Lovire sau alte violenţe. Lovirea unei persoane cu cuţitul. Inexistenţa, în concurs, a infracţiunii de port fără drept a unei arme albe, prev. de art. 11 pct. 1 din Legea 61/1991


Prin sentinţa penală nr. 8/2007 a Judecătoriei Panciu, s-a încetat procesul penal privind pe inculpatul C.N. pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit.b Cod penal, prin împăcarea părţilor.

Prin aceeaşi sentinţă penală a fost condamnat inculpatul C.N. la 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de port fără drept a unui cuţit , prev. de art. 11 alin.1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 modificată , cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal.

S-au interzis exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b Cod penal în condiţiile art. 71 Cod penal şi s-a dispus confiscarea de la inculpat a unui cuţit în baza art. 118 lit. b Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că la data de 3.09.2006, inculpatul C.N., în urma unui conflict cu partea vătămată T.C., l-a lovit pe acesta în zona braţului şi abdomenului cu un cuţit pe care îl avea asupra sa.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul C.N. , apel care a fost respins ca nefondat de către Tribunalul Vrancea prin decizia penală nr. 155 din 25.04.2007, hotărâre care a fost atacată cu recurs de inculpatul C.N.

Curtea de Apel Galaţi, prin decizia penală nr. 340/18.06.2007, pronunţată în dosarul nr. 1044/275/2006, a admis recursul declarat de inculpatul C.N. , a casat în totalitate decizia penală nr. 155/2007 a Tribunalului Vrancea şi în baza art. 11 pct. 2 lit.a în referire la art. 10 lit. d Cod procedură penală a achitat pe inculpatul C.N. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 11 alin.1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 modificată , cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal .

Pentru a pronunţa această decizie Curtea de Apel Galaţi a apreciat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de port fără drept a unei arme motivat de faptul că legiuitorul a prevăzut că se poate reţine această infracţiune dacă este îndeplinită o condiţie cumulativă, respectiv : postul fără drept al cuţitului în anumite locuri şi dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

Ori, în speţă, prin folosirea cuţitului, inculpatul a provocat părţii vătămate leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale.

În subsidiar, organele de urmărire penală nu au făcut dovada că inculpatul, în mod curent, obişnuia să poarte asupra sa cuţit, pentru a ne putea afla eventual în faţa infracţiunii de port fără drept de armă.