Revizuire. Data de la care curge termenul de formulare a cererii


Revizuire. Data de la care curge termenul de formulare  a cererii. Tardivitate.

Potrivit art. 324 alin. 1 pct. 3 Cod procedură civilă, în situaţia revizuirii pentru motivul prevăzut de art. 322 pct. 4 Cod procedură civilă, atunci când nu există o hotărâre penală care să constate falsul, termenul de o lună de formulare  a cererii de revizuire curge de la data când partea interesată  a luat cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală.

Împlinirea termenului de prescripţie se constituie într-o împrejurare de natura celor prevăzute de textul de lege enunţat, de la data luării la cunoştinţă de existenţa acestuia trebuind să se  calculeze termenul de o lună de formulare a cererii.

Secţia civilă – Decizia civilă nr. 412/ 05 mai 2006

Prin sentinţa civilă nr. 3463/2005 a Judecătoriei Alba Iulia  a fost respinsă cererea de revizuire formulată de revizuienta C.M.  în contradictoriu cu intimaţii P.L., Comisia Judeţeană Alba şi Comisia Locală Alba Iulia de aplicare a Legii  nr.18/1991.

În considerentele sentinţei s-a reţinut că cererea de revizuire este tardivă întrucât termenul de revizuire de o lună curge de la data de 05.12.2002  când partea a luat cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face cu privire la cele două înscrisuri presupuse a fi false printr-o  hotărâre penală, respectiv s-a prescris răspunderea penală.

Apelul declarat împotriva acestei sentinţe  a fost respins ca nefondat de către Tribunalul Alba prin decizia civilă nr. 385/2005, apreciindu-se că data de 06.04.2004 când revizuienta  a luat cunoştinţă de raportul de expertiză grafologică întocmit la cererea sa cu privire la cele două înscrisuri false nu poate constitui punct de plecare în calculul termenului de o lună, neputându-se reţine că doar la acel  moment apelanta a cunoscut împrejurările pentru care constatarea infracţiunilor nu se mai poate face prin hotărâre penală.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs revizuienta susţinând în esenţă că termenul de depunere a cererii de revizuire curge de la data când a luat cunoştinţă de concluziile raportului de expertiză grafologică.

Prin decizia civilă nr.412/2006  pronunţată în dosar nr.1514/2006, Curtea de Apel Alba Iulia a respins ca nefondat recursul  revizuientei.

În motivarea hotărârii s-a reţinut că potrivit art.324 alin.1 pct. 3 în situaţia revizuirii pentru motivul prevăzut de art. 322 pct.4 Cod procedură civilă, atunci când nu există o hotărâre penală care să constate falsul, termenul de o lună de formulare a cererii de revizuire curge de la data când partea interesată a luat cunoştinţă  de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală.

La data la care revizuienta a luat cunoştinţă de existenţa celor două înscrisuri presupuse a fi false ( anul 2002, cu ocazia depunerii acestora în dosar nr. 4712/2002 al Judecătorie  Alba Iulia), aceasta avea posibilitatea să aprecieze şi asupra faptului că cu  privire la acestea nu se mai poate face constatarea celor două infracţiuni prin hotărâre penală întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Aşadar, împlinirea termenului de prescripţie se constituie într-o împrejurare de natura celor prevăzute de textul de lege enunţat anterior, de la data luării la cunoştinţă de existenţa acestuia trebuind să se calculeze termenul de o lună de formulare a cererii.

Raportul de expertiză invocat de revizuientă nu poate fi reţinut ca o împrejurare pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală aşa cum prevăd dispoziţiile legale menţionate astfel că nu există nici un temei legal pentru ca data la care revizuienta a luat cunoştinţă de concluziile acestuia să fie considerată punct de început al termenului de  formulare a cererii de revizuire.

Prin urmare, instanţa apelului în mod judicios a apreciat  că termenul de o lună prevăzut de art. 324 alin. 1 pct. 3 Cod procedură civilă trebuie calculat începând  cu data la care  revizuienta a luat cunoştinţă de cele două înscrisuri despre care susţine că sunt false, data la care avea posibilitatea să constate intervenirea răspunderii penale.