Sancţiunea care intervine în cazul donării bunului altuia (art.801 din vechiul Cod civil).


În dosarul cu nr. 1997/292/2012, disjuns din dosarul nr. 2633/292 din 20 iunie 2011, reclamanta a solicitat, în contradictoriu cu intimatii M.V., M. I. si M. L., sa se constate nulitatea absoluta partiala a contractului de donatie autentificat sub nr. 3010/ 20.10.2005 la BNP  T. M.  în ceea ce priveste urmatoarele imobile: corpul nou de cladire de la casa, compus din 3 holuri, un dormitor si o bucatarie, ce constituie în mod vizibil o adaugire la constructia veche, pe care exista înca tabla veche; o constructie la strada, compusa din garaj si 3 camere, din placi de beton, acoperit cu placi din azbociment pe structura din lemn identificat ca C2 precum si pentru celelalte imobile ce se regasesc în contractul de donatie, cu toate ca au fost edificate de ea si sotul sau, în cote egale; o anexa în suprafata de 18,20 mp cu utilitatea garaj, identificata cu C 4.  A mai solicitat contestatoarea sa se dispuna si partajarea bunurilor comune realizate de ea si sotul sau, în cote egale, bunuri enumerate în actiunea principala si sa-i fie atribuite în natura constructiile, urmând a i se constitui un drept de superficie pe teren. A aratat ca actul de donatie autentificat sub nr. 3010/ 20.10.2005 la BNP T. M. este încheiat în fraudarea intereselor sale, donându-se, de fapt, si cota sa proprie de contributie la realizarea acestor bunuri imobile.

Prin încheierea interlocutorie pronuntata în cauza, instanta a constatat nulitatea absoluta partiala a contractului de donatie autentificat prin încheierea nr. 3010/20.10.2005 a BNP T. M. din Rosiorii de Vede, privind toate bunurile mentionate în cuprinsul contractului, mai putin casa veche din caramida cu doua dormitoare, un hol, living, baie, acoperita cu tabla veche, fara îmbunatatirile realizate exclusiv de reclamanta si pârâtul M. V., în timpul casatoriei. Prin aceeasi încheiere instanta a retinut ca reclamanta si sotul ei, pârâtul M. V., au dobândit în timpul casatoriei, în cote egale, cu materialele si munca lor exclusiva, bunurile si îmbunatatirile la casa veche, mentionate în actiune, numind expert pentru evaluarea si lotizarea acestora.

Instanta a retinut, pe baza probelor administrate în cauza (actele de proprietate, schitele anexe si recunoasterea partilor la interogatoriu), ca  atunci când au încheiat contractul de donatie, pârâtii M. L. si M. I. au înstrainat bunuri  proprietatea reclamantei (constructii edificate de aceasta în timpul casatoriei, împreuna cu sotul, în cote egale), încalcând astfel principiul irevocabilitatii donatiei, prev. de disp. imperative ale art. 801 din vechiul Cod civil, în vigoare la data încheierii contractului. În teoria si practica judiciara se admite ca donatia lucrului altuia este supusa sanctiunii nulitatii absolute, în toate cazurile, întrucât donatorul se poate abtine sa dobândeasca proprietatea lucrului altuia si deci donatia contravine principiului irevocabilitatii, încalcându-se astfel si principiul securitatii raporturilor juridice în dreptul civil.