Ordonanţă preşedinţială. În situaţia în care se constată că se impune completarea probatoriului în recurs, având în vedere disp. art. 305 c. pr. civilă, în sensul că în recurs nu se pot administra probe noi, cu excepţia înscrisurilor, se impune casar…


Ordonanţă preşedinţială. În situaţia în care se constată că se impune completarea

probatoriului în recurs, având în vedere disp. art. 305 c. pr. civilă, în sensul că în recurs nu

se pot administra probe noi, cu excepţia înscrisurilor, se impune casarea sentinţei şi

trimiterea cauzei spre rejudecare pentru completarea probatoriilor. 

Prin sentinţa civilă nr. 187/25.02.2009, Judecătoria Lieşti a admis acţiunea civilă  în

restituire bunuri formulată de reclamanta S.C. AA SRL Brăila, formulată pe cale de ordonanţă

preşedinţială şi a obligat pe pârâtul MI a restitui de îndată reclamantei, bunurile specificate

conform listei de mijloace fixe.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs pârâtul, arătând că nu a fost legal citat,

ceea ce a condus la lipsirea posibilităţii de a-şi face apărări, nu au fost stabilite corect

raporturile dintre părţi, că nu a recunoscut decât 5 repere din lista prezentată de reclamantă şi

că semnătura de pe lista de inventar nu-i aparţine, înscriindu-se în fals şi solicitând o expertiză

grafică.

Prin decizia civilă nr. 292/30.04.2009, Tribunalul Galaţi a admis recursul declarat de

recurentul MI, a casat sentinţa civilă pronunţată şi fond şi a trimis cauza spre rejudecare.

S-a reţinut că recursul este fondat pentru următoarele considerente: hotărârea a fost

pronunţată pe baza unei liste a mijloacelor fixe, nesemnată de recurent şi a unui inventar de

scule.

Faţă de apărările formulate de pârât în recurs, în sensul că din lista mijloacelor fixe

recunoaşte doar unele repere, iar semnătura de pe liste nu îi aparţine, s-a apreciat că  se

impune completarea probatoriului în recurs, având în vedere disp. art. 305 c. pr. civilă, în

sensul că în recurs nu se pot administra probe noi, cu excepţia înscrisurilor, se impune casarea

sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru completarea probatoriilor.

s.civ. 187/25.02.2009 a Judecătoriei Lieşti