Cauta in aceasta categorie:

Contestaţie la executare. Anularea actelor care au stat la baza executării silite Contestaţie la executare

Înscrisurile depuse la dosarul de fond până la data pronunţării hotărârii atacate nu au relevat efectuarea vreunui act de în temeiul deciziei desfiinţate după momentul anulării acesteia, singurul act a cărui existenţă a fost dovedită fiind somaţia emisă anterior anulării deciziei pe cale administrativă. (Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc., dec....

Citeste mai mult...

Încuviinţare executare hotărâre care instituie măsuri asiguratorii, pronunţată într-un stat membru al CE. Inadmisibilitate. Cale de atac împotriva hotărârii de fond a tribunalului. Executarea silită

Calea de atac ce se poate exercita împotriva hotărârii tribunalului este recursul. În textul original al art.43 alin.1 din Regulament, în limba engleză, se prevede că hotărârea prin care se analizează cererea de încuviinţare a executării "may be appealed" iar în varianta Ministerului Justiţiei, textul este tradus în sensul că oricare dintre părţi poate declara...

Citeste mai mult...

Informaţii de interes public. Cadrul şi limitele în care poate fi utilizată această procedură pentru satisfacerea intereselor părţii reclamante în litigiul ce-l are în curs cu instituţia publică sesizată Acte ale autorităţilor publice

Pârâtul nu are obligaţia de a furniza informaţiile ce i-au fost solicitate de reclamant, deoarece problemele pentru care acesta din urmă îşi manifestă interesul au mai făcut obiectul cercetării judecătoreşti, problematica abordată în acţiune fiind ridicată de recurentul-reclamant pe parcursul anilor, acesta confirmând că a primit răspunsuri la petiţiile formulate, dar criticând faptul că acele...

Citeste mai mult...

Aplicabilitatea art. 24 din legea nr. 554/2004 în cazul în care autoritatea publică pârâtă este un Consiliul Local – organ deliberativ Acte ale autorităţilor publice

Prin sentinţa nr. 254/CA/2010, Tribunalul Bihor a respins acţiunea reclamantei, reţinând că potrivit art. 24 alin. 1 din L. 554/2004, dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se va...

Citeste mai mult...

Privatizare. Societate comercială care deţine teren agricol. Metoda negocierii directe cu preselecţie. Atacarea procesului-verbal de preselecţie. Prescripţie extinctivă. Momentul de la care curge termenul de prescripţie

Potrivit art. 64 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, "La negocierea directă cu preselecţie pentru societăţile comerciale care deţin terenuri cu destinaţie agricolă vânzarea acţiunilor se realizează concomitent cu concesionarea acestor terenuri." Ca atare, ofertanţii sunt obligaţi să respecte coroborat prevederile celor două caiete de...

Citeste mai mult...

Excepţie de nelegalitate. Limitele în care instanţa de contencios administrativ poate acţiona, în raport cu instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de nelegalitate a unui act administrativ Acte ale autorităţilor publiceProcedură civilă şi penală (că

Temei legal: Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ Atributul de a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile în care un participant la o procedură contencioasă poate ridica excepţia de nelegalitate a unui act administrativ, în condiţiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 554/2004, precum şi de a stabili dacă există sau nu o legătură dintre această...

Citeste mai mult...

Cazuri în care depunerea cauţiunii este obligatorie pentru suspendarea executării actului administrativ. Cauţiune

- art. 14, 15 din Legea nr. 554/2004 - art. 215 alin. 2 din Codul de procedură fiscală În materie fiscală dispoziţiile art. 14,15 din legea nr. 554/2004 se completează cu prevederile art. 215 alin. 2 din codul de procedură fiscală, astfel încât, suspendarea executării actului administrativ se poate dispune numai după depunerea unei cauţiuni. Decizia nr.218 din...

Citeste mai mult...

Soluţionare cauză pe un alt temei juridic decât cel cu care a fost investită de parte, respectiv art.998-999 Cod civil. Soluţia instanţei bazată pe lege specială, OUG nr.105/1990 ce nu reglementează dreptul persoanei în cauză. Răspundere civilă delictual

S-au aplicat în mod gresit dispozitiile din legea speciala în rezolvarea unei actiuni de drept comun, instanta selectându-le doar pe acelea cu privire la termenul de formulare a cererii si neluând în seama temeiul juridic al actiunii asa cum a fost indicat de reclamant. S-au aplicat în mod gresit dispozitiile din legea speciala în...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Recurs împotriva Încheierii prin care s-a menţinut suspendarea cauzei dispusă în temeiul art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă pe motiv că, subzistă temeiurile care au determinat suspendarea Suspendare a judecăţii

Deşi temeiul legal invocat de reclamantă şi însuşit de instanţă a fost art. 244 pct. 1 Cod proc. civilă, în realitate din starea de fapt care a condus la întreruperea cursului judecăţi şi luând în considerare principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil, temeiul legal al suspendării este art.242 alin.1 pct.1 Cod proc. civilă. Astfel, în...

