Plângere împotriva rezoluţiei procurorului prin care s-a respins cererea petentului de redeschidere a urmării penale. Inadmisibilitate.


plângerea împotriva rezoluţiei prin care procurorul a respins cererea de redeschidere a urmării penale este inadmisibilă întrucât  nu vizează o rezoluţie sau ordonanţă de netrimitere în judecată ci o altă soluţie a procurorului.

 Sentinţa penală nr. 153 /28.09.2012 a Curţii de Apel Galaţi

Petenta S.C. P  F  S.R.L. Galaţi a formulat plângere împotriva rezoluţiei nr.845/II/2/2012 din 17.08.2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi în temeiul art.2781 C.pr.pen.

În motivarea plângerii a arătat că rezoluţia a fost dată cu încălcarea art.278 al.2 C.pr.pen. de către procurorul general adjunct şi nu de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi. A solicitat desfiinţarea rezoluţiei şi trimiterea la cauzei la parchet pentru redeschiderea urmării penale faţă de M D D, C R S şi R C.

În cauză s-a ataşat dosarul nr. 259/P/2007 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi lucrarea nr.845/II/2/2012 în care s-a pronunţat rezoluţia sus-menţionată.

Examinând actele dosarului s-a reţinut că prin rezoluţia nr.845/II/2/2012 din 17.08.2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi s-a respins ca nefondată plângerea petentei S.C. P F S.R.L. Galaţi împotriva actului procurorului nr.497/VIII/1/2012 din 06.06.2012.

În motivarea rezoluţiei s-a arătat că prin rezoluţia (nota) procurorului nr.497/VIII/1/2012 din 06.06.2012 s-au respins ca nefondate cererile petentei din datele de 12.04.2012 şi 09.05.2012 de redeschidere a urmării penale în dosarul nr. 259/P/2007 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi  întrucât prin sentinţa penală nr.45/30.03.2012 a Curţii de Apel Suceava s-a respins plângerea petentei S.C. P F S.R.L. Galaţi împotriva rezoluţiilor nr. 259/P/2007 din 27.05.2009 şi nr.761/II/2/2009 din 12.06.2009 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi că petenta nu a invocat fapte noi care să nu fi fost avute în vedere la soluţionarea cauzei.

Analizând actele dosarului Curtea a reţinut că, potrivit art.2781 al.1 C.pr.pen.,  după respingerea plângerii făcute conform art. 275 – 278 C.pr.pen., împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 şi 278 C.pr.pen., la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

Din analiza acestui text rezultă că plângerea se îndreaptă împotriva soluţiei date de procuror şi nu împotriva soluţiei date de procurorul ierarhic superior la plângerea petentului împotriva soluţiei procurorului de caz.

În consecinţă, plângerea petentei S.C. P F S.R.L. Galaţi vizează actul procurorului nr.497/VIII/1/2012 din 06.06.2012 şi nu rezoluţia nr.845/II/2/2012 din 17.08.2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

Din aceleaşi dispoziţii legale (art.2781 al.1 C.pr.pen.) rezultă că pot fi atacate la instanţă doar soluţiile de netrimitere în judecată (rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale,  a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale sau a dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu) nu şi alte acte ori soluţii ale procurorului.

Potrivit deciziei nr.57/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite  plângerea îndreptată împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta, altele decât rezoluţiile sau ordonanţele procurorului de netrimitere în judecată, reglementate de art. 2781 alin.1 din Codul de procedură penală, este inadmisibilă.

În prezenta cauză plângerea petentei nu vizează o soluţie de netrimitere în judecată ci vizează o rezoluţie prin care i s-au respins cererile de redeschidere a urmării penale în dosarul nr. 259/P/2007 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi motivat de faptul că s-a dat o soluţie definitivă în cauză şi nu s-au descoperit fapte şi împrejurări noi ce nu au fost cunoscute de organul de urmărire penală.

În consecinţă, plângerea petentei S.C. P F S.R.L. Galaţi, fiind inadmisibilă, a fost  respinsă.