Divort. Respingerea apelului. In conditiile in care, prin intampinare, paratul apelant a fost de acord cu atribuirea imobilului bun comun catre intimata in fata primei instante acesta nu mai poate solicita atribuirea in natura a bunului respectiv pe calea


TRIBUNALUL PENTRU MINORI

SI FAMILIE BRASOV

DECIZIA CIVILA NR. 19/A

Sedinta publica din data de 22.02.2010

Pe rol fiind solutionarea apelului formulat de apelantul parat I.I.V. impotriva sentintei civile nr. …25.06.2009 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul civil nr. …197/2007.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta avocat ales … pentru apelantul parat I.I.V., cu delegatie la dosar si intimata reclamanta I.V. personal si asistata de avocat ales …, cu delegatie la dosar.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care,

Instanta procedeaza la administrarea probei cu interogatoriu intimatei reclamante I.V., a carei declaratie este consemnata si atasata la dosar.

Avocat ales … pentru intimata reclamanta I.V. arata ca evaluarea apartamentului in litigiu a fost facuta in anul 2009 la instanta de fond, apreciind ca in prezent o astfel de cerere nu este justificata in conditiile in care pe piata imobiliara nu s-a mai impus nicio schimbare ci eventual o scadere de pret, motiv pentru care solicita respingerea probei de efectuare a unei noi expertize tehnice, solicitata de apelantul parat I.I.V., prin avocat ales.

Avocat ales … pentru apelantul parat I.I.V. mentioneaza ca intimata reclamanta I.V. a fost invitata la incheierea unei tranzactii cu privire la imobilul in litigiu, oferindu-i-se …000 Euro pentru cota de ? , urmand ca apartamentul sa-i fie atribuit apelantului parat iar aceasta a refuzat, la fel procedand si atunci cand i s-a oferit …000 Euro, drept sulta. De asemenea, trebuie avut in vedere si faptul ca expertul care a intocmit expertiza la instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca imobilul este situat intr-o statiune turistica, fiind un apartament foarte frumos.

Avocat ales … pentru intimata reclamanta I.V. arata ca sulta oferita de apelantul parat este pro causa, cu atat mai mult cu cat in cererea de apel nu exista un capat de cerere care sa vizeze incredintarea apartamentului.

Avocat ales … pentru apelantul parat I.I.V. depune la dosar practica judiciara in acest sens si arata ca in procesul de partaj fiecare parte este reclamant si parat, intrucat el da nastere la o judecata dubla, astfel ca si paratul poate obtine obligarea reclamantului initial, chiar daca nu a formulat o cerere reconventionala. (decizia nr. /2000, a CA Cluj, Sectia civila ).

Intimata reclamanta I.V. arata ca nu este de acord cu atribuirea apartamentului apelantului parat, intrucat are copii.

Instanta, deliberand, cu privire la cererea de efectuare a unei noi expertize tehnice de evaluare a imobilului in litigiu, formulata de apelantul parat I.I.V., prin avocat ales, in raport cu expertiza tehnica efectuata la instanta de fond, care poarta mentiunea .05.2009 ( fila .. dosar fond), tinand seama si de pozitia procesuala a apelantului parat care nu a formulat obiectiuni la acest raport, in baza art. 295 alin. 2 C.p.c. raportat la art. 167 C.p.c. apreciaza ca in cauza aceasta nu este oportuna solutionarii, motiv pentru care respinge cererea.

Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat si probe de administrat, instanta acorda cuvantul asupra dezbaterii asupra apelului formulat.

Avocat ales … pentru apelantul parat I.I.V. solicita admiterea apelului, asa cum a fost formulat, precizand ca desi un a formulat obiectiuni la raportul de expertiza tehnica intocmit la instanta de fond, a existat un proiect de tranzactie, in temeiul caruia apelantul parat a si obtinut un imprumut de la Banca …-Brasov pentru a plati intimatei reclamante sulta de ….000 Euro, cu posibilitatea de solutionare pe cale amiabila a litigiului, insa aceasta in ultimul moment a refuzat. De asemenea, intimata reclamanta avand optiunea de a-si apropria apartamentul la un pret modic a introdus o noua actiune de partajare a unor bunuri mobile, conexata la prima, in mare parte inventate, dupa ce toate bunurile din gospodarie, dobandite in timpul casatoriei au fost omise. Mentioneaza ca desi apelantul parat a renuntat tacit la toate bunurile mobile comune, considera necesar ca cel putin apartamentul sa fie apreciat si partajat la valoarea sa reala. Totodata, arata ca atunci cand apelantul lucra in strainatate, sotia sa, cu rea credinta, a formulat actiune de divort, iar in prezent, prin partaj urmareste obtinerea unei cote cat mai mari.

