pct. 2 din Legea nr. 202/2010 şi declarate neconstituţionale prin decizia...

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Contestaţia creditorului la tabelul preliminar. Aplicarea art. 52 din Legea nr. 85/2006.

Din înscrisurile de la dosarul  cauzei rezultă  că la data de 11.03.2013 creditorul– contestator  a fost  notificat de către  administratorul  judiciar al debitoarei  în sensul că tabelul preliminar al creanţelor  împotriva  SC A.C.  SRL  şi  prin cererea de creanţă  formulată împotriva debitorului SC A. C.SRL s-a  solicitat înscrierea  la masa credală  cu suma de...

Citeste mai mult...

Aplicarea legii penale mai favorabile – art. 6 ncp – în cazul recidivei postcondamnatorii, postexecutorii, revocarea liberării condiţionate

Asupra contestaţiei de faţă, constată următoarele: Prin sentinţa penală nr. 722 pronunţată la data de 11.02.2014 de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 3116/215/2014, s-a respins contestaţia la executare formulată de Comisia de Evaluare din cadrul Penitenciarului Pelendava Craiova privind aplicarea art. 6 din codul penal faţă de condamnatul S.P., deţinut în Penitenciarul Pelendava...

Citeste mai mult...

Renunţarea la aplicarea pedepsei. cirumstanţa atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. a codul penal

Prin sentinţa penală nr. 390 din data de 06.06.2014 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul nr. 1273/227/2014 a renunţat la aplicarea pedepsei de 8 luni închisoare faţă de inculpatul T.S., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 337 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2, art. 76 alin. 1...

Citeste mai mult...

În aplicarea prevederilor art. 35 al. 2 din Legea nr. 76/2002, pentru persoanele cărora le-a încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în munc…

Prin sentinţa civilă nr. 153/21.02.2008 a Tribunalului Vrancea a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de contestatoare A.M. împotriva intimatei A.J.O.F.M. Vrancea având ca obiect „contestaţie îndemnizaţie de şomaj” împotriva dispoziţiei nr. 5/04.12.2007 emisă de intimată. Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele: Prin cererea înregistrată sub nr....

Citeste mai mult...

Drept civil. rectificare de carte funciara . aplicarea dispozitiilor art. 37 din decretul lege nr. 115/1938 tertului subdobânditor de buna credinta si cu titlu oneros. termen de prescriptie.

SECTIA CIVILA MIXTA MATERIE: DREPT CIVIL.  RECTIFICARE DE CARTE FUNCIARA . APLICAREA DISPOZITIILOR ART. 37 DIN DECRETUL LEGE NR. 115/1938 TERTULUI SUBDOBÂNDITOR DE BUNA CREDINTA SI CU TITLU ONEROS. TERMEN DE PRESCRIPTIE. Actiunea în rectificare întemeiata pe dispozitiile art. 37 din Legea nr. 115/1938, daca a fost...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoziţiilor art. 332 alin. 2 C.pr.pen. Nerespectarea prevederilor referitoare la asistarea inculpaţilor de apărător

Aplicarea dispoziţiilor art. 332 alin. 2 C.pr.pen. Nerespectarea prevederilor referitoare la asistarea inculpaţilor de apărător Asistenţa juridică reglementată de art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală este una facultativă, şi nu obligatorie, art. 332 alin. 2 C.pr.pen. referindu-se la cazurile de asistenţă juridică obligatorie de la alin. 2 al art. 171...

Citeste mai mult...

Art. 84 al.1 pct.2 şi 3 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal. Emitere file cec fără acoperire.

Pe rol judecarea recursului declarat de inculpatul D.A. împotriva sentinţei penale nr.100 din 10 martie 2008 pronunţată de Judecătoria Călăraşi în dosarul nr.366/202/2008. La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat avocat din oficiu Iosif Constantin pentru inculpatul D.A.,  şi intimat parte civilă S.C. P... S.A. prin doamna D.I. şi intimata parte...

Citeste mai mult...

Contopie pedepse.aplicarea art.88 cod penal

1.CONTOPIRE PEDEPSE. APLICAREA ART.88 COD PENAL Prin decizia penală nr. 312/17.10.2006, pronunţată de Curtea de Apel Bacău s-a dispus în baza art.379 pct.2 lit.a C.p.p. admiterea apelului declarat de condamnatul D.N., aflat în penitenciarul Bacău, împotriva sentinţei penale nr. 32 din 27.06.2006, pronunţată de Tribunalul Bacău, pe care a desfiinţat-o...

Citeste mai mult...

Infracţiunea prev. de art.18 al.l din Legea 78/2000. Aplicarea principiului„in dubio pro reo" si a art.6 paragraful 2 din cedo.

