Cauta in aceasta categorie:

Chirii – plata acestora in lipsa unui contract – netemeinicie

Chirii  - plata acestora in lipsa unui contract – netemeinicie In lipsa unei conventii civile intre parti, nu se poate pretinde unilateral o plata cu titlu de chirie, si cu atat mai mult, penalitati de intarziere. Prin cererea inregistrata sub nr.1339/2005, pe rolul Judecatoriei Caracal, reclamanta Primaria Gostavatu a chemat in judecata...

Citeste mai mult...

Evacuare chiriaşi din imobilul supus dispoziţiilor o.u.g. nr.40/1999. dreptul chiriaşului la reinnoirea contractului de închiriere.

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Ploieşti, reclamantul N.M.C. a solicitat evacuarea pârâţilor R.M. şi D.B. dintr-un imobil situat în mun.Ploieşti. având în vedere expirarea contractului de închiriere încheiat între părţi. Ulterior, numita D.T.D. a formulat o cerere de intervenţie în interesul pârâţilor prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. Prin...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Excepţia nelegalităţii. Limitele de acţiune ale instanţei

Contencios administrativ. Excepţia nelegalităţii. Limitele de acţiune ale instanţei Decizia  nr.201/CA/09.10.2006 Prin sentinţa civilă nr. 1171/E din 3 mai 2006, Tribunalul Iaşi a admis excepţia de nelegalitate a H.C.L. nr. 245/2002, emisă de Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi a anulat în parte această hotărâre, respectiv menţiunea cuprinsă în art. 2 lin....

Citeste mai mult...

Chiriaşi; Despăgubiri constând în îmbunătăţiri aduse unui imobil retrocedat; Calitate procesuală pasivă

CHIRII Chiriaşi; Despăgubiri constând în îmbunătăţiri aduse unui imobil retrocedat; Calitate procesuală pasivă Prin decizia civilă nr.266/3 noiembrie 2006 a Tribunalului Brăila (dosar nr.1031/C/2006), s-a admis recursul formulat de pârâta M.O. împotriva sentinţei civile nr.1181/23.02.2006 a Judecătoriei Brăila (dosar nr.13167/C/2004), s-a casat sentinţa şi s-a trimis cauza pentru rejudecare la Judecătoria Brăila....

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Regimul actelor juridice anterioare începerii procedurii. Analizarea contractelor aflate în derulare. Criterii de menţinere sau renunţare

Materie: Insolvenţă Tip: Hotărâre Nr. hotărârii:44/01.02.2007 Autor: Tribunalul Vrancea Secţia comercială şi de contencios adm. şi fiscal Insolvenţă. Regimul actelor juridice anterioare începerii procedurii. Analizarea contractelor aflate în derulare. Criterii de menţinere sau renunţare. Menţinerea sau denunţarea unor contracte în timpul procedurii insolvenţei se raportează la...

Citeste mai mult...

Pretenţii. Plata unei chirii pentru lipsa de folosinţă a terenului –Legea nr.1/2005.

Pretenţii. Plata unei chirii pentru lipsa de folosinţă a terenului –Legea nr.1/2005. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Giurgiu la data de la data 04.04.2007 reclamantul D.M. a chemat în judecată pe pârâta C.V. – Societate Cooperativă solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să oblige pârâta la plata unei chirii...

Citeste mai mult...

Contract de locaţiune

Prin sentinta civila nr.3576 din 21.05. 2008 pronuntata de Judecatoria  Arad în dosar nr.1234/55/2007 s-a admis în parte actiunea formulata de reclamanta în contradictoriu cu pârâta SC A fost obligata pârâta sa plateasca reclamantei o chirie majorata în cuantum de 300 euro/luna începând cu data de 01.02.2007 si pâna la...

Citeste mai mult...

Oug nr. 40/1999. Interpretarea dispoziţiilor art. 1 în ce priveşte aplicabilitatea acesteia si raporturilor de locaţiune în cadrul cărora calitatea de chiriaşi aparţine unei organizaţii neguvernamentale. Aplicarea dispoziţiilor legale în concordanţă …

Dec. civ. Nr. 448R din 30.10.2009, irevocabilă Secţia a IX-a civilă şi păentru cauze privind proprietatea intelectuală OUG nr. 40/1999. Interpretarea dispoziţiilor art. 1 în ce priveşte aplicabilitatea acesteia si raporturilor de locaţiune în cadrul cărora calitatea de chiriaşi aparţine unei organizaţii neguvernamentale. Aplicarea dispoziţiilor legale în concordanţă cu art. 1 din...

Citeste mai mult...

Functionar public din sistemul administratiei penitenciarelor. Compensarea chiriei lunare.