Pentru toate aceste motive, solicita admiterea apelului, asa cum a fost formulat, atribuirea apartamentului in litigiu apelantului parat si obligarea sa la plata catre intimata reclamanta la plata unei sulte in valoare de ….000 Euro, fara cheltuieli de judecata.

Avocat ales … pentru intimata reclamanta I.V. solicita respingerea apelului, avand in vedere ca nu exista un capat de cerere privind atribuirea apartamentului formulata la instanta de fond si nici in apel, sens in care acesta este inadmisibila si tardiva, cu atat mai mult cu cat nici prin intampinare nu s-a formulat o astfel de cerere. Pentru aceste motive, solicita atribuirea apartamentului in litigiu intimatei reclamante, avand 2 copii in intretinere dintre care unul cu probleme de sanatate, avand in vedere si faptul ca reclamanta are serviciul in localitatea in care detine si apartamentul. Precizeaza ca nu s-a incercat dobandirea unei cote superioare, asa cum s-a sustinut, aspect ce reiese si din materialul probator administrat, avand in vedere si faptul ca si intimata a lucra in Irlanda, pe de o parte, precum si faptul ca apelantul parat are boala jocurilor de noroc, pe de alta parte.

Pentru toate aceste motive, solicita respingerea apelului si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei atacate, fara cheltuieli de judecata.

TRIBUNALUL

Deliberand asupra apelului civil de fata:

Constata ca prin sentinta civila nr….25.06.2009, pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul nr….197/2007, s-a admis cererea de chemare in judecata ce face obiectul dos.civ….197/2007 formulata de reclamanta I.V. in contradictoriu cu paratul I.I.V..

S-a admis in parte cererea de chemare in judecata ce face obiectul dosarului conex nr…./197/2008 formulata de reclamanta I.V. in contradictoriu cu I.I.V., si in consecinta :

S-a constatat ca partile au dobandit in timpul casatoriei, prin contributie egala, urmatoarele bunuri comune: apartamentul situat in …, jud. Brasov, inscris in CF … in valoare de 140.300 lei, camera de luat vederi marca … in valoare de 1000 lei, DVD in valoare de 200 lei, aparat foto in valoare de 500 lei si laptop in valoare de 1500 lei.

A dispus partajarea bunurilor comune prin formarea a doua loturi astfel :

Lotul nr.1 – apartament situat in …, jud. Brasov, inscris in CF … in valoare de 140.300 lei, ce va fi atribuit reclamantei.

Lotul nr.2 – camera de luat vederi marca … in valoare de 1000 lei, DVD in valoare de 200 lei, aparat foto in valoare de 500 lei si laptop in valoare de 1500 lei, ce va fi atribuit paratului.

A dispus inscrierea dreptului de proprietate exclusiva al reclamantei I.V. in CF … asupra apartamentului inscris sub nr. top. ….

A constatat ca reclamanta a executat pe cheltuiala sa lucrari de imbunatatire a apartamentului situat in …, jud. Brasov, constand in termoizolarea exteriorului apartamentului in valoare de 1800 lei.

A obligat reclamanta sa plateasca paratului sulta in cuantum de 67.650 lei.

A respins restul pretentiilor din actiunea conexa.

A obligat paratul sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in cuantum de 649,96 lei reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu expert.

Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut urmatoarele:

Partile detin in coproprietate devalmasa imobilul situat in …, jud. Brasov inscris in CF … compus din doua camere si dependinte si urmatoarele bunuri mobile : camera de luat vederi … in valoare de 1000 lei, DVD in valoare de 200 lei, aparat foto digital in valoare de 500 lei si laptop in valoare de 1500 lei. Bunurile au fost dobandite cu o cota de contributie egala potrivit sustinerilor partilor.