Rezumat sentinţa penală nr.71/5.06.2008 pronunţată de Judecătoria Brezoi. Infracţiunea prev. de art.18 al.l din Legea 78/2000. Aplicarea principiului„in dubio pro reo" si a art.6 paragraful 2 din CEDO. Prin Rechizitoriul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Piteşti nr.8/P/2007, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 1346/198/2007 au fost trimişi în judecată inculpaţii B.C. pentru...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoziţiilor art.243 C.pr.civ. Neindicarea succesorilor Asociaţiei Salariaţilor, în condiţiile în care asociaţia a fost radiată din evidenţele Registrului persoanelor juridice, nu este cauză de suspendare de drept în temeiul art.243 C.pr.civ.

Aplicarea dispoziţiilor art.243 C.pr.civ. Neindicarea succesorilor Asociaţiei Salariaţilor, în condiţiile în care asociaţia a fost radiată din evidenţele Registrului persoanelor juridice, nu este cauză de suspendare de drept în temeiul art.243 C.pr.civ. (Curtea de Apel - Bucureşti, secţia a VI-a comerciala. Decizia comerciala nr. 154/ 23 martie 2007) Prin sentinţa comercială...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala. prezumtia de nevinovatie. aplicarea defectuoasa a acestei prezumtii, din cauza mentinerii unor dispozitii contare ale legii nationale

PLANGERE CONTRAVENTIONALA. PREZUMTIA DE NEVINOVATIE. APLICAREA DEFECTUOASA A ACESTEI PREZUMTII, DIN CAUZA MENTINERII UNOR DISPOZITII CONTARE ALE LEGII NATIONALE - OG 2/2001 - cauza Ozturk c. Germaniei - cauza Engel c. Olandei - cauza Anghel c. Romaniei Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin  cererea  inregistrata ...

Citeste mai mult...

Renunţarea la aplicarea pedepsei. Condiţii

Sunt îndeplinite condiţiile pentru a se dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă dovezile instrumentate în cauză dezvăluie faptul că prin natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările comiterii infracţiunii, motivul şi scopul urmărit de către inculpat, infracţiunea care formează obiectul judecăţii prezintă o gravitate redusă; dacă inculpatul se află la primul...

Citeste mai mult...

Aplicarea criteriilor de prioritate la concediere.

DOMENIU Concediere colectivă. Aplicarea criteriilor de prioritate la concediere. Obligativitatea respectării procedurii prevăzute de lege. -Codul muncii, art. 68 şi urm. Menţionarea în decizia de concediere a criteriilor de prioritate, prevăzută sub sancţiunea nulităţii, este justificată de necesitatea protejării drepturilor salariatului în cadrul unei concedieri colective. Ratione legis, condiţia...

Citeste mai mult...

Invalidarea hotărârii de respingere a plasamentului minorului. Aplicarea art. 8 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului. Inten?ia reclamantilor-intimati de eludare a prevederilor Legii nr. 273/2004 privind adoptia.

Este fără relevanţă că reclamanţii fac obiectul unor grave suspiciuni (intenţia de eludare a prevederilor legii adopţiei indicată expres în corespondenţa D.G.A.S.P.C. cu Ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice)  prin raportare la prejudiciul cert pe care copilul urma să îl sufere având în vedere perioada de peste 2 ani (de la nastere...

Citeste mai mult...

Aplicarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetateanului români în strainatate dupa data de 1 ianuarie 2007.

Domeniu asociat - Aplicarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetateanului români în strainatate dupa data de 1 ianuarie 2007. - Prioritatea normelor de drept comunitar. Sectia civila. Sentinta civila 941/C din 19.11.2007. Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Neamt sub nr.4812/103/2007 din data de 29.10.2007, reclamanta Directia Generala...

Citeste mai mult...

Aplicarea disp. Art.21 lit. g din legea nr. 26-1990 în cazul infracţiunilor .

6. Aplicarea disp. Art.21 lit. G  din  legea nr. 26/1990 în cazul infracţiunilor săvârşite de comercianţi. Obligativitate. Conform art. 21 lit.g din Legea nr. 26/1990în registrul comerţului se vor înregistra menţiuni  referitoare la hotărârea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale care îl fac nedemn de a exercita  activitate proprie. Stabilind vinovăţia...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoziţiilor art. 93 din Legea nr.567/2004, doar a categoriilor expres prevăzute în textul de lege menţionat.

Aplicarea dispoziţiilor art. 93 din Legea nr.567/2004, doar a categoriilor expres prevăzute în textul de lege menţionat. Art. 93 din Legea nr.567/2004  Potrivit dispoziţiilor art.93 din Legea nr.567/2004, art.1, constituie vechime în specialitate perioada în care personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă...

Citeste mai mult...