Prin decizia de imputare nr. M25/128 din 01.07.2008 directorul Penitenciarului Vaslui a imputat în sarcina contestatorului Doroftei Ioan suma de 1121 lei reprezentând contravaloarea chiriei pentru perioada 09.02.2008-29.02.2008 si luna martie2008. Potrivit dispozitiilor art.38 alin.1, litera a din legea nr.293/2004, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare, transferat în interesul serviciului în alta localitate...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare – cumpărare având ca obiect teren reconstituit vânzătorului prin titlu de proprietate în baza legii nr. 18/1991. Constatarea ulterioară a nulităţii absolute a titlului de proprietate. Buna credinţă a cumpărătorului. Asigur…

MATERIE: DREPT CIVIL Locuinţă de intervenţie. Contract de închiriere accesoriu la contractul de muncă al titularului. Încetarea contractului de închiriere ca urmare a decesului titularului. Locuinţa în litigiu are caracter de locuinţă de intervenţie, contractul de închiriere fiind încheiat iniţial cu soţul pârâtei, în considerarea funcţiei pe care...

Citeste mai mult...

Cererea privind obligarea la vânzarea prin negociere directa a unui spatiu comercial. Conditia existentei contractului de închiriere. Fisa de calcul a chiriei.

Cererea privind obligarea la vânzarea prin negociere directa a unui spatiu comercial. Conditia existentei contractului de închiriere. Fisa de calcul a chiriei. - art.1 si 6 din Legea nr.550/2002 - art.1429, 1437, 1411 din Codul civil Fisa de calcul constituie un contract de închiriere potrivit art.1411 Cod civil, deoarece arata...

Citeste mai mult...

Prelungirea de drept a contractului de închiriere conform oug nr.40/1999 opereaza pâna la încheierea contractului de închiriere, dar nu mai mult decât prelungirea de drept acordata prin lege.

Prelungirea de drept a contractului de închiriere conform OUG nr.40/1999 opereaza pâna la încheierea contractului de închiriere, dar nu mai mult decât prelungirea de drept acordata prin lege. (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE -DECIZIA CIVILA NR.622/07 aprilie 2009) Prin cererea...

Citeste mai mult...

Evacuare chiriasi din imobilul restituit în baza Legii nr.10/2001. Imposibilitatea încheierii unui nou contract de închiriere în conditiile oug nr.40/1999, modificata.

Evacuare chiriasi din imobilul restituit în baza Legii nr.10/2001. Imposibilitatea încheierii unui nou contract de închiriere în conditiile OUG nr.40/1999, modificata. (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.2001/4/2008 - DECIZIA CIVILA NR.53/19.01.2010) Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului...

Citeste mai mult...

Restituirea preţului actualizat, plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti

 Restituirea preţului actualizat, plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti. Art. 50 alin. 3 din Legea nr.10/2001. Potrivit dispoziţiilor art. 48 alin.1 din Legea nr.10/2001, chiriaşii au dreptul la despăgubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinaţia...

Citeste mai mult...

Calitatea de organ fiscal a Direcţiei Seviciilor Publice în ce priveşte colectarea creanţelor bugetului local

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Brăila sub nr.2773/196/26.03.2009,  contestatoarea SC T. SA Braşov a chemat în judecată pe intimatul Consiliul Local al municipiului Brăila-Direcţia Serviciilor Publice, formulând contestaţie la executare împotriva somaţiei nr. 3547/11.03.2009 şi a titlului executoriu nr.1/11.03.2009 şi  solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea actelor menţionate...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoz. art. 16 alin. 2 din legea 10/2001. Calificarea acţiunii ca acţiune de drept comun. Perioada de timp pentru care se datorează chirie pentru imobilul restituit şi pentru care s-a menţinut afectaţiunea de utilitate publică.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj la data de 16 ianuarie 2009, reclamanta R.D.A. a chemat în judecata pe pârâtii Orasul T. si Primarul Orasului T., pentru a fi obligati la plata sumei de 672.130,95 lei, dupa cum urmeaza : 241.617,60 lei în schimbul folosintei din perioada ianuarie 2006-aprilie 2007 asupra imobilului situat...

Citeste mai mult...

Chirii

Asupra prezentei cereri Prin cererea înregistrată sub nr. …… pe rolul Judecătoriei Bacău reclamanţii AE, decedată în cursul judecăţii, cu moştenitoarea AL, BA, BA şi BK în contradictoriu cu pârâţii TA, TA, NN, ND, CE,  MM,  DVV,  FL FG, PE şi BDG au solicitat ca prin hotărârea care se va...

Citeste mai mult...