In ce priveste imbunatatirile aduse de catre reclamanta apartamentului bun comun, instanta retine urmatoarele :

Imbunatatirile pe care reclamanta sustine ca le-a adus apartamentului bun comun, dupa desfacerea casatoriei, sunt : inchiderea cu ghips carton a usii dintre sufragerie si dormitor; a realizat o debara, o camara, un dulap inzidit si o bolta de ghips carton pe structura metalica, a montat geamuri termopan, a inlocuit gresia si faianta din baie si bucatarie, a montat parchet laminat, a inlocuit usile interioare, a zugravit si a izolat termic apartamentul.

Martora … a sustinut in depozitia sa ca parchetul, geamurile termopan, usile, faianta si gresia existau la momentul la care paratul a parasit domiciliul conjugal. Depozitia martorei se coroboreaza cu inscrisurile depuse de reclamanta la dosar, respectiv chitantele de achizitionare a materialelor de constructii ( fila … dosar) din care rezulta ca usile, parchetul si faianta au fost achizitionate la data de .02.2006 si .02.2006 deci in timpul casatoriei care a fost desfacuta la data de ….2007 prin sentinta civila nr…./….05.2007 ( fila … dosar).

In chiar cuprinsul expertizei intocmite de catre expert … se retine ca imbunatatirile, cu exceptia lucrarilor de termoizolatie, au fost efectuate in anul 2006.

In ce priveste lucrarile de termoizolatie a apartamentului din cuprinsul inscrisurilor depuse la fila … si … dosar, respectiv factura nr. … si chitanta nr…., reiese ca aceasta lucrare a fost realizata cu contributia exclusiva a reclamantei dupa desfacerea casatoriei.

In consecinta instanta va constata ca imbunatatirile indicate de catre reclamanta, cu exceptia termoizolatiei, au fost efectuate in timpul casatoriei cu paratul. Reclamanta nu a facut dovada unei contributii exclusive la realizarea acestor imbunatatiri in consecinta instanta va admite doar in parte cererea acesteia de a se constata ca a efectuat prin contributie proprie urmatoarele imbunatatiri : inchiderea cu ghips carton a usii dintre sufragerie si dormitor; a realizat o debara, o camara, un dulap inzidit si o bolta de ghips carton pe structura metalica, a montat geamuri termopan, a inlocuit gresia si faianta din baie si bucatarie, a montat parchet laminat, a inlocuit usile interioare, a zugravit si izolat apartamentul. Instanta va retine ca singura imbunatatire realizata exclusiv prin contributia reclamantei consta in lucrarea de termoizolatie in valoare de 1.800 lei astfel cum reiese din factura si chitanta depuse la dosar. Contravaloarea acestor lucrari urmeaza a fi scazuta din valoarea masei partajabile.

Prin expertiza specialitatea constructii intocmita de expert … s-a stabilit valoarea apartamentului la suma de ….500 Euro respectiv 140.317,62 lei.

Prin actiunea de fata si cea conexa reclamanta a solicitat atribuirea apartamentului catre ea urmand ca bunurile mobile sa fie atribuite paratului intrucat se afla in posesia acestuia. Paratul a fost de acord cu aceasta modalitate de impartire a bunurilor comune.

In temeiul art.728 C.civ., art.673 indice 10 al.4 C.pr.civ., instanta va dispune partajarea bunurilor comune prin formarea a doua loturi astfel : Lotul nr.1 – apartament situat in …, jud. Brasov, inscris in CF … in valoare de 140.300 lei, ce va fi atribuit reclamantei si Lotul nr.2 – camera de luat vederi marca … in valoare de 1000 lei, DVD in valoare de 200 lei, aparat foto in valoare de 500 lei si laptop in valoare de 1500 lei, ce va fi atribuit paratului.

In temeiul art.673 indice 5 al.2 C.pr.civ. instanta o va obliga pe reclamanta sa plateasca paratului suma de 67.650 lei cu titlu de sulta. Sulta a fost calculata avandu-se in vedere valoarea lotului nr.1 si 2 din care s-a dedus contravaloarea imbunatatirilor in cuantum de 1800 lei, rezultand suma de 141.700 lei ce reprezinta valoarea masei partajabile. Din masa partajabila fiecarei parti i se cuvine cota de ? respectiv 70.850 lei. Intrucat paratul a primit bunuri in valoare de 3200 lei acestuia i se cuvine o sulta egalizatoare de 67.650 lei.