Citeste mai mult...

Hotărâre care sa ţină loc de act autentic Contracte

Titlu: plangere contraventională Data speţă: 07.12.2010 Prin plângerea înregistrată la data de 09.11.2009 sub nr. 18083/180/2009 pe rolul Judecătoriei Bacău, petenta Ş. L. a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CC nr.4585614 încheiat la data de 22.10.2009 in localitatea F., jud. B. de către organul constatator Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău – Serviciul...

Citeste mai mult...

Divort. Respingerea apelului. In conditiile in care, prin intampinare, paratul apelant a fost de acord cu atribuirea imobilului bun comun catre intimata in fata primei instante acesta nu mai poate solicita atribuirea in natura a bunului respectiv pe calea

TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV DECIZIA CIVILA NR. 19/A Sedinta publica din data de 22.02.2010 Pe rol fiind solutionarea apelului formulat de apelantul parat I.I.V. impotriva sentintei civile nr. ...25.06.2009 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul civil nr. ...197/2007. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta avocat ales … pentru apelantul parat I.I.V., cu delegatie la dosar...

Citeste mai mult...

Legea nr.272/2004. In cazul in care unicul parinte supravietuitor (caruia nu ii fusese incredintat anterior minorul) manifesta interes pentru cresterea si educarea minorului si nu exista date cu privire la faptul ca acesta are o conduita culpabila pentru

TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV SENTINTA CIVILA NR. 42/S Sedinta publica din data de 03 februarie 2010 Cu participarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei civile de fata, care s-a dezbatut in fond la data de .02.2010, pentru cand partile prezente au pus...

Citeste mai mult...

Inexistenţa unui indicator care sa restrictioneze circulatia vehicolelor nu duce la înlăturarea răspunderii dacă restrictia de circulatie este prevazuta intr-un act normativ pe care petentul trebuia sa il cunoască. Circulaţie rutieră

SENTINŢA CIVILĂ 1900 din 14 OCTOMBRIE 2010 Prin plângerea înregistrată pe rolul instantei petentul X, a solicitat anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei. În motivarea cererii petentul a arătat că a fost sanctionat contraventional cu amenda de 2000 pentru faptul ca a condus autoutilitara care tracta semiremorca pe sensul de mers Bucuresti-Constanta fara a respecta restrictia de...

Citeste mai mult...

Incheierea prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executarii silite nu este supusa nici unei cai de atac. Contestatia la executare impotriva acestei incheieri va fi respinsa ca inadmisibila. Contestaţie la executare

SENTINŢA CIVILĂ 1669 din 22 SEPTEMBRIE 2010 Prin contestatia la executare contestatorul Administratia Finantelor Publice a solicitat instantei judecatoresti sa dispuna anularea Incheierii pronuntata de Judecatoria F. In motivarea contestatiei, contestatorul a precizat ca prin Incheierea s-a dispus suspendarea provizorie a executarii silite , in dosarul de executare al Administratiei Finantelor Publice pana la solutionarea cererii de...

Citeste mai mult...

Civil. Hotărâre care ţine loc de act autentic de înstrăinare. Necesitatea existenţei unui înscris sub semnătură privată prin care să se ateste vânzarea cumpărarea suprafeţei de teren pentru care se cere pronunţarea hotărârii instanţei de judecată. Antecon

Decizia civila nr. 156/07.02.2011 pronuntata de Tribunalul Dâmbovita în dosarul nr. 1994/232/2010 Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Gaesti sub nr. 1994/232 din data de 21.06.2010, reclamantul T.I. a chemat în judecata pârâtii M.F., M.V. si M.S., solicitând instantei pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act de vânzare cumparare pentru suprafata de...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ-fiscal. Termenul de prescripţie în care se poate formula cererea de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat. Despăgubiri, penalităţi

administrativ-fiscal. Termenul de prescripţie în care se poate formula cererea de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat. Termenul de prescripţie a formulării cererii de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat este de cinci ani, potrivit Ordinului MFP nr. 1899/2004, nefiind incident termenul de un an...

Citeste mai mult...

Hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare – cumpărare + anulare act Vânzări-Cumpărări

Pe rol, amânarea pronunţării cauzei civile, având ca obiect “hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare + anulare act”, acţiune formulată de reclamantul D. D. împotriva pârâţilor C. A., M. I. şi D. I. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 13.01.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din...

Citeste mai mult...

Neretroactivitatea legii civile. Raport juridic care şi-a produs în întregime efectele sub imperiul legii vechi

  Prin sentinţa civilă nr. 641/2003, pronunţată de Judecătoria Beclean, s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul M.I. împotriva pârâtelor Comisia Locală de aplicare a Legii 18/1991 şi alţii, s-a dispus anularea titlului de proprietate emis pe numele reclamantului, cu privire la suprafaţa de 1 ha teren cu vegetaţie forestieră, şi a fost obligată...

Citeste mai mult...