In temeiul art.20 din L 7/1996 instanta dispune inscrierea dreptului de proprietate exclusiva al reclamantei I.V. in CF … asupra apartamentului inscris sub nr. top. …, cu titlu de drept cumparare si partaj bunuri comune.

In cererea conexa reclamanta a solicitat includerea in masa bunurilor de impartit a sumei de 6000 Euro. Reclamanta nu a mentionat de unde proveneau acesti bani insa martora … a relatat faptul ca paratul a cumparat un autoturism pe care ulterior l-a restituit vanzatorului si a primit pretul de 6000 de Euro. La dosarul cauzei nu au fost depuse inscrisuri care sa confirme aceasta stare de fapt si care sa faca dovada achitarii sumei de 6000 Euro. De altfel, martora a relatat ca despre aceasta stare de fapt a aflat din spusele uneia din parti si nu a constatat-o prin propriile sale simturi.

In concluzie instanta va retine ca in cauza nu s-a dovedit faptul ca la momentul despartirii in fapt partile detineau suma de 6000 Euro astfel ca va a respins cererea reclamantei de a include aceasta suma in masa bunurilor de impartit.

In temeiul art.274 C.pr.civ. instanta l-a obligat pe parat sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in cuantum de 649,96 lei din care suma de 149,96 lei reprezenta taxa judiciara de timbru calculata la valoarea de 1.800 lei ( valoarea pretentiilor admise) si 500 lei reprezinta onorariu expert.

Impotriva acestei sentinte a formulat apel paratul I.I.V. solicitand schimbarea ei in parte, in sensul de a se constata ca valoarea de circulatie a imobilului este de 240.000 lei (circa 60.000 Euro) in loc de 140.300 lei, cum a stabilit instanta de fond, iar intimata sa fie obligata la plata sultei calculata la aceasta valoare, iar in subsidiar, atribuirea apartamentului, cu intabularea lui in C.F. si obligarea la plata sultei catre reclamanta.

In dezvoltarea motivelor de apel (fila … dosar) se arata ca apelantul a muncit in strainatate in conditii deosebit de grele pentru a putea dobandi si amenaja acest apartament, acesta fiind situat intr-o zona buna a orasului …, drept pentru care, in timpul procesului, de comun acord partile au apreciat valoarea lui ca fiind de 70.000 Euro. De asemenea, partile au incheiat un proiect de tranzactie, in temeiul caruia a obtinut un imprumut de la banca pentru a-i achita reclamantei sulta de 35.000 Euro, insa aceasta a refuzat in ultimul moment.

Intimata I.V. a formulat intampinare (fila … dosar) prin care a solicitat respingerea apelului, deoarece paratul a formulat obiectiuni la raportul de expertiza efectuat in cauza, insa nu a solicitat o contraexpertiza in conditiile art.212 alin.2 Cod procedura civila.

In instanta de apel nu a fost incuviintata pentru apelant proba cu expertiza tehnica de evaluare a imobilului, ci doar proba cu interogatoriul intimatei (fila … dosar).

Analizand sentinta apelata in raport cu actele si lucrarile dosarului si cu motivele de apel invocate, tribunalul specializat constata ca apelul este nefondat pentru urmatoarele argumente:

In mod corect instanta de fond a stabilit valoarea imobilului supus partajului in baza raportului de expertiza dispus in cauza, la care au fost admise obiectiunile formulate de catre parat, iar acesta nu a solicitat o contraexpertiza, fiind deci de acord cu aceasta valoare. Mai mult, prin intampinarea depusa la instanta de fond (fila … dosar), paratul a fost de acord cu atribuirea imobilului reclamantei, astfel incat solicitarea sa pe calea apelului de a-i fi atribuit apartamentul este o cerere noua, care este inadmisibila in conditiile art.294 alin1 Cod procedura civila.

Fata de aceste considerente, in baza art.296 Cod procedura civila, tribunalul specializat va respinge apelul, pastrand hotararea primei instante ca fiind legala si temeinica.

In baza art.274 Cod procedura civila, Tribunalul va lua act ca intimata nu a solicitat cheltuieli de judecata in apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelantul-parat I.I.V. impotriva sentintei civile nr….25.06.2009, pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul civil nr….197/2007, pe care o pastreaza.

Ia act ca intimata I.V. nu a solicitat cheltuieli de judecata in apel.

Definitiva. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 22.02.2010.